Hanuka kolmas öö: Aabrahami valgus

Oleme jõudnud valguse püha kolmandasse päeva. Ja selleks päevaks olen valinud meie valguse teema jätkuks järgmise Piibli tegelase Aabrahami. Alustasime loomise valgusest, kui tekkis YHWH Sõna ja eraldumise mõiste. Seejärel jõudsime Noa juurde, kes esindas kaheksat Hanuka päeva – küünlajalga, mille “ISSAND sulges” ja millega valgus toodi uude maailma. Täna õhtul on Aabrahami kord tõrvikut edasi kanda.

Aabrahami elu oli nagu ameerikamäed. Ta elas paganana aastaid vanemate juures mugavat elu. Siis kutsus Jumal ta jõuka eaka mehena minema välja oma kodumaalt ja perekonna juurest ning käskis tal minna maale, “mille Ma sulle näitan” (12: 1). Kuna tal polnud aimugi, mida see tähendab, pakkis ta kogu oma maja ja kogu vara kokku ning läks koos vennapoja Lotiga teele. Alates staatusest, rikkusest ja maast kuni rändurielu elamiseni elas Abram päevast päeva, usaldades kuuldud Häält.

Arvestades seda, et Aabraham oli tunnistajaks Soodoma ja Gomorra dramaatilisele hävitamisele, sõdis viie kuningaga, kohtus Melkisedekiga ja eksis, kui ta läks Sarai teenijanna Haagari juurde, võib öelda, et Aabrahami elu oli kui üks pidev draama. Tuleb see teile tuttav ette? Mina tean, et oskan sellega suhestuda.

Aga Aabrahamile sündis laps. Tõotuse laps – Iisak.

25 aastat pärast kodunt lahkumist ja rännakul tehtud paljudest vigadest hoolimata täitus lubadus. Aastaid hiljem tuli Jumal Aabrahami juurde ja käskis tal teha midagi, mis kindlasti oleks Ta südame purustanud. Aabrahami kogu elu haripunkt ja pinge taandusid sellele, kuidas ta sellele järgmisele avaldusele reageeris. See pärineb 1. Moosese 22: 2 (222!): “Siis ta ütles:” Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis Ma sulle nimetan!”

Võtke aeg maha ja tunnetage seda, mida tema pidi tundma. Jumal tuleb teie juurde ja annab teile isiklikult lubaduse, et teie niuetest sünnib laps ja temaga sõlmitakse terviklik leping. Siis tuleb Ta tagasi ja ütleb, et ohverdaksite selle lapse altaril. Ja muidugi, ta peab juhtima tähelepanu sellele, et see on “laps, kelles sa armastad”. Raske on leida sõnu kirjeldamaks tema arvatavaid tundeid.

See laps oli Aabrahami ja Saara elu valgus. Ehkki nad sellest aru ei saanud, oli Isaak Messia enda, maailma tõelise valguse, eelkuju. Aabraham oli silmitsi usukriisiga. Kas ta usaldaks Loojat Tema sõnast? Ta otsustas alluda ideele, et on midagi, mida ta ei tea. Ta otsustas kõndida usus ja mitte nägemises. Ta ei küsinud kunagi, miks, ja teadis, et Jumal teeb oma lubaduse täitmiseks ime.

1. Moosese 22: 4 on öeldud: “Siis tõstis AABRAHAM KOLMANDAL päeval oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt.” (rõhuasetus minult). Kolmandal päeval näeb ta oma ainsa poja ohverdamiseks valitud kohta. Kolmandal päeval ilmus YHWH Siinai mäel inimestele. Kolmandal päeval ilmutatakse Jumala Poeg kui maailma tõeline ohver ja valgus. Ja sel kolmandal Hanuka õhtul meenutame Aabrahami sõnakuulelikkust ja seda, mida tähendab Jumala tõeline usaldamine meie kõige pimedamal tunnil ja et Ta teab, mida Ta teeb.

Aabrahamil polnud aimugi, et ta on “Aabraham”, nii Iisraeli kui ka suure osa maailma kuulus rajaja. Tema ainus kuulekus oli tema usu proovikivi, et näha, kas ta on väärt antud lubadust. See on meie Looja muster. Ta kutsub kvalifitseerimata inimesi ja kvalifitseerib seejärel kutsutud. Ja mõnikord peab Ta meid proovile panema, tappes meie unistused, et Ta saaks teada, et unistus/lubadus pole tähtsam kui unenäo andja.

Kas suudate end Aabrahamiga seostada? Kas teie elus on olukordi, mis tunduvad ületamatud? Igasugused asjaolud, mida vaatate oma loomulike silmadega ja ütlete: “Ma ei näe tõsiselt, kuidas see asi võiks laheneda.” Need on meie Aabrahami hetked, kus peame usaldama Tema Sõna ja tegema lihtsalt seda, mida on õige sel hetkel teha. Me ei ela tulevikus. Me elame praeguses hetkes. Ja see, mida me praegu teeme või ei tee, määrab meie homse päeva.

Nii et olge nagu Aabraham ja ärge mõelge homse peale ega muretsege sellepärast, kuidas te sellest või teisest asjast läbi tulete. Usaldage Teda ja kuuletuge Temale täna ja homme muretseb enda eest ise. Täna on katsumus. Mine sellest läbi, sest kolmas päev on teel!

Usaldage valgust. Olge valgus. Jagage valgust.

Head Hanukat!

Allikas: https://staleyfamilyministries.com/the-third-night-of-hanukkah.html