Episterpho* – εχηγεομαι – muutuma, ümber pöörama

Selles Uues Testamendis esitatud meeleparanduse kontseptsiooni sarjas oleme juba uurinud verbi μετανοὲω , mis tähendab otsust muuta oma elusuunda ja selle nimisõnavormi μετὰνοομ, mis märgib oma elu suuna muutmise või eesmärgi otsust ja see on nimisõna. Sel nädalal võtame käsile oma jätkuva uurimuse teise sõna ἐπιστρὲφω “pöörama ümber, tagasi pöörduma, pöörduma”. See on liitsõna, mis koosneb sõnadest ἐπὶ, mis tähendab “peale, sisse” ja στρὲφω “pöörama, ümber pöörama”.

Klassikalises kreeka keeles tähendab see sõna “ümberpööramist”, isegi “vaenlase tõrjumist”. Seda kasutatakse ka “tähelepanu pööramise” väljendamiseks. Religioosses mõttes tähendab see “olema ümber pööratud või usku pöörduma”. Septuaginta Vanas Testamendis (5. Moosese 4:30) kasutatakse sõna ἐπιστρὲφω kui “Issanda poole pöördumist”. Salmis Jesaja 44:22 kasutatakse seda, et väljendada Issanda hüüet, et Iisrael pöörduks Tema juurde tagasi.

Uues Testamendis, mis on meie uurimuse keskmes, leidub ἐπιστρὲφω 41 korda. Seda kasutatakse kirjakohas Matteuse 12:44 ja Markuse 13:16, et väljendada tagasipöördumist füüsilisse asukohta, samas kui salmides 2. Korintlastele 3:16 ja 1. Peetruse 2:25 tähendab see “pöörduma Issanda poole”. Lisaks kasutab Luukas sõna ἐπιστρὲφω selle religioosses tähenduses Vana Testamendi prohvetiennustusest Luuka 1:16,17.

Apostlite tegude raamat on ainuke koht Uues Testamendis, kus leidub nimisõna ἐπιστροφὴ, “pöörduma”. Seda kasutatakse seoses Pauluse ja Barnabase Jeruusalemma saatmisega, et arutada, kas liha ümberlõikamine on paganate päästmiseks vajalik nõue. Pühakiri märgib, et nad läbisid Foiniikia ja Samaaria, “jutustasid paganate pöördumisest, tehes selle sõnumiga suurt rõõmu kõigile vendadele.” (Apostlite teod 15:3).

Mõnikord kasutatakse sõna ἐπιστρὲφω koos mõne teise sõnaga. Apostlite teod 3:19 kasutab Luukas sõna ἐπιστρὲφω koos sõnaga μετανοὲω. Ta kirjutab Peetruse sõnumi: “Parandage siis meelt (sõna μετανοὲω käsuvorm) ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.” Nende kahe sõna kasutamine koos annab meeleparanduse sõnumile sügavuse. Sõna mετανοὲω kasutatakse selleks, et kutsuda inimest “otsustama oma patust pöörduma” ja sõna ἐπιστρὲφω kasutatakse väljendamaks “pöördumist Issanda poole või Tema poole”. Seetõttu on Uue Testamendi õpetusel meeleparandusest tegelikult kaks aspekti: patust eemaldumine ja samaaegne pöördumine Issanda poole või Tema poole.

See kahesus on paljude algkiriku õpetuste aluseks olev põhimõte. Jaakobus ütleb: “Olge allutatud Jumalale. Seiske vastu kuradile ja ta põgeneb.” – Jaakobuse 4:7. Siin tutvustab Jaakobus Issandaga kõndimise õpetuse kahekülgset aspekti. Ta ütleb, et juhtuma peab kaks asja, mitte üks. Usklik peab alluma Issandale ja ta peab vastu panema kuradile. Ta ei saa lihtsalt alistuda Issandale ilma kuradile vastu panemata, samuti ei saa ta vastu panna kuradile ilma end Issandale allutamata. Ilma selle mõistmiseta võib kristlane leida end kuradiga maadlemas ja lasta ainult sellel maadlusel oma aega ja tähelepanu hõivata. Pühakirja täielik mõistmine paljastab aga õpetuse, et iga usklik peab kuradile vastu seisma, samal ajal alludes Issandale.

Seda duaalsuse põhimõtet näeme taas Pauluse vastuses Lüstra paganlikule rahvale, kes püüdsid Paulusele ja Barnabasele ohvreid tuua. Ta ütleb neile: “Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on,” – Ap 14:15. Selles näites kasutab Paulus kahte eessõna koos sõnaga ἐπιστρὲφω, et väljendada meeleparanduse kahetist aspekti: ἀπὸ, mis tähendab “alates” ja ἐπὶ, mis tähendab “sisse” või “peale”. Tema üleskutse on, et nad “pöörduksid ära” oma ebajumalakummardamisest elava Jumala poole.

Taas on see põhimõte nähtav Pauluse tunnistuses kuningas Agrippa ees, ta jutustab, kuidas Jeesus kutsus teda kuulutama paganatele: “Avamaks nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevallast Jumala poole, et et nad saaksid pattude andeksandmise ja pärandi nende seas, kes olid usu läbi minusse pühitsetud.” – Apostlite teod 26:18. Paulus ütleb, et Issand on andnud talle ülesande kutsuda paganaid pöörduma “kust” (ἀπὸ) pimedusest ja saatana autoriteedi alt, “kuni” (εἰς) valguseni ja  (ἐπὶ) Jumala “poole”.

Enne kui Jeesus sureb ristil maailma pattude eest, puudub sõnumis kahesus. Inimestel kästakse “kahetseda” – otsustada muuta oma päästelootuse allikas religioonist (seadusest) Messiale. Pärast seda, kui Jeesus tõuseb surnuist üles ja  Jumala paremale käele taevas, muutub sõnum kahekordseks: “Parandage meelt” – tehke otsus pöörduda oma pattudest – ja “pöörduge” – Issanda poole ja uskuge Temasse, et ta teid päästaks. Sellest näeme, et tõelise meeleparanduse väljendamiseks ja kogemiseks peab inimene tegema otsuse nii oma patuelust pöördumiseks kui ka elava Jumala poole pöördumiseks. See päästmisprotsess on väga erinev sellest, et inimene lihtsalt “kahetseb” oma pattu, nagu näeme järgmisel nädalal, kui uurime oma sarja kolmandat ja viimast sõna μεταμὲλομαι.

*EPISTREPHO on kreeka keelse sõna ἐπιστρὲφω ingliskeelne kirjapilt.

Allikas: EPISTREPHO* – Greek Thoughts- Language Studies – StudyLight.org


Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEM

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Kuidas mõista, et Te olete meeleparanduse asendanud religiooniga

Iisraeli esimese kuninga Sauli elu algus oli paljutõotav. Aga kui te loete 1. Saamueli lõpuni, siis näete tema .....

Valelootus või meeleparandus

Pole midagi hullemat kui valelootus. Parem on usaldada Jumalat ja Tema plaani, kui olla illusioonide kütkes ja elada .....

Meeleparanduse magus kahetsusvalu

"Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal. "(Psalm 51:19) Näen praegugi seda .....

Mis vahe on meeleparandusel ja patukahetsusel

Üks vaimulik ütles mulle kord, kui tal oli raske: „Ma arvan, et maksan lihtsalt elu eest, mida elasin .....

Kiirustage meelt parandama ja mida halastus räägib katastroofist

Jeesusele räägiti kohutavast sündmusest, kuid Tema vastus üllatas publikut. Evangeeliumide ja juudi ajaloolase Flavius ​​Josefuse kirjutiste lehekülgedelt teame, .....

Millist Jeesust Te oma kannatustes näete?

Kannatajate jaoks on üks potentsiaalselt lootustandvamaid tõotusi Kristuse kinnitus: "Mina olen teiega" (Mt 28:20). Kuid meie võime sellest .....

17 lapselise pereema teekond Jumala juurde

Issand pani mulle südamesse kirjutada teest, mida mööda Ta mind on juhatanud, võib-olla on see kellelegi kasulik, aga .....