Hingeline armastus

Hingeline armastus inimese vastu on võimeline tooma ennekuulmatuid ohvreid ja ületab sageli väliselt Kristuse tõelise armastuse. Aga selle kohta ütleb apostel: “Ja kui ma annan ära kogu oma vara ja annan oma keha põletamiseks (see tähendab “kui ma ühendan kõrgeimad armastusteod kõrgeima iseenda pühendamisega tegudele”) ja mul pole armastust (s.o Kristuse armastust), siis sellest pole mulle kasu” (1Kr 13:3). Hingeline armastus armastab teist iseenda pärast, aga vaimne armastus armastab teda Kristuse pärast. Sellepärast otsib hingeline armastus otsekontakti teisega. Ta armastab teda mitte tema vabaduses, vaid seob ta endaga; ta püüab võita ja vallutada ta kõigi vahenditega, ta surub end teisele peale, püüab olla vastupandamatu ja tema üle domineerida.

Hingeline armastus ei vaja eriti tõde, see kuulutab tõe suhteliseks, sest mitte miski, sealhulgas tõde, ei tohi tulla tema ja armastatud inimese vahele. Hingeline armastus “tahab” teist inimest, tema tundeid ja vastastikust armastust, kuid see ei teeni teda. Ja seal, kus tema teenistus on teistele nähtav, teeb ta seda selle sooviga. Kahes avaldumisvormis, mis on sisuliselt samad, eristatakse hingelist ja vaimset armastust: hingeline armastus tõelise kogukonna nimel ei suuda taluda ebatõeliseks muutunud kogukonna kaotamist; see ei suuda armastada vaenlast ja teda, kes talle tõsiselt ja kangekaelselt vastu seisab. Mõlemad nähtused on sama päritolu: hingeline armastus on sisuliselt soov ja igatsus hingelise ühtsuse järele. Ta teeb iseendast eesmärgi, objekti, jumaluse, keda ta kummardab ja kellele ta peab kõik alistama. Ta hindab, loeb, armastab ennast ja mitte kedagi teist maailmas. Ja kui ta suudab seda soovi kuidagigi rahuldada, siis ei loobu ta sellest isegi tõe pärast, tõelise armastuse nimel teise vastu. Kuid seal, kus ta ei saa enam kuidagi eeldada oma soovi täitumist, leiab ta “vaenlase”. Ja siin muutub see vihkamiseks, põlguseks ja laimuks.

Aga siit saab alguse vaimne armastus. Ja nii muutub hingeline armastus vihkamiseks seal, kus see kohtub tõelise vaimse armastusega, mis ei ole täidetud mitte sooviga, vaid teenimisega. Vaimse armastuse annab Kristus, see teenib ainult Teda, ta teab, et tal pole otsest ligipääsu teiste inimesteni.

Kristus seisab tema ja teiste vahel. Mida tähendab “armastada teist” – ma ei tea seda minu vaimsest püüdlusest välja kasvanud üldise “armastuse” mõiste vaatenurgast. Seda, mis on armastus, ütleb mulle ainult Kristus ise oma Sõnas. Vastupidiselt minu enda arvamustele ja veendumustele ütleb Jeesus Kristus mulle, kuidas vennaarmastus tegelikult välja näeb. Seetõttu on vaimne armastus seotud ainult Kristuse Sõnaga. Seal, kus Kristus lubab mul hoida osadust armastuse nimel, kavatsen ma seda inimest toetada; ja kus Tema tõde armastuse pärast käsib mul keelduda selle inimesega suhtlemast, siis ma keeldun sellest – hoolimata kõigist oma hingelise armastuse protestidest. Kuna vaimset armastust ei liiguta mitte soov, vaid teenimine, siis sellepärast armastab ta vaenlast kui oma venda. See ei sünni ju vennast ega vaenlasest, vaid Kristusest ja Tema Sõnast. Hingeline armastus ei suuda kunagi mõista vaimset armastust, sest vaimne armastus on ülalt antud nähtus ja kogu maise armastuse silmis jääb see alati millekski võõraks, uueks ja arusaamatuks.

Katkend Dietrich Boenhofferi raamatust “Elada koos.”

Armastuse otsinguil

"Millise mehega ma abielluda tahaksin?" - kordas üks tüdruk talle esitatud küsimust. "Noh, ma tahaksin kedagi head. Ja .....

Kristlased valivad armastuse pärast ramadaani ajal kestnud tagakiusamist

Kui kuu aega kestnud ramadaani tähistamine lõppes 9. aprillil, näitasid kristlased kogu Nigeerias oma moslemitest naabrite vastu üles .....

Uhkus (armastuse nimel)

Ma olen nii hämmastavalt eriev Jeesusest. Ma tunnen seda reaalsust kõige sügavamalt alati, kui suhtlen teise inimesega, mis .....

Jumala armastus ja külluslik arm

Sõbrad, ma tahaksin, et loeksime koos järgmise kirjakoha Efeslastele: „Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes .....

Jumala viha oli rahuldatud. Imeline armastus kohutavas ristis

Rist. Milline kabuhirm. Äärmuslik ja ülemõistuse  kohutav. See loodi selleks, et tekitada sügav õudus kõigi inimeste teadvuses, keda .....

Sõna “chesed” tähendus: armastus heebrea keeles

Mida tähendab heebreakeelne sõna chesed? Üks heebreakeelne sõna, mida on tegelikult raske teistesse keeltesse tõlkida on "armastus" on .....

Kuidas armastada tüütuid inimesi

Veetsin hiljuti paar tundi inimesega, kes mulle väga närvidele käib. Pidime koos aega veetma ja läksin sinna vähem .....

Armastada tähendab olla haavatav

Minu pulmale eelnenud kuudel nägin korduvalt ühte ja sama unenägu. See oli õudusunenägu, tegelikult. Kuigi ma nägin omajagu .....

Kuidas armastada neid, kes meile ei meeldi

"Pole ühtegi teist inimest, kelle puhul ma oleksin nii ebakindel selles, et suudan tema ligiolu vestluse lõpuni taluda." .....

Kuidas armastada oma abikaasat, olemata ebajumalateenija

Siin on üks minu lemmiktsitaate C. S. Lewiselt: "Kui olen õppinud armastama Jumalat paremini kui oma maist kallimat, .....

Miks armastada seda, mis pole armastusväärne?

“…mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” Matteuse 25: .....

Teie mees saab täiuslikuks. Kuidas armastada oma meest koos kõigi tema puudustega?

„Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!”(Efeslastele 5:14) Selle evangeeliumi muutvat väge .....