Hitler vs. Jeesus (1. osa)

Martin Luther on peamiselt tuntud kahe asja poolest:

1. Reformatsiooni teoloogia.

2. Raevukas antisemitism elu lõpus.

See natsiplakat on pühendatud Martin Lutheri 450. sünniaastapäevale: “Hitleri võitlus ja Lutheri õpetused on saksa rahva parim kaitse.” Muidugi tähendab see võitlus sõda juutide vastu. Nad kiitsid Lutherit mitte reformatsiooniteoloogia, vaid antisemitismi eest. Seetõttu, kui nad ütlesid “Lutheri õpetus”, pidasid nad silmas tema seisukohti juutide kohta.

450 aastat oli ta saksa rahva kangelane. „Luther oli palju enamat kui lihtsalt religioosne tegelane; ta oli Saksamaa kangelane, kelle kangelaslikkust ja germaani iseloomuomadusi püüdsid propageerida nii Hitler kui ka natsid. Natsid eraldasid Lutheri tema teoloogiast ja tegid temast germaanlaste omaduste eeskuju. Luther ise ütles: “Ma olen sündinud oma armastatud sakslaste jaoks: nemad on need, keda ma tahan teenida.” Seega ei näinud natsid Lutherit niivõrd Kristuse või kiriku, vaid pigem saksa rassi ja rahvuse (saksa keeles: Volk) teenijana. Sellised Lutherit ja Hitlerit seostavad viited olid Natsi-Saksamaale täiesti vastuvõetavad ja see võimaldas protestantidel end uues Reichis koduselt tunda ning natsid said apelleerida austatud Saksa traditsioonile.

Saksamaa kristlik liikumine

Heidame pilgu Hitleri heakskiidetud riigikirikule.

“Saksamaa kristlaste” liikumine oli pigem Saksamaa protestantliku kiriku rühmitus kui eraldiseisev sekt ja hõlmas lõpuks ligi veerandi kuni kolmandiku protestantlike kirikute liikmetest. Natsimeelne liikumine püüdis entusiastlikult näidata oma toetust Hitlerile, organiseerudes natsipartei eeskujul, asetades altarile risti kõrvale haakristi, kasutades oma rongkäikudes natside tervitust ja ülistades Hitlerit kui Jumala sõnumitoojat [3 ].

Hitleri sõjakas olemus oli kooskõlas uue saksa-kristliku (Deutsche Menschen) natside evangeeliumiga, mis mässas kristlike vooruste vastu:

„Nii et kui jutluses ülistati kristlikke jooni, kuulutas taustamüra moonutatud sõnu, tähendust ja hoiakuid. Armastus, andestus, patt, lunastus, päästmine, palve, alandlikkus ja nõrkus – kõigil neil mõistetel oli kristlikus sõnavaras oma koht, kuid natsikõnes asendati need vihkamise, hülgamise, julmuse, lõpliku võidu, kuulekusega Hitleri vastu ja põlgliku suhtumisega nõrkadesse, haigetesse ja tõrjututesse [4].

Hitler asendas Jeesuse, sakslased asendasid juudid

Lutherit kasutati vääralt ja moonutati, et luua “saksa rassi evangeelium” [5]. Tema teoloogia unustati peaaegu täielikult, kuid tema uhket saksa pärandit ja üleskutset juute jõhkralt tagakiusata ja isegi tappa [6]  kasutati evangeeliumi loomiseks, milles Hitler asendas Jeesuse ja rist asendati haakristiga (keerdunud ristiga). “Vana Testamendi ennustused asendasid muistsed saksa folkloorid. Kui enne Hitlerit kattis maad pimedus, siis nüüd tõi Hitler valguse. Sellest järeldub, et Hitler, palju enam kui Jeesus, oli maailma tõeline valgus.

Sakslased ei ole juudid, kes tulid Egiptusest tõotatud maale, vaid alandatud rahvas, kes tuli välja esimesest maailmasõjast, et tõusta uuele tasemele, vabastada maailm selle halvimast vaenlasest juutidest ja tuua pääste –  tuhandeaastane Reich (impeerium) – Euroopasse. Hitler oli messias ja sakslased olid valitud rahvas.

Rääkida võimule tõtt

Šveitsi teoloog Karl Barth [8] oli “saksa-kristliku” natside evangeeliumi vastu.

„Reformatsioon kui kiriku uuendus, mis põhineb Jumala Sõnal, „saab kättesaadavaks“ sakslastele (Deutsche Menschen) mitte vastavalt nende iseloomule, vaid kooskõlas Jumala ettehoolduse tarkuse ja tahtega. See oli sakslasele nagu igale teisele rassile sama iseloomulik ja ebaomane. Igaüks, kes täna peab reformatsiooni eranditult Saksa asjaks, tõlgendab seda propagandana ja asetab end evangeelsest kirikust väljapoole.!”

Barth paljastas julgelt natside eesmärgi. Nad ei ole mingilmoel kristlased. Nad lihtsalt kasutavad Lutherit oma haigeteks paganlikeks valereligioonideks. Barth kuulutas hiljem, aasta pärast Hitleri võimuletulekut, “Jeesusest kui juudist”. Selleks ajaks oli Barthil suur jälgijaskond. Tema jutlusest tehti koopiaid ja tal oli isegi jultumust saata üks koopia füürerile endale! [9] Ma käsitlen seda üksikasjalikumalt tulevases artiklis.

Ajajooksul tekkis natsidel põlgus kristluse ja “Saksamaa kristlaste” vastu.

“Aastateks 1935–1936 kehtestati uued reeglid. Näiteks natsipartei teatas, et haakristi tohib kasutada vaid natsipartei… On leitud pastorite kirju, kes anuvad luba haakristi säilitada, kuna see oli pandud nende altarile risti kõrvale.”[ 10].

Natsid ei vajanud neid enam. Nad olid muutumas totalitaarseks režiimiks.

Nutikas teoloog võis seda ette näha. Hitler ei toetanud kunagi kristlasi. Veel 1920. aastal oli tema natsionaalsotsialismi (mitte segi ajada sotsialismiga; see on pigem natsionalism, rassism) 25-punktilises plaanis 24. punkt, kus oli kirjas, et kirik on allutatud sakslaste rassile.

„Nõuame riigis vabadust kõigile usulistele tõekspidamistele seni, kuni need ei ohusta ega riiva saksa rahvuse moraalseid ja eetilisi tundeid. Partei kui selline esindab positiivse kristluse seisukohta, sidumata end ühegi konkreetse konfessiooniga. Ta võitleb juudi materialistliku vaimu vastu seest ja väljast ning on veendunud, et meie rahva jätkusuutlik taastamine saab toimuda ainult seestpoolt, lähtudes põhimõttest: ühine hüve enne üksikisiku hüve.”

Seega, kui Schneider ja Bonhoeffer jutlustasid natsismi vastu, siis oli see rikkumine, sest see solvas … Saksa rassi.

Natside kirikuasjade minister Hans Kerrl oli selle sõnastamises üsna selge:

„[Natsi]partei seisab positiivse kristluse alusel ja positiivne kristlus on natsionaalsotsialism… Natsionaalsotsialism on Jumala tahte täitmine… Jumala tahe avaldub saksa veres… [Teoloogid] püüdsid selgitada mulle, et kristlus on usk Kristusesse kui Jumala Pojasse. See ajab mind naerma… Ei, kristlus ei sõltu apostellikust usutunnistusest… Tõelist kristlust esindab [natsi] partei ja partei ja eriti füürer kutsuvad nüüd saksa rahvast tõelisesse kristlusesse… Füürer on uue ilmutuse kuulutaja” [11] .

See, mida Hitler nimetas positiivseks kristluseks, “[oli] täiesti uus religioon, milles Hitlerist ja Saksamaa ajaloost laiemas tähenduses saab jumaliku ilmutuse vahend” [12].

Hitleri kummardamine muutus üha julgemaks. Natside ajalehtede väljaandja Julius Streicher kuulutas kirglikult: „Ainult ühel või kahel erandlikul hetkel saab Kristust ja Hitlerit võrrelda. Sest Hitler on liiga suur mees, et teda võrrelda kellegi nii tühisega. Meie füürer on vahendaja oma rahva ja Jumala trooni vahel. Kõik, mida füürer ütleb, on religioon kõige kõrgemas tähenduses” [13].

Ajajooksul ehitasid natsid oma kiriku ilma teenijateta, nende asemel olid partei esindajad; ja Piibel asendati Mein Kampfiga. Hitler kehtestas oma 12 käsku, mis keskendusid saksa vere puhtana hoidmisele.

“Adolf Hitler, sina oled meie suur füürer. Sinu nimi paneb vaenlased värisema. Kolmas Reich on tulemas, ainult sinu tahe on seadus maa peal. Kuulakem iga päev sinu häält ja juhindugem sinu juhatusest, sest oleme kuulekad lõpuni ja surmani. Kiidame sind! Heil Hitler!” [14].

Lõplik lahendus kristlastele

Viimase 20 aasta jooksul leitud dokumendid näitavad, et Hitleril oli lõplik lahendus ka kristlaste jaoks.

“2002. aastal avastas üks juudi tudeng jutustuse 1940. aastate Nürnbergi protsessist. Selle koostasid Teise maailmasõja ajal Ameerika luureteenistuse Office of Strategic Services (OSS) liikmed. Selle raporti pealkiri oli “Natside üldplaan, kristlike kirikute tagakiusamine”. Selles oli visandatud samm-sammult Saksamaa dekristianiseerimise plaan… “Võtke kirikud seestpoolt üle.” “Diskrediteerige, pange vangi või tapke kristlikke juhte.” “Kasvatage koguduseliikmeid ümber.” “Andke neile uus usk Saksa Kolmandasse Reichi” [15].

Ei, natsid ei tunnistanud end kristlasteks. Nad ehitasid, saksa mütoloogiale ja hitlerlikule demagoogiale tuginedes, üles paganliku religiooni.

Teises osas räägin kristlaste vastupanust Hitlerile.

[1] Stroud, Dean G… Jutlus Hitleri varjus: Vastupanu jutlused Kolmandas Reichis (lk 36). wm. B. Eerdmans Publishing Co… Kindle Edition.
[2] Stroud, (lk 36).
[3] Heschel, Susannah. Aaria Jeesus (lk 3). Princetoni ülikooli kirjastus. Kindle väljaanne.
[4] Stroud lk. 57.
[5] Stroud lk. 36.
[6] “Nende rabidel [peaks] olema keelatud õpetada tervise ja elu kaotamise valu tõttu” (Luther, The Jews and Their Lies)
[7] Stroud, lk. 24.
[8] Stroud, lk. 36-47.
[9] Eberhard Busch, Unter dem Bogen des einen Bundes: Karl Barth und die Juden 1933-1945 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1996), lk. 165.
[10] Susannah Heschel, “Aryan Jesus in Nazi Germany: The Bible and the Holocaust”, ajatempel 14:52, vaadatud 18. aprill 2022, www.youtube.com/watch?v=hnnggA-mIJI
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_Christianity.
[12] Dr. Jen Rosner, https://www.youtube.com/watch?v=PFL71mhSV8Y.
[13] 700 Club, https://youtu.be/dXWImaYevG0.
[14] Jean-Denis, Hitlerjugend, 1922–1945, (G.G. Lepage: 2009) lk. 89.
[15] 700 klubi.

Postitas Ron Cantor / roncantor.com

Allikas: https://ieshua.org/gitler-protiv-iisusa-chast-1.htm