Helge tulevik ristiga

Kuidas saame vaadata positiivselt tulevikku, kui loeme nii palju negatiivseid uudiseid? Paljud on huvitatud sellest. mida tulevik neile toob. Kõik liha mõistetakse hukka ja see kohus aitab kaasa tõsiasjale, et suur osa kirjutatust on negatiivne. Tuleviku analüüs ei sisenda lootust.

Pühakirja lugedes näeme, et tulevik on mitmetähenduslik. Ühest küljest on see sünge, isegi hullem kui see, mida kirjeldatakse. See puudutab õelaid inimesi, kes ei taha oma kurjusest vabaneda. Teisalt on tulevik äärmiselt helge ja lootusrikas. Jaa, kirjeldamatult helgem ja parem. Ja see kehtib jumalakartlike inimeste kohta, kes tunnistavad oma süütegusid ja pöörduvad neist eemale ning käivad valguses.

Jumala mõtted – inimeste mõtted

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust..” Jer. 29:11. Ainult usu ja kuulekuse kaudu saame tungida Jumala eesmärkidesse. Jumala mõtete ja inimeste mõtete vahel on oluline erinevus. Inimesed mõtlevad, isegi kirjutavad raamatuid, teevad plaane ja töötavad välja strateegiaid, mis väga harva toovad häid tulemusi. Jumala mõtted on seotud tegudega, need saavad teoks, isegi kui kogu maailm on selle vastu. Seetõttu on väga  turvaline olla Jumala mõtetes, Tema tahtes ja plaanides oma elu kohta. Keegi ei suuda oma inimmõistusega tungida Jumala kavatsustesse. Kõik on antud Püha Vaimu kaudu, mille Jumal annab neile, kes Temale kuuletuvad. “Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised.” (1. Kor. 3:20) Ta hävitab tarkade tarkuse ja lükkab tagasi arukate mõistuse. See on kirjutatud seoses sõnaga risti kohta. (1Kr 1:18-19).

Ja selles peitub saladus. Ainult risti kaudu saame me kontakti Jumalaga ja läbi risti saab Ta ellu viia oma plaanid meie jaoks, need plaanid, mille Ta oli koostanud enne maailma rajamist. Siis hakkab Jumal oma mõtteid meiega jagama. Ristil laskub meie peale ilmutuse Vaim ja me vaatame nendesse asjadesse, mida meie silmad pole näinud ega kõrv kuulnud, mille Jumal on valmistanud neile, kes Teda armastavad. (1. Kor. 2:9) Siis on võimatu meelt heita ja tulevikku süngena näha!

Kogu Iisraeli rahva ajalugu näitab, kui vähe on neid, kes annavad end täielikult ja tervenisti Jumalale, armastavad ja teenivad ainult Teda. Mõned pöördusid Jumala poole siis, kui neil oli suur puudus. Kui rasked ajad lõppesid ja vaenlased võideti, pöördusid nende südamed Jumalalt taas ebajumalate poole. See on otsustav tegur selle kohta, mida tulevik meile toob. Jumala kavatsused on selged: “…et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses..” Efesos 2:7. Nende Jumala auliste eesmärkide täitumiseks peavad meie mõtted olema selged: meie süda peab täielikult kuuluma Jumalale ja olema puhas Tema silme ees. See peab olema puhas kõigist ebajumalatest!

Sõna ristist toob valguse

See puhtus, otsusekindlus ja kindlus, mida Kristus meilt ootab, on väga selgelt kirjas Luuka kirjas. 9:57-62. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma
tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.” Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!” Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!” Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!” Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!””

Siin näeme nõelasilma ja risti, mis tervitavad meid jüngrite lepingu sõlmimisel. Kõik need “agad” koos erinevate vabandustega, mis viitavad perekonnale ja sõpradele, saastavad meie südant, mistõttu Jumala selged mõtted, mille juured on usus, lootuses ja armastuses, ei jõua südamekambrisse. Sellepärast muutub elu nii raskeks ja eesmärk lakkab olemast selge ja trompeti hääl lakkab andmast selget häält. (1. Korintlastele 14:8)

Miks ei võiks inimene rõõmustada lubaduse üle, et kõik on meie kasuks? Uskmatuse pärast! Kas see uskmatus on teie südamesse kinni jäänud, sest te ei täitnud selle lubaduse tingimusi? Lubadus anti neile, kes armastavad ainult Jumalat! Juurdugem oma jüngrilepingusse. Sõna ristist elab jüngri südames. Seal on hele. Alati ei valgusta teda tunded, vaid usk elavasse Jumalasse, ülestõusnud Jeesusesse, Temasse, kes võis kõige lootusetumal ööl hüüda: “Laatsarus, tule välja!” (Johannese 11:1-46)

Hoiame oma südame puhtana nende selgete usumõtetega, et kogu meie elu oleks Pühakirjaga kooskõlas. Mõelge vaid, millist tulevikku nägi Jeesus, kui Ta ütles: “Kõik, mis on minu, on sinu oma ja sinu oma on minu oma.” Johannese 17:10. Need olid selged mõtted ja selge kõne.

Miks me saame pead tõsta

Siseneme sellesse uude päeva puhastatud südamega, mitte vana juuretisega, vaid omades meie südames puhast sõna ristist! Jumal nägi Iisraeli laste südameid ja ütles: „Sest ma tahan neid viia sellele maale, mille ma nende vanemaile vandega tõotasin, mis piima ja mett voolab. Nad söövad, nende kõhud saavad täis ja nad rasvuvad, aga nad pöörduvad teiste jumalate poole ja teenivad neid, nad põlgavad mind ja tühistavad minu lepingu. Kui neid tabavad suured õnnetused ja ahastused, siis kõneleb see laul tunnistajana nende vastu, sest see ei tohi ununeda nende järglaste suust, sellepärast et ma tunnen nende mõtteid, mis nad nüüd mõlgutavad, enne kui ma viin nad maale, mille ma vandega olen tõotanud neile anda.”. 5 Mo 31:20-21. Ja seda hoolimata kogu lahkusest, mida nad kogesid!

Millised mõtted meid täidavad? Paulus ütleb Timoteose kohta: „Sina aga oled järgnenud mulle minu õpetuses, eluviisis, kavatsustes, usus, pikas meeles, armastuses, vastupidamises…” 2. Tim. 3:10. Nad olid mõlemad samades mõtetes ja samas meeles. Seal rist töötab ja elav vesi voolab välja. Aulised ja õnnistatud mõtted, mida ta endaga kaasa toob, muudetakse tegudeks ja need aitavad kaasa Kristuse Ihu ülesehitamisele.

Paulus ütleb: “Ma olen koos Kristusega risti löödud ja enam ei ela mina, vaid Kristus elab minus.” Gal. 2:19-20. Me ei saa elada kõrgemat elu. Selle tunnistusega huultel võime  kohata kõiki elu kitsikusi ja kurjuse jõude. Isegi kurat ise ja kogu tema armee põgenevad meie eest ning meie, uskudes risti väesse, suudame kiusatusest võitjana väljuda. Siis saavad meis teoks Jumala mõtted ja plaanid ning saatana plaanid jäävad häbisse. Selles võiduvaimus ja puhtas südames peituvas usu tugevuses saame  alustada uut päeva. Peagi kohtume oma Õpetaja ja meie isadega, kes meile selle aluse panid! Ootuse vaim hoiab meid ärkvel. Jeesuse viimased sõnad, mis on adresseeritud Tema järgijatele, kes kannavad oma risti, kõlavad lohutavalt: “Ja vaata, ma olen teiega igavesti, ajastu lõpuni.” Matt. 28:20. Seejärel kanname suure julgusega sõna ristist edasi ellu ja tulevasel ajal maailma.

See artikkel avaldati esmakordselt ajakirjas Hidden Treasures 1999. aasta detsembris.
© Autoriõigus Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Allikas: Светлое будущее со крестом. (aktivnoyekhristianstvo.ru)