Ennäe, neitsi

Üks inimkonna ajaloo tähelepanuväärsematest sündmustest on Messia tulek planeedile nimega Maa.

Messias oli maailma kaaslooja. [1] Ta jättis kirkuse, mis Tal oli Isa juures (Yochanan – Johannese 17: 5), et tulla siia maailma, võtta inimliha kuju, [2] astuda tagakiusatud etnilise rühma (loomulikult juutide) koosseisu, kus Ta ennustuste järgi, oma rahva poolt ära põlati (Jesaja 53: 1,13) ja lõpuks kannatada kohutavalt, valusat ja alandavat surma maailma pattude eest. [3]


Asi poleks olnud ehk nii hull, kui Ta oleks tulnud planeedile Maa täiskasvanuna ja hakanud siis Kuningas Messiana jumaldavate masside üle valitsema. Selle asemel tuli Ta maailma lihtsa juudi neitsi Miriami kaudu, kes kihlati ühe Joosepi nimelise juudist puusepaga.

Juudi traditsioonis tähendas kihlumine, et kokkuleppe rikkumiseks on vaja lahutust, täpselt nii nagu tegeliku abielu puhul. Kihlus oli abielueelne traditsioon ja sellega ei kaasnenud ühtegi abielu puudutavat seksuaalset privileegi.

Seetõttu, kui Miriam [4] “Püha Vaimu” tõttu rasedaks jäi, [5] teadis Joosep, et ta ei teinud seda, ja kahtlustas oma “kihlatut” truudusetuses. Ta oleks võinud teda avalikult alandada, isegi kividega surnuks viskamiseni. Olles aga hea mees, soovis ta lihtsalt vaikselt lahutada. [6]


Ingel, keda me eeldame olevat Gabriel (vt Luuka 1:26), ilmus Joosepile unes, andes Joosepile teada, et jah, Miriami laps oli Püha Vaimu abil eostatud. Pidage meeles, et midagi sellist pole kunagi varem ega hiljem juhtunud! See pidi olema päris korralik unenägu, sest Joosep oli sellest alates veendunud ega lasknud Miriamil ära minna.

Ingel ütles talle: “Ta toob Poja ilmale, ja sa paned Talle nimeks Yeshua, sest Ta päästab oma rahva nende pattudest.” [7]

See võib olla veel üks tõend selle kohta, et Matteuse evangeelium oli algselt kirjutatud heebrea keeles. Yeshua tähendab päästmist. Suure tõenäosusega võis Yeshua õige sünninimi olla Yehoshua. Lühendatud versioon oleks olnud Yeshua, nagu minu nimi on Richard, aga ma reageerin ka nimele Rick.


Jesaja 7:14 kasutatakse õigesti messiaanliku kirjakohana, mis viitab Yeshuale. Lubage mul siiski anda teile sama lõik koos ortodoksse rabi tõlgendusega, mis põhineb sõnal “tunnustäht” Artscrolli poolses tsiteeringus:

Allikas Tõlge
ARTSCROLLTANACH
(STONE VÄLJAANNE; AST)*
SELLEGA ANNAB MINU ISSAND SELLE TUNNUSTÄHE : ENNÄE NEITSI JÄÄB LAPSEOOTELE JA TOOB POJA ILMALE NING PANEB TEMALE NIMEKS IMMAANUEL

* AST KOMMENTAAR: KAS JESAJA (RASHI) VÕI AHAZI (RADAQ) NOOR NAINE TOOB POJA ILMALE JA PANEB TALLE PROHVETLIKU INSPIRATSIOONI KAUDU NIMEKS IMMAANUEL, MIS TÄHENDAB “JUMAL ON MEIEGA ”. SEE LÄBI PROHVETEERIDES, ET JUUDA PÄÄSTETAKSE RETSINI JA PEKAHI OHUST.

ORTODOKSETE JUUTIDE JESAJA 7:14 VAATENURK:

“JESAJA RAAMATU SEITSMES PEATÜKK ALGAB KIRJELDUSEGA SÕJAKRIISIST JUUDA KUNINGRIIGI KUNINGA AAHASI VASTU. UMBES AASTAL 732 eKr ÄHVARDAS TAAVETI KODA HÄVING KAHE SÕJAKA KUNINGRIIGI: IISRAELI PÕHJA-KUNINGRIIGI, KUNINGA PEQAHI LEDI JA SÜÜRIA KUNINGRIIGI (ARAAMI) KUNINGA RETSINI LÄBI. NEED KAKS ARMEED OLID JERUUSALEMMA ÜMBER PIIRANUD. JESAJA MÄRGIB, ET TAAVETI KODA JA KUNINGAS AAHAS OLID HIRMUL. JUMAL SAATIS PROHVET JESAJA KUNINGAS AAHASI JUURDE TEDA KINNITAMA, ET JUMALIK KAITSE OLI KÄEULATUSES – JUMAL KAITSEB TEDA JA TEMA KUNINGRIIKI NING KINDLUSTAB NENDE VABASTAMISE NING KAKS VAENULIKKU ARMEED LANGEVAD JA NENDE KATSE JERUUSALEMM HÄVITADA KUKUB LÄBI.”


“SELLEST NARRATIIVIST ON SELGE, ET JESAJA DEKLARATSIOON (JES 7: 14–16) OLI PROHVETEERING, MIS PUUDUTAS KAHE PÕHJAST TULEVA ARMEE KATSE, JERUUSALEMM VALLUTADA, LÄBIKUKKUMIST.

JESAJA SALMID 7: 15-16 AVALDAVAD, ET SELLEKS AJAKS KUI SEE LAPS (KELLE ILMSELGET SÜNDI JESAJA 7:14 ENNUSTAB) SAAB TÄISEALISEKS (“… MÕISTAB PÕLATA HALBA JA VALIDA HEAD …”) KAOVAD KAKS VAENULIKKU RAHVAST, TEGELIKULT NAD TAPETAKSE. KAKS PIIBLI KIRJAKOHTA, 2. KUNINGATE 15: 29–30 JA 2. KUNINGATE 16: 9, KINNITAVAD, ET SEE PROHVETEERING TÄITUS SAMAL AJAL KUI KUNINGAD TAPETI. JESAJA 7:14 KONTEKSTI MÕISTMINE TÕESTAB, ET JESAjA 7:14 LAPSE NIMI IMMANU’EL ON MÄRK, MIS OSUTAB JUMALIKULE KAITSELE, MIDA KUNINGAS AAHAS JA TEMA RAHVAS NAUTIDA SAID. JESAJA 7:14 ON LÄHIAJALINE PROHVETEERING, MIS ON OSALINE AJALOOLISES NARRATIIVIS JA MIS TÄITUS KOHE, MITTE TULEVIKUS, SEITSE- JA POOL SAJANDIT HILJEM.”

(TUNNUSTÄHE) KASUTAMINE HEEBREA PIIBLIS

TERMIN HÄÄLDUS TÄHENDUS Nr. REFERENTS
    NÄHTAV MÄRK, SIGNAAL 32 JESAJA 38:22
OUT EESKUJULIK MUDEL, IMETEGU 36 JESAJA 44:25
    NÄIDE 9 JESJAA 19:20
    MÄRK PÜHADE AEGADE MÄÄRAMISEKS 1 1. MO 1:14
    SÕJALINE TUNNUS 1 4. MO 2:2
    KOKKU 79  

Noh, see on “ortodoksete” juutide vaatenurk. Mõnikord on sõna (out või “tunnustäht”) üleloomulik märk. Jesaja 44:25 näitel on see valeprohvetite vale tunnustäht, kes siiski suudavad tekitada üleloomulikke ilminguid. Kuid see võib lihtsalt anda märku teatud sündmustest, näiteks kuust, mida kasutatakse märgina või signaalina Piibli erinevate pühade aja määramisel, nagu 1. Moosese 1:14. Sõnal “tunnustäht” on heebrea keeles mitmesuguseid kasutusviise.


Selles kontekstis Jesaja prohveteeris umbes 200 aastat pärast Iisraeli kuningriigi lagunemist kaheks eraldi kuningriigiks. Lõunas asuv kuningriik nimetati edaspidi Juudaks ja põhjaosa kuningriik Iisraeliks.


Lõunas asuv Juuda oli paanikas, sest Iisraeli põhjariik oli sõlminud liidu aramealastega (süürlastega). Pole kahtlust, et kuningas Aahas ei maganud väga hästi, kuna see liit oli Juudale väga ohtlik. Ta läks prohvet Jesaja juurde lootuses teada saada, mis tulevikus juhtub, ja võib-olla sellele põhjapoolsele ohule vastu astuda.


Sel ajal rääkis Jumal prohvet Jesaja vahendusel Aahasega: „Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!” Aahas aga keeldus, öeldes: “Ma ei küsi ega kiusa Issandat!” Sel ajal näis Jumal kaotavat kannatlikkust mitte ainult Aahase, vaid kogu Taaveti koja suhtes, kust Aahas põlvnes. Jesaja (7:13) ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate?”


Siis saame sel ajal ennustuse, mis on antud märgina mitte ainult Aahasele, vaid kogu Taaveti kojale, nii minevikule, olevikule kui ka tulevikule: „Vaadake, neitsi („almah ”) rasestub ja toob ilmale Poja ja paneb Talle nimeks Immaanuel. “


Ortodoksete juutide vaatenurk on see, et „tunnustäheks“ on Jesaja 7:14 mainitud sündiva lapse nimi. Messiaanlike juutide tõlgendus on see, et see on üleloomulik sündmus, kus neitsi sünnitab ja see on ennustus Yeshua sünnist.

Matteuse 1:23 tsiteerib seda salmi kirjeldades selle ennustuse täitumist Yeshua sündides. Enamik heebrea keelsetest tõlgetest Jesaja 7:14 kohta ütleb umbes nii: „Vaata, noor naine („almah”) rasestub ja sünnitab poja ning nimetab ta Immaanueliks.”


Messiaanlike juutide tõlgenduses ei ole (“tunnustäheks”) lapse nimi, vaid asjaolu, et see laps on sündinud neitsist. Nii messiaanlikud juudid kui ka kristlased tõlgivad Jesaja 7:14 umbes järgmiselt: “Vaata, neitsi (almah) jääb lapseootele ja toob Poja ilmale ning paneb Talle nimeks Immaanuel.”


Mina olen hakanud uskuma, et see on üks neist ennustussalmidest, mis on täitunud kaks korda.

Kahtlemata täitus see prohveteering Aahase päevil, kuid ka Messia Yeshua üleloomuliku sünni kaudu. Selle üle vaieldakse ortodoksete juutide seas, sest nad ütlevad, et sõna „almah“ tähendab tegelikult „noort naist“ ja et selle on tõlkinud „neitsiks“ need, kes heebrea keelt väga hästi ei oska, või (isegi hullem) on selle lausa tahtlikult valesti tõlkinud.


Jesaja 7:14 kasutatud sõna on hmlu (“almah”). Enamik juudi tõlgendajaid ütleb, et heebrea keeles on “neitsi” – “betulah” ja et kui Jesaja kavatses viidata neitsile, oleks ta kasutanud sõna “betulah” selle asemel, et kasutada sõna “almah”. Muidugi, kui “almah” oleks ainult noor naine, poleks see eriline märk olnud, kuna on üsna tavaline, et noored naised sünnitavad lapsi! Kui aga neitsi sünnitab … Noh, see on midagi erakordset.


Umbes 200 aastat e.m.a [8] andsid kreeka keelt kõnelevad Egiptuse valitsejad Ptolemaiose ajal Iisraeli kaheteistkümnest suguharust kuue suguharu vanematele, käsu tõlkida Tanakh (Vana Testament) heebrea keelest kreeka keelde. Kuna tõlkimisega tegeles umbes seitsekümmend vanemat, nimetati lõplikku tõlget Septuagintaks, mis tuleneb kreeka keelsest sõnast “70”. Kui need õppinud mehed jõudsid Jesaja 7:14 juurde, pidid nad kindlasti olema teadlikud, et almah tähendab enamat kui lihtsalt noort naist, sest oma tõlkes kasutasid nad kreeka keelset sõna parthenos, mis tähendab „neitsi”.

“Almah” ja “Betulah”


Meile on abiks kindlasti see kui vaatame, kuidas sõnu almah ja betulah kasutatakse Pühakirja teistes kohtades. Igal juhul, kui kasutatakse terminit almah, on ilmne, et mainitud naine on neitsi.

Iisaki naiseks otsitud noor naine pidi olema almah (seda sõna kasutatakse 1. Moosese 24:43). Teine Pühakirja viide, mis kasutab sõna almah, on Ülemlaulud 6: 8.

Vastupidiselt populaarsele rabide arvamusele kasutatakse Tanakhis terminit betulah lihtsalt “noore naise” tähenduses. Mõnikord võib see noor naine olla neitsi ja aeg-ajalt kasutatakse seda terminit naise kohta, kes pole kindlasti neitsi, samamoodi nagu inglise keeles ei ütle meile mõiste “noor naine” midagi selle kohta, kas naine on (või ei ole) neitsi.

Kummalisel kombel meeldis inglise keelse King Jamesi tõlke tõlkijatele tõlkida nii almah kui ka betulah inglise keelse sõnaga “neitsi”. Mõnel juhul see lihtsalt ei sobi kui tõlgitav sõna on betulah. Selle näide on Joel 1: 8: „Nuta nagu neitsi (betulah), kel kotiriie üll, oma noorpõlve abikaasa pärast!” Ma ei ole uuringuid teinud, kuid kahtlustan, et abielus naiste seas on väga vähe neitsisid. Samuti loetakse judaismis abielu tühiseks, kui seda tingimust ei täideta.


Teine juhtum, kus terminit betulah kasutatakse, on Ester 2:17: „Ja kuningas armastas Estrit üle kõigi naiste ning ta sai tema silmis armu rohkem kui kõik teised neitsid (betulot – mitmuse vorm), nii et ta seadis talle kuningliku krooni pähe ja tegi temast Vashti asemel kuninganna. “

Need olid noored naised, kes olid maganud kuningas Ahasverose juures. Olen nõus möönma, et nad võisid enne kuningaga magamist olla neitsid, kuid kahtlen, et paljud jäid pärast seda ka neitsiks.


Iiob palvetab: „Ma andsin ju oma silmadele seaduse. Kuidas ma võiksin siis vaadata neitsi(betulah) poole?”

Ajastul, mil meestel oli sageli rohkem kui üks naine, ei oleks neitsi vaatamine olnud patt, ehkki teise mehe naise poole vaatamist oleks peetud patuseks.


Mõistet betulah kasutatakse ka Hesekieli 23: 3: „Nad hoorasid Egiptuses oma noorpõlves. Seal rudjuti nende rindu ja seal pigistati nende neitside (betulah)põuesid. (NAS). ” Mis te sellest arvate? Kas hoorad on neitsid? Kui rabid nõuavad, et betulah tähendab “neitsit” ja et almah tähendab “noort naist”, siis on neil endil see just tagurpidi.


Tänu sellele, et Matteus kasutas Jesaja 7:14 kirjakohta, saab meie tõlgendus almah´ist täiendava tähenduse. Kas Matteus tegi õigesti kui tsiteeris seda salmi Messia prohveteeringuna? Kuna enamik juudi teadlasi väidavad innukalt “maha salates” Yeshuaga seotud prohveteeringuid, et betulah tähendab „neitsit”, siis on meie jaoks oluline uurida konteksti, demonstreerides (heebrea keelest lähtudes) veelgi, et Yeshua on tõepoolest Messias. Miriami laps eostati üleloomulikult ilma meheta või mehe spermata. Yeshua on see, kes Ta väitis end olevat – Jumala Poeg.

[1] Koloslastele 1:16; Yochanan(Johannese)1: 3; 1. Moosese 1: 1.
[2] Heebrealastele 10: 5; Yochanan (Johannese)1:14.
[3] Jesaja 53: 4–12.
[4] „Maarja”
[5] Matteuse 1:18.
[6] Mat. 1:19.
[7] Mat. 1:21.
[8] Ehk siis enne Yeshuat.

Allikas: https://petahtikvah.com/Articles/BEHOLDTHEVIRGIN.htm