Elulikuu Iisraeli kalendris

Elu on nagu tee templisse või temast eemale. Mida lähedamal templile, seda parem ja huvitavam elu. Aga mida kaugemal pühamust, seda raskem ja lootusetum. Ja nagu igale reisijale on oluline puhkus, peatus ja marsruudi kontroll, nii ka elus on oluline vaadata üle oma orientiirid .

Praegu saabus eluli kuu, “meeleparanduse” ja “ümberhindamise” kuu. Saabus hetk, et oma elu koordinaadid üle vaadata.

Kus sa oled, mida on täis sinu süda ja mis suunas sa liigud?

Vaata, ega sa ei ole õigelt teelt kõrvale läinud ja millised on sinu elu eesmärgid?

Kõigekõrgem on hea oma loodule, oma rahvale ja Ta annab aja järelemõelda.

Ta saadab oma abi, et sa leiaksid õige tee, kui oled eksinud õigelt teelt maailma džunglitesse.

Elulikuus puhutakse soofarit, see läbi lõikav heli puudutab südame sügavusi ja kutsub meeleparandusele. Meeleparandus annab võimaluse alustada uut etappi oma elus.

Pööra oma süda Kõigekõrgema Sõna poole. Vaata oma südant käskude luubi läbi.

Ees on Rosh HaShana ja Kohtupäev. Ja väga oluline on valmistada end ette nendeks sündmusteks ja saada hea sissekirjutus Kõigekõrgemalt

1-е Timoteose 4:16 Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.

Soovime üksteisele “Kiva Vahatima Tova!” Mis tähendab: “Et sulle uueks aastaks oleks vormistatud ja kinnitatud hea kohtuotsus!”