Epistrepho* – εχηγεομαι -muutuda, ümber pöörata

Selles Uues Testamendis esitatud meeleparanduse kontseptsiooni sarjas oleme juba uurinud verbi μετανοὲω (metanoia), mis tähendab otsust muuta oma elusuunda ja selle nimisõnavormi μετὰνοομ, mis märgib tingimuse või eesmärgi muutmise otsust. Sel nädalal võtame vaatluse alla selle uurimuse teise sõna ἐπιστρὲφω (epistrepho) “ümber pöörduma, tagasi pöörduma, pöörduma”. See on liitsõna, mis koosneb sõnadest ἐπὶmis tähendab “peale, sisse” ja στρὲφω “pöörama, ümber pöörama”.

Klassikalises kreeka keeles tähendab see sõna “ümberpööramist”, isegi “vaenlase tõrjumist”. Seda kasutatakse ka “tähelepanu pööramise” väljendamiseks. Religioosses mõttes tähendab see “pöörduma või uskupöörduma”. Vana Testamendi septuaginta s(5. Moosese 4:30) kasutatakse sõna ἐπιστρὲφω kui “Issanda poole pöördumist”. Salmis Jesaja 44:22 kasutatakse kirjeldamaks Issanda hüüdu, et Iisrael pöörduks Tema juurde tagasi.

Uues Testamendis, mis on meie uurimuse keskmes, leidub ἐπιστρὲφω 41 korda. Seda kasutatakse Matteuse 12:44 ja Markuse 13:16 kirjakohtades, et väljendada tagasipöördumist füüsilisse asukohta, samas kui see tähendab “pöörduma Issanda poole” kirjakohtades 2. Korintlastele 3:16 ja 1. Peetruse 2:25. Lisaks kasutab Luukas sõna ἐπιστρὲφω selle religioosses tähenduses Vana Testamendi prohvetiennustusest Luuka 1:16,17.

Apostlite tegude raamat on ainuke koht Uues Testamendis, kus leidub nimisõna ἐπιστροφὴ, “pöördumine”. Seda kasutatakse seoses Pauluse ja Barnabase Jeruusalemma saatmisega, et arutada, kas ihu ümberlõikamine on paganate päästmiseks vajalik nõue. Pühakiri märgib, et nad läbisid Foiniikia ja Samaaria,” rääkides paganate pöördumisest ja valmistasid suurt rõõmu kõigile vendadele” (Apostlite teod 15:3).

Mõnikord kasutatakse sõna ἐπιστρὲφω koos mõne teise sõnaga. Apostlite teod 3:19 kasutab Luuka evangeeliumis sõna ἐπιστρὲφω koos sõnaga μετανοὲω. Ta kirjutab Peetruse sõnumi: “Parandage meelt (sõna μετανοὲω käskivvorm) ja pöörduge (ἐπιστρὲφω käskivas vormis), et teie patud saaks pühitud, et saaksite kosutamise ajad Jumalalt.” Nende kahe sõna koos kasutamine annab meeleparanduse sõnumile sügavuse. Sõna Μετανοὲω kasutatakse selleks, et kutsuda inimest üles “otsustama oma patust pöörduma” ja sõna ἐπιστρὲφω kasutatakse väljendamaks “pöördumist Issanda või Tema poole”. Seetõttu on Uue Testamendi õpetusel meeleparandusest tegelikult kaks aspekti: patust eemaldumine ja samaaegne pöördumine Issanda või Tema poole.

See kahesus on paljude algkiriku õpetuste aluseks olev põhimõte. Jaakobus ütleb: “Olge allutatud (ὑποτὰσσω, ) Jumalale. Seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie juurest.” – Jaakobuse 4:7. Siin tutvustab Jaakobus Issandaga kõndimise õpetuse kahekülgset aspekti. Ta ütleb, et juhtuma peab kaks asja, mitte üks. Usklik peab alluma Issandale ja ta peab vastu panema kuradile. Ta ei saa lihtsalt alistuda Issandale ilma kuradile vastu panemata, samuti ei saa ta vastu panna kuradile ilma end Issandale allutamata. Ilma selle mõistmiseta võib kristlane leida end kuradiga maadlemas ja võib lubada ainuüksi sellel maadlusel oma aega ja tähelepanu hõivata. Pühakirja täielik mõistmine paljastab aga õpetuse, et iga usklik peab kuradile vastu seisma, samal ajal alludes Issandale.

Seda duaalsuse põhimõtet näeme taas Pauluse vastuses Lüstra paganlikule rahvale, kes püüdsid Paulusele ja Barnabasele ohvreid tuua. Ta ütleb neile: “Miks te seda teete? Ka meie oleme teiega samasugused kirglikud inimesed, kes kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite neist tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes lõi taeva ja maa ja mere ja kõik, mis neis on.” – Ap 14:15. Selles näites kasutab Paulus kahte eessõna koos sõnaga ἐπιστρὲφω, et väljendada meeleparanduse kahetist aspekti: ἀπὸ, mis tähendab “alates” ja ἐπὶ , mis tähendab “sisse” või “peale”. Tema üleskutse on, et nad “pööraksid ära” oma ebajumalakummardamisest ja pöörduksid elava Jumala poole.

Taas on see põhimõte näha Pauluse tunnistuses kuningas Agrippa ees, ta jutustab, kuidas Jeesus kutsus teda kuulutama paganatele: “Avamaks nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevallast Jumala poole, et nad saaksid pattude andeksandmise ja pärandi nende seas, kes olid usu läbi minusse pühitsetud.” – Apostlite teod 26:18. Paulus ütleb, et Issand on andnud talle ülesande kutsuda paganaid pöörduma “kust” (ἀπὸ) pimedusest ja saatana autoriteedist, “kuni” (εἰς,) valgusesse ja Jumala (ἐπὶ) “peale”.

Enne kui Jeesus sureb ristil maailma pattude eest, puudub sõnumis kahesus. Inimestel kästakse “kahetseda” – otsustada muuta oma päästelootuse allikas religioonist (seadusest) Messia peale. Pärast seda, kui Jeesus tõuseb surnuist üles ja tõuseb Jumala paremale taevasse, muutub sõnum kahekordseks: “Parandage meelt” – tehke otsus pöörduda oma pattudest – ja “pöörduge” – Issanda poole ja uskuge Tema “peale”, et Ta teid päästab. Sellest näeme, et tõelise meeleparanduse väljendamiseks ja kogemiseks peab inimene tegema otsuse nii oma patuelust pöördumiseks kui ka elava Jumala poole pöördumiseks. See päästmisprotsess on väga erinev sellest, et inimene lihtsalt “kahetseb” oma pattu, nagu näeme järgmisel nädalal, kui uurime oma sarja kolmandat ja viimast sõna μεταμὲλομαι.

*EPISTREPHO on kreekakeelse sõna ἐπιστρὲφω ingliskeelne kirjapilt.


Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html?article=134