Estheri raamatu kulisside taga

Puurim tuletab meile meelde, kuidas kogu juudi rahvas pääses imekombel täielikust hävingust, ja kuninganna Estheri julgust, kes astus vapralt oma rahva eest. Sõna “Puurim” tähendab “liisku”, sest seda meetodit kasutas kuri Haaman, et määrata kindlaks juudi rahva hävitamise päev Pärsia piirkondades. Puurim viitab sellele, kuidas väga halb olukord muutub Jumala suveräänsel tahtel millekski täiesti erinevaks.

Kui päevi, mil juudid said rahu oma vaenlastest, ja kuud, mil nende mure muutus rõõmuks ja lein pidupäevaks; nad pidid need tegema pidu- ja rõõmupäevadeks ning läkitama üksteisele rooga ja vaestele ande.” (Ester 9:22)

See on juutide jaoks kogu maailmas rõõmu ja pidustuste aeg – aeg teha abivajajatele kingitusi ja aeg olla rõõmsameelne. Traditsiooniliselt riietuvad inimesed uhketesse kostüümidesse või heebrea keeles lehitchapess (להתחפש). See heebrea keelne sõna on seotud peituse ideega – maskeerimisega, et teised Teid ei leiaks. Ja tegelikult on kogu Estheri lugu natuke nagu peitusemäng…

Esiteks olete ehk märganud, et Estheri raamatus on peidus Jumal ise – Teda ei mainita üldse.

Teda ei ole isegi mainitud! See on ainuke Piibli raamat, kus Jumal peidab end niimoodi, kuid Ta on kohal. Need, kes Teda otsivad, võivad leida Ta end ridade vahelt peitmas, andes kuningas Artaxerxesele kummalise idee keset ööd äkki arhiive lugeda, ilma milleta oleks lugu hoopis teisiti lõppenud. Ta on siin Mordokai usus, Estri otsuses ja iisraellased tõsiselt palvetasid ja kolm päeva paastusid Tema poole . Kuigi Ta ise ei tulnud ega kuulutanud seda välja, on Jumal Puurimi loo Autor ja Iisraeli rahva päästja. Veel kord.

Teiseks järgib Esther oma sugulase Mordokai juhiseid oma juudi päritolu varjamiseks.

Esther pole isegi tema pärisnimi. See on tema pärsia nimi, mis tähendab “tähte.” Tema heebreakeelne nimi oli Hadassa, “mürdipuu.” Olles sõnakuulelik, hoidis Esther (või Hadassa) oma päritolu saladuses ja avaldas selle alles kõige kriitilisemal hetkel oma abikaasale kuningale, et päästa kogu oma rahvas. Kui Esther oleks läbi kukkunud – kui ta ei oleks Mordokai sõna kuulanud ega üles näidanud mõistlikkust, kui ta poleks oma eluga riskinud ja palunud kuningalt armu –, kas kogu Iisrael oleks siis hukkunud? Ei! Mordokai hoiatab teda õigesti:

siis Mordokai käskis Estrile vastata: „Ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid! Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?” (Ester 4:13,14)

Messia kui Aabrahami seeme pärines Iisraeli rahvast. Pühakirjad, mis meil praegu on, ja Iisraeli Jumala tundmine usaldati neile ja õigel ajal levitati seda üle kogu maailma. Millised väärtuslikud inimesed! Milliseid aardeid pidid nad maailma jaoks säilitama! Kas Jumal lubaks neil täielikult kaduda enne Ješua tulekut ja enne hea sõnumi levikut rahvastesse? Ei! Kui Esther oleks ebaõnnestunud, siis oleks ta leidnud teise inimese, kuid naine leidis usku ja julgust ning sai tasu, saades Jumala valitud anumaks. Teie ja mina saame seda lugu lugeda meie Piiblist, Püha Vaimu abiga, tänu Jumala ustavusele ning Estri julgusele, sõnakuulelikkusele ja koostööle.

Kolm varjatud kuningat

Haaman, kes kavandas Estri raamatus juudi rahva hävitamist, oli amaleki kuningas Agagi otsene järeltulija. Kuningas Agag on esimene “varjatud kuningas”. Ammu aega tagasi otsustasid Haamani esivanemad amalekid rumalalt rünnata äsja Egiptuse orjusest vabanenud juudi rahvast – ja veelgi enam, nad ründasid kolonni tagumist osa, kus olid vanad, nõrgad ja väetid inimesed. Hiljem kohtusid nad uuesti lahingus, kus palvetava Moose käsi toetati ja Jumal andis Iisraelile võidu… aga palju amalekke jäi siiski alles ja nende kohutav vihkamine Iisraeli vastu püsis.

Hiljem teekonnal ütleb Jumal iisraellastele:

Tuleta meelde, mida Amalek tegi sulle teekonnal, kui sa lahkusid Egiptusest, kuidas ta tuli sulle tee peal vastu ja hävitas su järelväe, kõik väsinud su järelt, kui sa olid jõuetu ja roidunud, sest ta ei kartnud Jumalat! Ja kui Issand, su Jumal, annab sulle rahu kõigist su vaenlasist ümberkaudu maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks pärida, siis kustuta Amaleki mälestus taeva alt! Ära seda unusta!” (5. Moosese 25:17-19)

Kuid iisraellased ei olnud väga ettevaatlikud, et oma hävitamist meeles pidada. Amalekid jätkasid Iisraeli ahistamist ja ründamist ning ühel päeval anti kuningas Saulile ülesandeks sellele lõpp teha (1. Sam 15). Kiši poeg Saul on ajaloo teine ​​”varjatud kuningas” kulisside taga. Eirates Jumala rangeid korraldusi, säästis Kiši poeg Saul amaleklaste kuninga ja tema perekonna. Kuigi prohvet Saamuel noomis Sauli ja tappis Agagi, jätkus kuningas Agagi liin. Sauli sõnakuulmatus viis lõpuks amaleki Haamani ilmumiseni, kes üritas taas hävitada Jumala valitud rahvast, kui nad olid pagenduses. Haaman polnud aga valmistunud kohtumiseks Mordokaiga, kes üllatuslikult osutus Kiši järeltulijaks.

Ja see viib meid viimase kuninga – Kuningate Kuninga – juurde. Kuningas Saul ei suutnud järgida Jumala juhiseid ja tappa kuningas Agagi, nii et Jumal kordab seda olukorda hiljem Pärsias. Amaleki antisemitismi vaim tõstab oma inetu pea Haamanis ja Jumala Vaim täidab veel ühe Kiši järeltulija, et ring lõpetada ja talle lõpp peale teha.

Nähtamatu ajalugu

See on mitmest süžeest koosnev saladuste ja üllatustega lugu, milles saatan, tõeline varjatud vaenlane, teeb järjekordse ebaõnnestunud katse pühkida Iisrael maa pealt ja takistada tollal sündimata Messia ilmumist maailma. Nähtamatu kurjus üritab peatada kõige olulisemat head… aga ta võitleb mõttetult nähtamatu ja võitmatu Jumala vastu. Me võime selle üle rõõmustada, nagu Paulus kirjutas:

„…kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu poolest. Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti! Aamen.” (Roomlastele 9:4-5)

Estri lugu on suurepärane tunnistus Jumala jõust, kaitsest ja ustavusest oma rahvale – ja kogu maailmale. Kuid amalekis olev saatana vaim ei loobunud oma kättemaksust Jumala valitud rahva vastu. Seda võib näha seletamatus juutide vihkamises, mis on kestnud sajandeid – kohati isegi kirikus. Hitler oli selgelt tema võimuses ja Amaleki sama soov kõlab sageli Lähis-Idas. Ja muidugi, nüüd ähvardab jälle Iraan (Pärsia!). Iisraeli rahvas pole kunagi olnud laitmatu, kuid nende täieliku väljajuurimise katsete arv on ratsionaalse vaatleja jaoks muidugi väga suur. Toimub palju rohkem, kui esmapilgul paistab. Pinna all varitseb kosmiline lahing.

Jumal suhtub oma plaanidesse tõsiselt ja täidab need kõik. Ta armastab väga oma rahvast, „oma silmatera” ja kaitseb neid. Asjaolu, et Ta neid nii kirglikult kaitses, tõi hindamatuid õnnistusi kõigile rahvastele ja Ta jääb oma lubadustele igavesti truuks:

„Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, ja ma nean neid, kes sind neavad; ja sinus saavad õnnistatud kõik suguvõsad maa peal. (1Ms 12:3)

Allikas – oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/za-kulisami-knigi-esfir.htm

Puurim ja ootamatute võitude Jumal

Ajal, milles me praegu elame, kahe püha – Puurim Katani ja Puurim Gadoli – vahelisel ajal, tuleb Estri .....

Puurim 1953. aastal

Eksivad need, kes usuvad, et ainult iidsetel aegadel  juhtus meie rahvaga imesid. Need juhtuvad praegu, lihtsalt argimuredes ja .....

Kolm süžee keerdkäiku Estri raamatus

Piibel on Jumala Sõna. Ja suurepärane kirjandusteos. Pühakiri on täis põnevaid lugusid, intriige ja olulisi tegelasi. Kuid just .....

Inimene ei saa hävitada seda, mida Jumal on lubanud kaitsta: kolm õppetundi Estri raamatust

Me võime Estri raamatust õppida palju õppetunde, mis tugevdavad meie osadust Issandaga. Lubage mul soovitada neist vaid kolme: .....

Haaman, Heroodes, Hitler ja Hamas

Mis on neil kolmel inimesel ja ühel terroriorganisatsioonil ühist peale selle, et kõik need sõnad algavad h-tähega? H-täht .....

Rõõmusse hüppamine… mitte üks, vaid kaks kuud õnne…

Ole õnnelik, see on Adar! Ole õnnelik, see on Adar! Sünagoogides kogu maailmas tähistati Rosh Chodesh Adar I .....

Õnnelik adari kuu

Õnn ei tule sinu juurde, see tuleb sinu seest. Kõik tahavad olla õnnelikud; arvad, et oleme selle praegu .....

Juudi liigaasta saladus

Judaismi üks sügavamaid saladusi on sod ha’ibbur, sõna otseses mõttes "interkalatsiooni saladus" – päikese- ja kuukalendri ühitamine. Sellise .....

Estheri kui Eestpalvetaja saladused

Esther oli salaagent. Esther polnud isegi tema pärisnimi. Tegelikult panid tema juudi vanemad talle nimeks Hadassa (mis tähendab .....

Juri Sipko “Ma oleksin peaaegu kurvastanud”

Nii palju jälkust on kuristikust tõusnud! Sa mu meie! Põrgu köök plahvatas. Kusagil Moskvas, ilmselt mausoleumis, keedeti mürgist .....

Harvey Weinstein – maskuliinsuse kriis

58-aastane näitlejanna Emma Thompson rääkis hiljuti filmiprodutsendist ja väidetavast naisi jahtivast kiskjast Harvey Weinsteinist, öeldes, et ta on .....