Halastuse ja armu troon: mis see on?

Halastus, kui nii võib öelda, on Jumala iseloomu mõistmisel “juhtivaks täheks”. Ta väljendab oma südame tõelist meelsust oma laste suhtes täpsemalt kui vääriliselt väljateenitud viha nende üleastumiste pärast.

Jumalale tõepoolest meeldib väga oma halastust külluslikult välja näidata.

Sageli ei saa me isegi aru, kui suur on Jumala halastus. Ja võib juhtuda, et me muutume kui seda mõistame.

“Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” (Heebrealastele 4:16)

Kui pöördume Tanahhi poole, näeme kuidas Jumala huvi halastuse järele kajastub iidses ohvrite süsteemis. Selle süsteemi lahutamatu osa oli see, mida nimetati halastuse aujärjeks.

Mis on siis halastuse ja armu aujärg?

Armu aujärjeks oli püha laeka kaas, nimega Lepingukaas. Selles olid muuhulgas kivitahvlid, millele olid raiutud kümme käsku. Ehkki halastustroon oli omamoodi kate lepingulaekale, siis oleks selle kujundi paremaks mõistmiseks täpsem kasutada sõnu„kate” ja „kilp”.

Kaane all hoitud kümne käsuga tahvlid andsid tunnistust rahva patust. Patu lepitamiseks piserdas ülempreester halastustrooni kaanele ohvriverd. Sellepärast on rõhk sõnal „kate”, sest halastuse aujärg on patu andeksandmise koht, lepitus Jumala ja Tema rahva vahel.

Joseph Prince sõnastab seda nii: “Kui veri oli aujärje kaanel nägi Ta [Jumal] ainult verd ja võttis vastu inimesi.”

Kes on halastuse troon?

Lepingulaegast hoiti templi kõige pühamas ruumis, mida nimetatakse Pühamast Pühaks Paigaks. Ülempreester oli ainus inimene, kellele lubati sinna siseneda ja ainult kord aastas – Yom Kippuril – paluda inimeste pattude eest. Huvitaval kombel kasutatakse “halastustrooni” jaoks sõna “kaporet” ja selle juur on sama, mis sõnal “kippur”.

Samamoodi sai Jeesusest meie kate ja kilp.

Roomlastele 3:25 öeldakse, et „Jumal määras Jeesuse selleks, et Temast saaks halastuse koht usu kaudu Tema veresse, tõendina Tema õiglusest varem juhtunud pattude andeksandmise kaudu” (Avatud tõlge).

Kui imeline on tõdeda, et halastuse aujärjele piserdati Jeesuse enda verd, armu aujärjele palvetades meie pattude eest Jumala ees! Tema laitmatu ohver võimaldas Jumala kohalolu meie seas.

Täiuslik ohver

Tänu Messia verele ei näe Jumal meid vaadates enam meie patte. Tema kate viib meid Jumala ees lõplikult õigesse asendisse.

Jeesus täitis ja rahuldas Isa loodud ja Tanahhis kirjeldatud ohvrite süsteemi.

“Eks Jumal, tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud vihanõusid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis Ta oli juba enne valmistanud kirkuseks?” (Rm 9: 22–23)

Autor – Avital Snow / firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/prestol-milosti-i-blagodati-chto-eto-takoe.htm

 

Halastuse nimel halastamatus

Tänapäeval on see ütlematagi selge. Kirik peaks olema halastuse ja lahkuse paik pideva kohtumõistmise maailmas, kaastunde varjupaik julmuse .....

Kiirustage meelt parandama ja mida halastus räägib katastroofist

Jeesusele räägiti kohutavast sündmusest, kuid Tema vastus üllatas publikut. Evangeeliumide ja juudi ajaloolase Flavius ​​Josefuse kirjutiste lehekülgedelt teame, .....

Halastus neelab igasuguse kurbuse. Võideldes õnnistusmere ääres

Ma kujutan ette, et lühike lõik Jeremiah Burroughsi raamatust tabas mind tol hommikul nii sügavalt osaliselt seetõttu, et .....

Jumala halastus segaduses peredes

Kas te olete kunagi märganud, kui raske on leida Piiblist näidet selle kohta, mida me nimetaksime "terveks perekonnaks"? .....

Kas soovite olla õnnelik? Valige halastus

„Armuline inimene teeb head iseenesele, kuid kõva südamega inimene hävitab oma liha.” - Õpetussõnad 11:17 (venekeelne Piibli tõlge) .....

Kas saate oma isale andestada? Minu aeglane tee halastuseni

Kui teil on või olid oma (isegi surnud) vanematega  suhted pingelised või purunenud, siis kuidas saate neile andestada .....