Hingamispäev, puhkepäev!

„Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.” 2. Moosese 20:8-11

Iga laupäev on püha. See on püha, mille Kõigevägevam meile kinkis. Igal nädalal vaibub kõik laupäeval, et uueneda ja tõusta Looja ette ja kummardada!

Sellel päeval nullitakse kõik meie mured ja hirmud! Rahu tuleb südamesse ja hinge!
Ärge unustage hingamispäeva!
Kui me austame hingamispäeva, siis austab ka hingamispäev meid!

“Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib,
ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud…” Jesaja 58:13-14

Šabat šalom kõigile! Rahulikku ja rõõmsat laupäeva!

Ella Armand.