Esimesel poolaastal tegeles Venemaal 94 inimest “illegaalse misjonitööga”

Avaldatud on kohtustatistika “illegaalse” misjonitöö juhtumite kohta Vene Föderatsioonis 2022. aasta esimesel poolel.

14. oktoobril 2022.a. avaldas Vene Föderatsiooni Ülemkohtu justiitsosakond statistilised andmed Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste seadustiku art. 5.26 (südametunnistuse vabadus, usuvabadus ja usuühendusi käsitlevate õigusaktide rikkumine)  2022. aasta esimese poole kohta, teatab Christian Megaportal inVictory viitega SOVA keskusele.

Osakonna andmetel tegelesid Venemaa kohtud 2022. aasta esimese kuue kuuga selle artikli alusel 159 juhtumiga, mis on veidi rohkem kui 2021. aasta samal perioodil (153 juhtumit).

Selle artikli alusel karistati 94 isikut, sealhulgas 43 eraisikut, 50 juriidilist isikut ja ühte ametnikku (2021. aastal vastavalt 92, 56, 33 ja kolm).

Kõige sagedamini määrati nagu varemgi karistuseks rahatrahv: 82 korral,  12 korral said selle artikli alusel vastutusele võetud isikud kirjaliku hoiatuse (2021. aastal vastavalt 89 ja üheksa). Seitsmel juhul mõisteti lisakaristusena konfiskeerimine, ühel korral halduskorras riigist väljasaatmine.

Jõustunud määruste alusel määratud trahvide kogusumma on võrreldes 2021. aasta sama perioodiga oluliselt kasvanud (788 000 rubla) ja ulatus 1 732 000 rublani.

Allikas: За первое полугодие в России за «незаконное миссионерство» привлечены 94 лица | Новости inVictory