Hammastega

“Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jahve peale…” 2. Korintlastele 1: 9

Neli meest otsustasid mäe otsa ronida. Poolel teel libises neist üks üle kaljuserva, kukkus ja maandus mütsatusega 60 jalga allapoole kaljunukile. Ülejäänud kolm lootsid teda ära päästa ja hõikasid: ”Joe, kas jäid terveks?” Joe vastas: “Ma jäin ellu, aga ma kardan, et murdsin mõlemad käeluud.” Kolm meest hõikasid seepeale alla: “Me viskame sulle köie ja tõmbame su üles tagasi.” “Hästi!” vastas Joe. Mehed viskasid köie alla ja hakkasid ülima ettevaatlikkusega vigasaanud sõpra üles sikutama. Kui nad olid ta umbes kahe kolmandiku peale vedanud, tuli neile äkitselt meelde, et sõber oli ju mõlemad käeluud murdnud ja nad hõikasid talle: “Joe! Taeva pärast, millega sa köiest kinni hoiad, kui su mõlemad käed on murtud?” Krampis lõugade vahelt kostis vastuseks: “Hammastegaaaaaaaaaaaaa.”

On päevi, mil me ei saa teha muud, kui hoida küünte ja hammastga kinni, et mitte alla kukkuda. Isegi kõige tugevamatel ja targematel meie seast on aegu, kus me ei tea vastuseid ega suuda leida edasiminekuteed, kus saame vaid vaadata üles ja loota, et Jahve tirib meid läbi. Ja Ta tõepoolest teeb seda. Kui olete täna kitsaskohas, siis ärge lase köiest lahti. Kui tarvis, hoidke kas või hammastega kinni. On asju, mida meie ei suuda teha, asju, mis ongi Jahve töö. Olge paigal ja vagusi, usaldage Teda ja laske Temal tegutseda.

Paulus oli samasuguses olukorras, kui ta kirjutas: “Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jahve peale, kes surnud üles äratab. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi – Tema, kelle peale me loodame.” (2 Kr 1:9-10)

Bob & Debby Gass “Sõna Tänaseks Päevaks”

Heas ja halvas

Richard Selzer kirjutas: „Seisan voodi ees, kus lebab noor naine, kelle nägu on äsja opereeritud. Ta suu on .....

Oota, Jumal muudab olukorda ja sa saad osa Jumala parimast

"Ma hüüan Jahve, Kõigekõrgema poole, Jahve poole, kes juhib mu asja.” Psalm 57: 3 Kui oled palvetanud, et .....

Kus on Jahve, kui mul on valus

“Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma Sinu peale…” Psalm 56: 4 Kas tunned masendust? Kas sa ei .....

Jahve ligiolu

“Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.” 2.Moosese 33: 14 On olemas teatud inimesed, kelle lähedalolust .....

Jahve viis

“Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka.” Psalm 106: 15 Vahel laseb Jahve .....

Vaata Jahvele

“Küll mu Jahve täidab kõik teie vajadused…” Filiplastele 4: 19 On suur vahe vajaduste ja soovide vahel. Soovid .....

Ela Jahve ligiolus

“Ma pean Issandat alati oma silma ees...” Psalm 16: 8 Sõnad: “Ma pean Issandat alati oma silma ees...” .....

Jahvel on sinu jaoks plaan

“...kes algusest alates kuulutab lõppu...” Jesaja 46: 10 Sa ei ole oma vanemate kirehoos tehtud eksimus. See, mida .....

Viha

Kristlik kirjanik Max Lucado kirjutas:”Kõik algab veetilgast.Keegi võtab su parkimiskoha, sõidab sulle ette; teenindaja on aeglane just siis, .....