Häälesta End Jumala Lainele

Alistuge Jumalale (Aga hiljem tuleb ta jälle tagasi)

1Kor 4:20 Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.

Mt 6:33 Aga otsige esmalt Ju

Alistuge Jumalale (Aga hiljem tuleb ta jälle tagasi)

1Kor 4:20 Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.

Mt 6:33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust siis seda kõike antakse teile pealegi!

Otsima – vaata ringi, (nagu seenel käik), otsi igalt poolt. Otsi maa alt ja maa pealt.

Nagu jahikoer. Ma teadlikult soovin rohkem Jumalat oma igapäevasesse ellu. Et muu kui Tema tahe ei saaks suuremat prioriteeti minu elus. Kõigepealt – esiteks, alguses, igas asjas.

Kuningriiki – Sõna läbi on taevariik tulnud, loe Piiblit palvetades.

PV on sinule abiks.

Suhtle Temaga. Siis sa kasvad vaimulikult.

Uuri Jumala seadusi, kohustusi ja õigusi ning hüvesid.

Kunigriigi võtmed.

Õigus – meil on Kristuse õigus, Tema vere läbi, Kolgata, õige Jumala silmis, õige inimeste silmis, riigi seaduste täitmine.

Peetrus väidab, et me oleme kuninglik preesterkond. See aga tähendab, et sul on ka teatud kohustused.

Üks nendest on: palvetada kõigi inimeste eest.

Huvitav, et UT-s me ei leia ühtegi konkreetset näidet, et inimesed oleksid saanud raha Ješualt – Jeesuselt.

Aga ometi kirjutatud on, et ta puistas väja ja jagas vaestele! Miks? Sest selline on Kuningriigi seadus!

Ta õnnistab oma seaduste järgi. Inimene on loodud nii, et ta peab kellelegi alistuma. Tahestahtmata täidab ta kellegi seadusi.

Ta kiskus meid välja pimeduse kuningriigist. Sa olid patuori enese teadmata! Ja see on Tema üliväga suur arm, et Ta kiskus välja!

Olgu sinu valikuks Jumal ja Kuningriigi seadused!

Kõik olgu Tema auks!

Sõna. Jumal ütles: saagu valgus ja valgus sai!

Alguses oli Sõna, Sõna oli Jumala juures, Sõna oli Jumal.

Ja Sõna sai lihaks! Milline ime ja arm! Jumal armastas seda maailma nõnda, et saatis oma ainusündinud Poja, et me ei saaks hukka..!

Sina oled nüüd astja – Jumala tahte vahendaja inimestele, kes Teda veel ei tunne, sest Jumala tahe on, et nad isiklikult õpiksid Teda tundma PV kaudu!

Kui sul ei ole Remat – Vaimu poolt elavaks tehtud sõna – arusaamist, mida teha lähiajal! Siis sul ei ole ka Jumala usku!

Sest usk tuleb kuuldust ja kuuldu Tema Sõnast!

Mar 10:47 Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma: Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kes on see, kes armastab Jumalat! Jh 14:21 Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.

Jumala käsud ja korraldused kehtivad tänagi.

Apt 1:2,4 Kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. …

Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, ‘mis teie olete minult kuulnud.Ješua käsud tuleb täita siis tulevad õnnistused.

Sõnakuulmine on parem kui ohver!

Sõnakuulmine tähendab Sõna kuulmist ja selle täitmist!

Ješua – Jeesus ütles: kellel on kõrvad see kuulgu!Jumal läkitas PV, et Tema kaudu me saaksime ilmutused Jumalast!

Püha Vaimu kaudu saad sa teada Tema tahte igas eluvaldkonnas – Jumalal on sõna igaks elujuhuks.

Agape – Ahava

Pastor Paul Armand

mala riiki ja tema õigust siis seda kõike antakse teile pealegi!

Otsima – vaata ringi, (nagu seenelkäik), otsi igalt poolt. Otsi maa alt ja maa pealt.

Nagu jahikoer. Ma teadlikult soovin rohkem Jumalat oma igapäevasesse ellu. Et muu kui Tema tahe ei saaks suuremat prioriteeti minu elus. Kõigepealt – esiteks, alguses, igas asjas.

Kuningriiki – Sõna läbi on taevariik tulnud, loe Piiblit palvetades.

PV on sinule abiks.

Suhtle Temaga. Siis sa kasvad vaimulikult.

Uuri Jumala seadusi, kohustusi ja õigusi ning hüvesid.

Kuningriigi võtmed.

Õigus – meil on Kristuse õigus, Tema vere läbi, Kolgata, õige Jumala silmis, õige inimeste silmis, riigi seaduste täitmine.

Peetrus väidab, et me oleme kuninglik preesterkond. See aga tähendab, et sul on ka teatud kohustused.

Üks nendest on: palvetada kõigi inimeste eest.

Huvitav, et UT-s me ei leia ühtegi konkreetset näidet, et inimesed oleksid saanud raha Ješualt – Jeesuselt.

Aga ometi kirjutatud on, et Ta puistas välja ja jagas vaestele! Miks? Sest selline on Kuningriigi seadus!

Ta õnnistab oma seaduste järgi. Inimene on loodud nii, et ta peab kellelegi alistuma. Tahestahtmata täidab ta kellegi seadusi.

Ta kiskus meid välja pimeduse kuningriigist. Sa olid patuori enese teadmata! Ja see on Tema üliväga suur arm, et Ta kiskus välja!

Olgu sinu valikuks Jumal ja Kuningriigi seadused!

Kõik olgu Tema auks!

Sõna. Jumal ütles: saagu valgus ja valgus sai!

Alguses oli Sõna, Sõna oli Jumala juures, Sõna oli Jumal.

Ja Sõna sai lihaks! Milline ime ja arm! Jumal armastas seda maailma nõnda, et saatis oma ainusündinud Poja, et me ei saaks hukka..!

Sina oled nüüd astja – Jumala tahte vahendaja inimestele, kes Teda veel ei tunne, sest Jumala tahe on, et nad isiklikult õpiksid Teda tundma PV kaudu!

Kui sul ei ole Remat – Vaimu poolt elavaks tehtud sõna – arusaamist, mida teha lähiajal! Siis sul ei ole ka Jumala usku!

Sest usk tuleb kuuldust ja kuuldu Tema Sõnast!

Mar 10:47 Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma: Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!Kes on see, kes armastab Jumalat! Jh 14:21 Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.

Jumala käsud ja korraldused kehtivad tänagi.

Apt 1:2,4 Kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. …

Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, ‘mis teie olete minult kuulnud.Ješua käsud tuleb täita siis tulevad õnnistused.

Sõnakuulmine on parem kui ohver!

Sõnakuulmine tähendab Sõna kuulmist ja selle täitmist!

Ješua – Jeesus ütles: kellel on kõrvad see kuulgu!Jumal läkitas PV, et Tema kaudu me saaksime ilmutused Jumalast!

Püha Vaimu kaudu saad sa teada Tema tahte igas eluvaldkonnas – Jumalal on sõna igaks elujuhuks.

Agape – Ahava

Pastor Paul Armand

Tutvustage oma lastele karme piiblitõdesid

Pühakirja keerulisi kohti on kasulik koos lastega analüüsida. Satiirilisel kristlikul veebisaidil oleva "inspireeriva" plakati versioon pilkab Piiblist inspireeritud .....

Ma kaotasin oma ema, väikese venna ja isa, peaaegu kaotasin ka iseenda..

Täna, 15 aastat tagasi, kaotasin veidra tragöödia läbi oma pere. Ma kaotasin oma ema, väikese venna ja isa, .....

Michael Brown: 50 aastat Kristuse teenimist

17.detsembril 1971 andis narkojoobes rokenrolli trummar Michael Brown oma elu Issandale. Ja kui imeliselt on Issand teda sellest .....

Keele vägi on piiritu – nii heas kui kurjas

Oma keelega saame õnnistada ja needa; me saame luua ja hävitada; me saame haiget teha ja ravida; me .....

Milliseid oskusi on vaja, et aidata inimesel pornosõltuvusest üle saada?

Kuidas aidata inimesel pornosõltuvusest üle saada? Jordan juhendab Pete'i, kes on kogu oma elu olnud pornosõltlane. Selgelt pettunud .....

Kui oleksin jälle 22-aastane

"Mida sa teeksid, kui oleksid jälle 22-aastane?"Mulle esitati see küsimus hiljuti ülemaailmsel misjonikonverentsil. Ma sain 22-aastaseks Wheatoni kolledži .....

Ärka üles kristlane. Jumala äratuskell heliseb

Kui ma veel keskkoolis õppisin, ilmus 1988. aastal raamat nimega "88 põhjust, miks Jeesus naaseb" ja see pühkis .....

Vead ja kukkumised ei ole põhjus meeleheiteks, vaid võimalus uueks tõusuks!

Selle nädala Toora peatükis Ki Tisas on õppetund meile kogu eluks. Juudi rahvas tegi kohutavat pattu - nad .....

Armastuse,

Armastuse, õige õpetuse ja heade tegude puudumine muudab kristlase 'usklikuks zombiks'! AGAPE, Paul Armand.  

Tunnistus Keeniast

Tervitan teid vennad-õed Issanda nimel Keeniast. Tahtsin lihtsalt teiega jagada mälestusi minu esimesest kohtumisest pastor Paul Armandiga Keenias. .....

Tagasiside Pakistanist

Meie tänasest zoomi platvormil toimunud rahvusvahelisest jumalateenistusest võttis osa õde Noveen Pakistanist. Alljärgnev on tagasiside temalt: “Peamine on .....

Jumala ime Ukrainas!

Olime osaduses ja ülistuses koos õe Vikaga, kui Vikale saadeti Ukrainast salvestus ühest üleloomulikust Jumala sekkumisest lahinguväljal. UKRAINA .....