Ei tohi norutada

Issand vastaku sulle kitsikuse ajal; Jaakobi Jumala nimi varjaku sind! Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist!” Psalmid 20:2-3

Elus on erinevaid aegu! Rõõmu ja edu päevad asenduvad raskete ja keeruliste katsumuste ja testide päevadega! Ja see salm Pühakirjast räägib ja õpetab meile, et alati on olemas abi ja see abi tuleb Issandalt, Kõigeväeliselt Jumalalt!

Katsumuste ja raskuste hetkel on väga oluline mitte heita meelt, mitte kalgistuda, vaid pöörduda Jumala poole kogu südamest ja usuga, siiralt, nagu laps! Ta kuuleb ja Ta vastab!
Katsumuse ajal on loomulik, et inimene otsib tuge ja tuge valest kohast ning see kurvastab. Pühakiri räägib sellest!

Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad; meie aga tõuseme ja seisame püsti.” Psalm 20:8-9
Alati on vaja otsida lahendust ja väljapääsu keerulistest olukordadest, kuid õigesti ja palves!

Kuningas Taaveti psalm õpetab meile õiget ja Jumalale meelepärast päästmise ja lahenduse teed!

Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela. Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu! Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved! Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga. Psalmid 20:4-7

Ärge heitke meelt ja ärge norutage, alati on lahendus ja Jumala abi on lähedal!
Avage oma süda ja usaldage Looja Seadusi ning olge Temale ustav! Juhtub ime!

Shalom kõigile!

Baruch Hashem!

Ella Armand

Poolihääli needus: kuidas kõlab nurisemine Jumalale

Esialgu tundub see nii väike asi: rahuldamata soov, vastamata palve. Helitult ja vaikselt küsitleb ta kuningat, Kui see .....

Hoidke oma südant

Au Kõigevägevamale Tema halastuse ja headuse eest! Ta korraldas kõik imeliselt ja kõik on elus omavahel seotud! Inimese .....

Ärge kunagi öelge seda pastorile

Siin Christians.ru kritiseerime sageli pastoreid. Selles artiklis vabandame kõige eest, mida oleme mõtlematusest öelnud. Pastorid on samad inimesed, .....

Kuidas mitte loobuda oma kutsumusest?

Kui sisenete oma kutsumusse, siis läheb kaua aega, enne kui Teil kõik õnnestub – raskused on vältimatud. Pealegi .....

Jeesus tahab meid julgustada

Vennad ja õed, Jeesus on meiega! Ta tahab meid julgustada. Ta soovib, et me vaataksime teisiti nende inimeste .....

Aidake! Minu lastele ei meeldi kirikus käia!

Lastega peredele võib laupäevane(pühapäevane) hommik kujuneda vaimuliku draama etenduseks. Kirikusse kohale jõudmine pole lihtne, olenemata sellest, kas teil .....