Hanuka kuues öö: puhastumise ime

Üksikasjalikud värvilised detailid olid Jumala templi ehitamise juhistes. Tempel oli Tema püha elukoht, see pidi olema puhas. Selle rüvetamine Antiookose režiimi poolt oli Jumala rahvale talumatu. Pärast templi tagasi vallutamist tahtsid nad selle võimalikult kiiresti puhastada ja pühitseda. Jumal tegi õliga ime, pannes valguse põlema, kui nad seda püha ülesannet täitsid.

Jumal teeb imesid meie südames, andes meile uue elu ja andes Püha Vaimu. Ta andis meile Messia õiguse ja töötab selle nimel, et muuta meie elu oma näo sarnaseks. Kui Jumal meid vaatab, näeb ta Jeesuse elu ja vere puhtust, pidades meie usku Temasse õigeks, puhastades meid iga päev vastavalt Tema kuvandile ja sarnasusele.

Sel kuuendal Hanuka õhtul mõtiskleme Jumala halastuse üle meie vastu ja Tema väe üle, mis on meis, et puhastada ja muuta meid Yeshua (Jeesuse) sarnasuseks.

Messiaanlike juutide hanuka õnnistused

Asetage täna õhtul hanukkiasse kuus küünalt paremalt vasakule. Kui süütate teenijaküünla (šamaši), lugege Hanuka õnnistusi:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam asher kidshanu bemitzvotav vanatan lana Yeshua haMashiach, Ohr haolam.

Õnnis oled Sina, Issand, meie Jumal, Universumi kuningas, kes pühitses meid oma käskudega ja kinkis meile Jeshua Messia, selle maailma valguse.
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam sheasa nisim laavoteinu bayamim hahem bazman haze.
Õndsad oled Sina, Issand, meie Jumal, Universumi Kuningas, kes tegid meie isadele sel ajal imesid.

Küünalde süütamine

Kasutage teenijaküünalt, et süüdata Hanuka küünlad vastupidises suunas sellele, kuidas te neid asetasite. Süüdake neid vasakult paremale. Asetage šamaš tagasi oma kohale. Laske küünlad ise kustuda, need peaksid põlema vähemalt pool tundi.

Pühakirja lugemine

“Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb: „Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.” (Jaakobuse 2:23; vt ka 1Ms 15: 6; Gal 3: 6)

“Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees..” (2. Kor. 5:21)

“Kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga,  on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise,  istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas” (Heebr. 1: 3)
“Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.” (Rm 8:29)
“Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele 
uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, 
mis on hea ja meelepärane ja täiuslik..” (Rm 12: 2)

Palve

Isa, Sinu puhtus ületab kõike, mida suudame ette kujutada. Ilma Jeesuseta ei saa me isegi Sulle lähedale. Kuid tänu Tema ohvrile võtad Sa meid vastu ja pead meid puhtaks. Sellegipoolest käitud Sa meie sees ustavalt, aidates meil iga päev aina puhtamalt elada. Tehkem meie omalt poolt kõik selleks, et Sinu juuresolekul täita oma elu Sinu sõnaga, elada usus ja käia Vaimus.

Allikas: https://ieshua.org/shestoj-vecher-hanuki-chudo-ochishheniya.htm