Elu Ilma Võlgadeta

Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis Ta on öelnud: „Õndsam on anda kui võtta!” (Apt. 20: 35)

Taevane Isa ütles, et õndsam on anda, kui vastu võtta. Ta annab alati ja külvab. Ta ei võta sinult kunagi midagi. Kuid Ta ootab sinult tänulikkust, kui mõistad, kes on Jumal. Hinda kõike, mida Ta on sinu heaks teinud. Ära isegi proovi Jumalat rahaga ära osta, vaid meeldi Talle oma tänulikkusega!

Mille eest peaksime Teda tänama? Esimese asjana rõhutan seda, et Ta maksis teie pattude eest. Ja kui vaatame veidi lähemalt, näeme, et Jeesus Kristus maksis Kolgata ristil Aadama patu eest.

Nii nagu kõik Aadamas surevad, nõnda elavad kõik ka Kristuses (1. Kor. 15:22)

Kui see oleks olnud teie patt, siis oleksite enne langemist pühak. Kuid see oli enne langemist püha ja patuta elanud Aadama patt. Ta oli ainus inimene peale Jeesuse Kristuse, kes elas sellel planeedil, mida nimetatakse maaks, ja kes oli enne langemist täiesti püha.

Sa pole kunagi olnud pühak, sa oled juba patusena sündinud. Kuna Aadam tegi pattu, sündisid juba patuseks. Kõik inimesed on sündinud patustena. Pühak saab sündida ainult ülevalt, taevast. Pühadus ei saa sündida inimesest. Inimene oma lihas sünnitab alati pattu.

Jeesus Kristus suri teie pattude eest 2000 aastat tagasi. Ja see peaks teid rõõmustama, inspireerima ja suunama teid Jumala juurde. Sest ühel päeval jäetakse see “maine telk” siia maa peale.

Teie sisemine inimene, teie tegelik mina, vaim ja hing saavad Jumala suure armu tõttu uue universaalse keha. Seda on raske mõista, kuid üks asi, mida ma tean ja mis on 100% tõsi, on see, et liha ja veri ei saa pärida Jumala riiki. Ja isegi kui olete üle 33-aastane, on mul teile häid uudiseid. Kui jääte usku kuni Kristuse päevani, siis antakse teile silmapilgu jooksul, kui ta teid taevas vastu võtab, sama keha, mis Tal sel hetkel oli. Ja siis ei ole te enam vanaema ega vanaisa ega vanatädi, te ei ole enam haige ega kannata. Ja me peame tänama Jumalat, et taevas oleme Temaga sarnased. Ja kui nad on nagu Tema, siis on nad Temaga ühevanused ja see on kindel. Ta ei anna sulle Karl Marxi nägu. Ta on hea jumal. Ta ei anna sulle vanast east kuivanud nahka, kuigi inimese loogika kohaselt peaks see nii olema. Mu vanaema läks taevasse 88-aastaselt. Ja näen seal oma 33-aastast vanaema. Kirjas on: “Te olete nagu inglid.”

Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. (Mk 12:25)

Ma pole näinud ühtegi puuetega inglit ega ühtegi pensionärist inglit. Kas kuulsite, kuidas mõni taevas olev ingel pensionile läks? Jah, varsti pannakse trellide taha see, kes kunagi oli kõige olulisem ingel.

Teie ihus pole enam liha ja verd. Kuigi Jeesuse jüngrid nägid Teda just sellisena, nagu Ta oli. Meil on siis hämmastavad, mitmekülgsed kehad.

Midagi hämmastavat ja imelist tuleb alati Kristuselt. Ei ole liha ega verd, kuid võite süüa ja juua. Saate rõõmustada, käsi plaksutada, laulda ja kiita. Siia sisenemiseks võite ukse kasutada, aga ei pea. Võite lennata lennukiga või mitte, kuid olete kohal samal ajal, nagu oleksite saabunud lennukiga. Ainus erinevus on see, et peate istuma lennukis 12 tundi, kuid olles uues kehas, võite sinna kohale jõuda koheselt, teised peavad aga nii-öelda 12 tundi lendama, istuma ja ootama. Ja see on vaid üks osa hinnast, mille eest Kristus Kolgata ristil maksis.

Selle eest peate kogu aeg Jumalat tänama, sest Ta ei too teile ishiast ega tuberkuloosi. Ta toob sulle tasu sinu usu eest. Ta tuleb varsti. Vaatame, mille eest Ta suri 2000 aastat tagasi.

Kas Ta suri iseenda eest või suri teie eest? Ja miks Ta selle maa peal elas, kas see oli vajalik ainult Temale ja Isale? Või äkki vajasime ka meie seda?

Vaatame seda ja täname Jumalat kogu südamest.

Sõna seemnes on nii olulist teavet ja see avaldatakse meile täna. Ja see Sõna tuleb teie ellu nii, et te ülistate Jumalat üha enam, nii et teete oma mõtlemise korda. Sa hakkad rõõmu tundma Issanda üle ja hakkad Teda veelgi rohkem ülistama ning jagad seda hämmastavat sõna edasi ka teistele, kes veel ei tea, mida Jeesus nende heaks tegi mitte täna, vaid juba 2000 aastat tagasi. Jumala Sõna on alati hea lugeda.

Kes mäletaks lugusid “Horoskoobi” aegadest? Peaaegu kõik eestlased teadsid neid tollaseid hitte ja see on fakt. Veelgi enam, Jumala Sõna peaks saama populaarseks, seda elavat Sõna peaks kuulutama meedia kaudu. Ja me ei lakka tänamast Jumalat selle raadiojaama eest, mida Ta lubas ja mille Ta meile andis. Jumalal on Eesti äratamiseks erinevad meetodid ja Ta ei vaja selleks raadiot, televisiooni ega Internetti, kuid ka Jumal ei jäta neid võimalusi kasutamata. Usun, et see tarkus, et täna on meil raadio, televisioon, Internet, ajalehed, ajakirjad jne., on tulnud Jumalast. Au talle heade kingituste eest.

ümberlõikamatuses – teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu,  ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge.(Kl 2: 13-14)

Enne usklikuks saamist ei lugenud te Piiblit ega sündinud uuesti ega olnud Kristust teie eludes, olite surnud oma üleastumistes. Kõndisite mööda Eestit ja teil oli kindel arusaam endast ja Jumalast, võib-olla arvasite, et Jumal on olemas, ja võib-olla mitte. Kuid kuna teie südames ei olnud Jumala Vaimu, mida iganes te ka ei teinud, ei lõigatud seda kõike ümber Jumala Sõna abil ja te elasite patus ja ületasite Jumala Sõna piire, mis on Jumala ja inimese vahel. Te ei teadnud Jumala tahet eri olukordades. Jumala tarkust ei avaldatud teile ja te ei saanud Talle meeldida.

Pühakiri ütleb: “Jumal on teid Kristusega üles äratanud.” Mitte ilma Kristuseta, et saaksite elada nii, nagu soovite, vaid koos Kristusega, et Ta oleks meile kõiges eeskujuks ja et me elaksime nii, nagu Tema elas.

Ja see pole vastuolus sõnaga, milles Ta ütles: “Te teete veel suuremaid tegusid kui Mina.”

Kristuse tegusid saame teha ainult seetõttu, et oleme koos Temaga. Ja kui olete Temaga koos, siis on teile tagatud jumalikud otsused kõigis eluoludes ja need otsused ei too endaga kaasa kurbust.

Kui teie elus on mõni haigus, halvad peresuhted, rahanappus, teadmatus millestki, nõidus, needus, erinevad probleemid. Siis koos Kristusega on teile tagatud jumalikud otsused. Koos Kristusega saabub teie ellu võit kõigi nende probleemide üle. Seetõttu kontrollite ennast alati, kas olete koos Temaga? Ja ärge mõelge ainult sellele, et olin eile või mõni aeg tagasi Temaga. Pean nüüd olema Temaga, alati Temaga!

Palveta: “Issand, Ma tahan sinuga käia, käest kinni hoides, ja Ma ei lase su kätt lahti.” Kas tunnete oma käes Jumala kätt? Ilma Tema käeta pole teie elus midagi.

kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu,ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. (Kl 2:14)

Naelutasid meie võlakirja risti. Mida see tähendab? Võib-olla mingite asjaolude või teadmatuse tõttu, olete sattunud taas võlgadesse. See võib puudutada raha või armastust vendade-õdede, selle maailma, erinevate asjade vastu. Pidage meeles! Ta maksis selle võla ära! See võlg on kadunud. Mida see tähendab? See tähendab, et on võimalik elada ilma võlgadeta. Ja see on teie jaoks Jumala lahendus.

(2)

Pidage meeles! Jumal maksis kõik võlad ära! Teil pole enam võlgu. Mida see tähendab? See tähendab, et on võimalik elada ilma võlgadeta. Ja see on teie jaoks Jumala lahendus.

Kuid kuna Jumal teadis, et me ei saa kohe niimoodi elada, lõi Ta inimkonnale pangandussüsteemi. Seetõttu käskis Ta vennale laenu anda, kui ta seda palub. Jumal pole võlgade vastu, sest ilma laenu võtmata ei saaks me jõuda sinna, kus praegu oleme.

Jumala kavatsused teie ja minu suhtes on sellised, et tundes Teda üha enam usus, võlgneme üksteisele üha vähem ja veelgi enam maailmale, teisisõnu pangandussüsteemile. See kõik on võimalik usu kaudu, sest Jumal ütles: “Ma maksin teie võlad ära.”

Ja kuna võlg on tasuline, ütleb Piibel seda ja ütleb ka, et meie Jumal on hea Isa, võime järeldada, et Jumal tagab teie ja minu olukorrale mõne muu lahenduse – jumaliku. Ja jumalik otsus tähendab, et raha tuleb mingil muul viisil ja pole vaja laenata. See peaks olema teie loosung, et ühel päeval jõuate oma elus sellisesse hetke, kus te ei laena kunagi kelleltki, vaid vastupidi, laenate teistele.

Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead 
hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind 
Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. Ja Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lähed ikka ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Issanda, oma Jumala käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita, (5Ms 28: 1,12,13)

Issand ütleb meile, et kui me kuulame tähelepanelikult Teda, kõike seda, mida Ta meile ütleb, ja me teeme seda, siis ei ole me enam saba, vaid pea. Teil pole enam vaja laenata, kuid te ise laenate välja. Ja kui imeline see saab olema, kui võite öelda: “Jumal on mulle andeks andnud ja mina andestan teile”. Siis olete teie õnnelik ja inimene, kellele te laenasite, ja andestasite selle võla, sest Kristus andis teile andeks, on õnnelik.

Me ei ole sündinud seitset nahka üksteiselt rebima. Me ei otsi enda, vaid teise kasu. Nii peaks see olema ja sinna me oleme teel.

Ja teie silmapiiril olgu loosung: “Usus Jumalasse elan ma võlgadeta!”

See tähendab täiuslikku võiduelu. Me jõuame selle juurde.

Miks me võtame oma võlakirja ja naelutame need ristile? Mitte sellepärast, et paber ja naelad midagi tähendaksid. Apostel Jaakobus kirjutab: “Usk ilma tegudeta on surnud.” Ja kuna nüüd pole võimalust kõiki võlgu maksta, on see meie usu demonstratsioon Isale Jumalale ja ainult Temale, et me usume seda, mis koloslastele kirjas on, et ta on meie võlakirja ära maksnud …

Kui te usute oma südamega ja tunnistate oma huultega, ja me tunnistame seda mitte ainult oma huulte, vaid ka oma kätega ja naelutame need ristile siis ütleme sellega Jumalale: „Me usume sinu sõna ja õpime elama usus, elama Jumala imedest ja mitte laenudest “.

Mõistke, kallis vend ja õde, Piibel ei ütle lihtsalt seda, et Ta maksis meie võlakirjad ära. Ta maksis selle võla, mille eest me ei saanud kunagi ise maksta. Me ei suutnud kunagi oma pattude eest maksta. Ja meie patud on suurimad võlad ja neid ei saa rahaga võrrelda. Kristus kui puhas, püha ja laitmatu Tall, maksis meie eest oma kalli verega. Kuid teadke, et rahalised võlad olid seal sees, kuna Kristus tõi täieliku vabaduse ja pääste orjusest. Näiteks palub mainekas jumalateenija ja õnnistatud vend Benny Hinn talle saata ka palvevajaduste ja võlgadega kirju. Ta kogub kõik võlakirjad kokku ja pärast palvet põletatakse need. Meie naelutasime nad selle risti külge.

Benny Hinnil on veel üks tingimus ja see on Piibli kontseptsioon, mille kohaselt saadate kindlasti ohvri. Ma ütlen teile ausalt, et see töötab. Võite teha otsuse südames ja hiljem teadlikult annetada. Ära ole silmakirjalik Jumala ees. Sa lihtsalt paned selle hiljem sinna ja ütled: “Issand, sa ütlesid, et ilma ohvrita pole tuld.” Ja kui tuli ei tule taevast, siis tuleb tuli tikkudest ja see on katastroof, sest ema ütles: “Ära mängi tikkudega!”

Kui sa usud seda, millest ma praegu räägin, siis ärgu see olgu meil teisiti. Kristus tasus teie võla kõige kallima asjaga, mis tal oli, oma eluga. Oma elu ohverdades maksis Ta teie võlad kinni. Me peame elama, et mitte laenata! Muidugi võite laenata, kuid usun, et meie usutee lõpus jõuame punkti, kus me ei laena.

Kui Ta meid siia tõi, siis muidugi viib Ta meid ka sinna, sest Ta ei jäta meid kunagi.

Olgu see alati teie silme ees! Mõtle selle üle! Kui raha pole ja usku pole, siis mine ja laena, lihtsalt ära sure nälga! Ärge jätke oma äri tegemata! Kuid kõigepealt palvetage ja siis minge ja laenake! Öelge nii: “Ma ei saanud seekord, palun juba Sinult andestust ja palun aita ja õnnistage mind!” Ja Ta aitab, sest Tema arm on suur.

Kui sellest aru saate, siis tantsite kirikusse.

Rääkisime patu kohustusest, oma valedest tegudest Jumala ees. Kuid Issand annab andeks ka rahalised võlad. Issanda andestus kehtib meie elu kõigis valdkondades. Issanda õnnistused laienevad kogu teie elule, lihtsalt uskuge Tema Sõna ja tegutsege Tema Sõna järgi.

Ja anna andeks meile meie võlad, nagu me andestame oma võlgnikele; (Mat. 6:12)

Kuidas andestate oma võlgnikele? Kui teie elus on võlgu, siis pole te õppinud vaenlastele andestama. Kui õpiksite neile andestama, siis poleks teil ühtegi võlga. Mõelge, kuidas Kristus teile andestas! Kas siis, kui kuulsite esimest korda evangeeliumi, seadis Ta teile mõne tingimuse? Olete kuulnud, et kõik teie patud antakse andeks, kui te ainult palute. Ja laseme nüüd igaühel meist vaadata inimesi, kes teda ümbritsevad ja kellega ta aeg-ajalt kohtub, kas me oleme neile täielikult andeks andnud? Kas me oleme nende jaoks avatud ja loetav Kristuse kiri?

Ei, teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav. (2. Kor. 3: 2)

Ja anna andeks meile meie võlad, nagu ka meie võlgnikele!

Kui andestame omalt poolt, lähtudes oma arusaamast, ja isegi kui usume, et see on Piibli järgi ja kui see pole 100%, siis teadke, et Jumal ei saa teile andestada. Kallid, mida me peaksime siis tegema? Ap. Jaakobus annab meile hea retsepti.

Kui kellelgi teist puudub tarkus, las ta palub Jumalalt, kes annab kõigile lihtsalt ja etteheideteta, ja see antakse talle. (Jaakobuse 1: 5)

Küsi tarkust! Isa, anna meile tarkust, kuidas andestada igale inimesele, kes oli meie elus ja tegi meile palju kahju või kellele me tegime halba. Õpeta andestama, et meil poleks ühtegi võlga. “

Teate, et Jumal on ustav.

Ja seda rohkem on teil võlgu.

Ja mida rohkem võlgu teil praegu on, seda parem. Sest mida rohkem teile nüüd andestatakse, seda rohkem armastate Issandat. Me peame õppima inimesi armastama, et nad ei tunneks, et nad meile võlgu on. Ja et me ei tunneks, et oleme kellelegi võlgu.

Paluge alati Jumalalt: “Meie Taevane Isa, anna meile tarkust, et me õpiksime kõiki armastama.”

Ja kui teie elus saabub hetk, kui soovite laenata, siis pole teil selleks aega, sest õnnistus saabub varem. Sest on kirjutatud: “Õnnistused saavad sind kätte.” See tähendab, et Issand suunab nad otse teie juurde, “teie pea peale”. Ta õpetab meile peamist – armastust. Ta soovib, et saaksite näidata oma armastust kõigi vastu. See tähendab, et olete kõigile andeks andnud ja see on tõeline õnnistus. Te ei mäleta enam teile tehtud kahju. Mida see tähendab?

“Ja andesta meile meie võlad, nagu me andeks anname oma võlgnikele!”

Andestame üksteisele võlad, mis nad on teinud või mida me oleme teinud. See on võidu tee.

Ühel päeval teie elus saabub hetk, kui vajate uuemat autot või korterit. Mitte ainult sellepärast, et vajate lihtsalt paleed. Ei, elamiseks on vaja lihtsalt korterit ja hakkad mõtlema, kust raha saada. Lugesite panga reklaami – eluasemelaen, peaaegu 100 aastaks. Peaaegu ilmaasjata jne. Ja hakkad mõtlema, et noh, kust laenu võtta, seda pole kellelgi ja keegi ei saa anda, ja suundud panga poole, aga enne juhtub ime. Jumal hoiab teid selle eest, sest olete andestanud kõigile ja kõigele. Olete tõeliselt pühak ja teie võlakiri on kustutatud. Ela sellist elu ja imed ründavad sind.

“Meie Taevane Isa, anna andeks meile meie võlad, nii nagu me andestame oma võlgnikele.” Ja see on ka kõik. Teil pole kunagi vaja laenata, sest Issand ise õnnistab teid. See ei ole keeruline ning töötab 100%.

Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu.(Matte 18:27)

Jumal maksab kõik võlad ära. Miks? Sest Jumal halastab sinu peale ja Ta on armastav, imeline ja hämmastav Isa. See on Jumala tahe teie jaoks. Esiteks osutab see pattude andeksandmisele. Kui te ei suutnud oma patte ära maksta, kehtib see veelgi enam rahaliste võlgade puhul. Jumalal on teie jaoks lahendus nii vanade võlgade tasumiseks kui ka uute võlgade sissenõudmiseks. Toetuge Jumala Sõnale! Öelge: „Isa, õnnista mind, maksa ära minu võlad ja ma luban Sulle, et ma andestan kõigile oma võlgnikele. Ma õpin oma vaenlasi armastama ja ma ei võta enam kunagi võlgu. Ja kurat ei saa mind enam kunagi petta. Ma ei hakka oma himusid taga ajama. Halleluuja, ma tänan Sind. “

Siis ta tuli ja kuulutas seda jumalamehele; ja see ütles: „Mine müü õli ära ja tasu oma võlg! Sina ja su pojad aga elage ülejäägist!” (2. Kuningate 4: 7)

Siin näete, et Jumal soovib, et me elaksime järelejäänud asjadega. Teisisõnu, kui Jumal midagi annab, siis jääte alati plussi. Kui Ta annab teile nii palju, siis võite anda ka teistele. Siin pole võlast üldse juttu. See viitab vanale võlale, mis on tasutud. Ja kuna Issand õnnistas, peab jääke olema nii palju, et sellest saaks kaua elada. Piiblis poleks sellest kirjutatud kui see kestaks vaid 2 nädalat. Sellest võis aastaid elada.

Kui olete Püha Vaimu õlist üle voolav, ei jää te kunagi võlgu. Kui teie lambis on vähe õli ja valgus vaevu virvendab, taht suitseb, jääte pidevalt võlgu. Miks? Sest Issand soovib teid veelgi rohkem valguse poole juhtida. Ta soovib, et saaksite ühel päeval aru, et võlgadeta on võimalik elada. On võimalik elada üleloomulikku ja hämmastavat, võidukat elu. Seetõttu on Piiblis selline näide teile ja mulle. Me teame, et see lesk oli võlgu. Me teame, et tema mees suri ja tal oli elus keeruline olukord. Tulevad rasked ajad, kui õpid Jumala otsuseid langetama. Ta elas lõpuks ülejäänud asjadest ja see on Jumala plaan teie ja minu jaoks.

(3)

Jätkame elu ilma võlgadeta, täielikult rõõmsat elu Issandas.

 Ja kui maa rahvad toovad hingamispäeval müügiks kaupa ja kõiksugu vilja, siis me ei võta neilt seda hingamispäeval ega muul pühal päeval. Me loobume seitsmenda aasta saagist ja igasugusest  võlanõudest.(Neh. 10:32)

Ta ütleb: „Loobume võlanõudest.”

Me võime üksteisele survet avaldada, kuid kuhu see meid viib? Siis oleme sarnased kõigi teiste inimestega. Nagu tavalised inimesed. Ja sel juhul ei jää meie usust midagi järele. Elame nagu ateistid. Sellepärast ütles Nehemja: „Kui soovite ehitada Jeruusalemma, peate lootma ainult Jumalale. Te peate uskuma, et Jumal on teiega, et Ta teeb teie jaoks ime ja teie usu eesmärk peab olema andestus. “

Ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andestame oma võlgnikele.

“Issand, me ei usalda ennast. Loodame Sinu peale isegi siis, kui ta võla tagasi maksab. ” Kui te ei õpi elama usust, jääte varsti ise võlgu.

Kui õpite andestama, alanduma ja usaldama oma Taevast Isa, siis tulevad teie ellu õnnistused.

ei rõhu kedagi, annab tagasi oma võlglase pandi, ei röövi, annab oma leiba näljasele, riietab alastiolijat, ei anna raha rendi peale ega võta liigkasu, hoiab oma käe ülekohtust, teeb tõelist õigust inimeste vahel, (Hes. 18:7-8)

See ei räägi ahnest, vaid inimesest, kes näeb teiste vajadusi. Ja ta ütleb: „Siin, võta! Siin on teie rent, auto. ” Miks? Sest ta näeb vaimselt. Ta pole lihtsalt inimene, vaid ta on uuesti sündinud inimene. Tal ei ole “Tartu vaim”, kuid tal on Püha Vaim, kes näeb inimeste vajadusi läbi seinte. Teie vennal pole aega teile midagi öelda kui te juba ütlete talle: “Siin, võta!” Nii peaks kirik olema!

Milline rõõm on pöörduda teiste poole taotlustega? Ja mis rõõmu on siis, kui nad teie juurde tulevad ja teilt küsivad? Ärge kunagi muretsege, vaid leidke endas algallikad! Jumal on külvanud sinusse nii palju ande!

Ma tahan näha, kuidas toidate 15 000 tuhat inimest kahe kala ja viie leivaga. Sellisel juhul ei saa te midagi arvata, kuid peate uskuma ja ennast alandama.

Aga kui sel mehel ei ole pärijat, kelle kätte võlga tasuda, siis 
kuulub tasutav võlg Issandale, see tähendab preestrile, lisaks lepitusjäärale, kellega ta toimetab tema eest lepitust.(4. Moosese 5: 8)

Ära ole nende seas, kes kätt löövad, kes hakkavad käendajaks võlgade eest!(Õp 22:26)

Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt.(Rm 8:12, 15:27)

Kui hakkad ennast alandama, siis hakkab see meeldima. Kui te ennast ei alanda, siis võite mind vihata.

Aga nüüd ma lähen Jeruusalemma püha rahvast abistama. Makedoonial ja Ahhaial on olnud meeltmööda üht-teist jagada osaduseanniks vaestele Jeruusalemma pühade seas. Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt. (Rm 15: 25–27)

Vaata, mis tal kogu aeg peas oli. Pöörake tähelepanu sellele, mis apostel Paulusele muret tegi. Tema pühas peas polnud ühtegi hullumeelset pilti. Mitte ühtegi paljast meest ega naist. Ei ainsatki iha, ei ainsatki reetmist.

Teie kohus on õnnistada oma vaimujuhte! Iga pühaku kohustus oma vaimset juhti rahaliselt toetada, tähendab talle rohkem andmist ja vähem jätmist endale.

Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest,  mis meie läbi valmistab tänu Jumalale

(2. Kor. 9: 10,11)

Jumal õnnistab sind tarkuse, helduse, armastuse, julgustuse, raha ja muuga. Vaadake, mis tuleneb 11. salmist. Siit võtsin aluseks järgmise mõtte, mille luban oma peas peatuda. See mõte ütleb järgmist: “Kõiges rikas”. Jumal annab külvajale seemet, heldelt külvavale külvajale.

nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.”(2. Kor. 9: 9)

Suure raha saamiseks ei pea olema ärimees. Kui külvad heldelt, lõikad heldelt. Ja Issand lubab teil olla helde kõiges ja mõtlemises, teil on suur süda ja teil on ka raha.

Jumala Sõna vaimne mõõk hävitab kõik saatana valed teie peas. Kui õpid heldelt külvama, laseb Issand sinu seemnel kasvada ja saad kõigeks rikkaks. Siin pole kirjas, et peate olema ärimees või tegelema mõne majandustegevusega. Nõustuge sellega nüüd ja öelge alati enne koosolekut Jumalale: „Oma sõna pärast ütle mulle oma sõna põhjal, mida mul on veel külvata. Isa, aita mul aru saada. Jumal näitab mulle, mida ma saan headusega külvata, et mul oleks veelgi rohkem. Teie nime pärast, teie Vaimu juhtimisel ja teie sõna põhjal, et saaksin oma vendadele ja õdedele veelgi rohkem head teha. “

Ärgem olgem ükskõiksed Jumala ja üksteise vajaduste suhtes! Kui armastate Jumalat, siis pidage meeles, kuidas peaksite olema tõeline kristlane, ja otsige võimalust rikkaks saada, et teistele head teha, teiste võlad tasuda, teistele kortereid osta. Seda õpetab Pühakiri. Vastasel juhul olete võlgnik kogu elu. Kui teie liikumist ei motiveeri see mõte, et ma lähen ja teen kõik selleks, et kellegi võlg tasuda, kellegi vajadus täita, siis te ei tunne tegelikult Kristust. Te teate ainult iseennast, oma vajadusi ja mõnikord ka teiste vajadusi, kuid see toimub alles siis, kui teie südametunnistus juba “peas istub”.

Jeesus ei rippunud ristil enda, vaid teie pärast. Teid on rikastanud Tema vaesus. Ta rippus alasti ristil ja kõik lahkusid Temast. Sel hetkel ei toetanud Teda keegi ega toetanud Teda ka Tema Taevane Isa. Sest Jeesus võttis kogu maailma patu enda peale ja Isa pööras oma näo temast eemale.

Poeg hüüdis: „Isa, miks Sa Mind hülgasid? Isa, võta vastu Minu vaim. ” Isa pööras taas oma näo Tema poole ja võttis Ta vastu. Jeesus oli sõnakuulelik, kuni suri ristil.

 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. (Fl 2: 8)

Usalda mind! Võimalik on elada ilma võlgadeta. Issand lubas meil teada oma tahet, et me andestaksime kõigile inimestele ja õpiksime armastama isegi oma vaenlasi. Elage oma vendade ja õdede vajadustele vastavalt! Alustage andmist ja ärge lõpetage andmist, isegi kui see on raske ja keeruline. Jääge truuks Kristuse asjale.

Täna oleme kuulnud imelist sõna ja tahame selle täita. Jumal andis teile selle seemne. Tema Sõna teie südames on imeline seeme. Sa ei saanud seda seemet ise võtta. Jumal on sulle kuidagi seemne andnud ja tahab, et sa selle külvaksid. Kui Jumal näeb, et see seeme, mille Ta teile andis, on külvatud ja te ei söönud ega raisanud seda, siis annab Jumal sellele seemnele kasvu ja annab teile rikkaliku saagi, sest te olite sõnakuulelik. Kas saite neist asjadest aru nii, nagu peaksid? Mõistame, et see puu, rist, naelad ja võlakiri ei tähenda midagi, vaid ainult Jumala armu, mis tähendab Tema Sõna, ja Tema tahet teie ja minu jaoks.

Palume: „Kallis Issand, täname armu, halastuse ja andestuse eest. Täname Sind, et me oleme vabad igasugusest orjusest Kristuse ohvri kaudu. Me usume Sinu Sõna ja täname Sind suure saagi eest, mille Sa meile Kristuses tõotasid. Olgem meie Sinu sõnas ja kõige selle külvajad, mida Sa meile annad. Andkem andeks teistele ja Sina andestad meile. Olgem alati Sulle tänulikud ja ärgu me unustagu neid häid tegusid, mida oled meie heaks teinud. Au teile! Aamen! “

Agape,

pastor Paul Armand