Heebrealastele 12: 22-25: Me ei pääse karistusest kui tõrgume kõnelejat kuulamast

Jagage armastust

Nüüd jõuame kirja heebrealastele, mis sisaldab ka palju hoiatusi. Alustame heebrealastele 12: 22-25. Siit loeme:

„Vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala, kõikide kohtumõistja juurde, ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde, ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde, ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja Temale, kes on taevaist. “

Kiri heebrealastele, nagu teisedki kirjad, olid adresseeritud usklikele. Tekstis kasutatud “teie” võib viidata ainult usklikele. Lause “olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde” võib samuti olla suunatud ainult usklikele. Ükski uskmatu inimene ei pääse elava Jumala linna, kui temast ei saa usklik. Seetõttu on sõnum adresseeritud usklikele. Kirja autor toob näite iisraellaste sõnakuulmatusest, mille eest neid karistati, ja hoiatab oma lugejaid, öeldes neile: „Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, Kes on taevaist. ” Selles hoiatuses on peidus kaks tõde:

* Usklik, kes on jõudnud elava Jumala linna, võib Jumalast ära pöörduda.

* Kui ta seda teeb, siis ei päästa tema usk, mida tal enam pole, teda karistusest.

Siin toodud näide kirjeldab iisraellasi, kes on ajendatud tõotatud maa ideest. Kuid teel sinna keerasid nad pea kõik õigelt teelt kõrvale, lükates tagasi Jumala ja Tema plaani. Kas Issand lubas neil siseneda tõotatud maale, kuhu nad suundusid ja kuhu nad olid kutsutud? Ei, ei lubanud. Kõik, kes Tema juhtimise tagasi lükkasid, hukkusid kõrbes. Mina ei mõelnud seda analoogi välja. Jumala Sõna toob selle analoogi, kui räägib neist, kes otsustavad Jumalast ära pöörduda. Meie kui iisraellased, kes ei jõudnud tõotatud maale, ei pääse ka taevariiki ega saa igavest elu, milleks meid on kutsutud, kui me Jumala tagasi lükkame.

Allikas: http://www.bibletruths.ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BC-12_22-25-%D0%9C%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.htm