Huvitav analoogia

Kui Jumal tahtis luua kalu, siis pöördus Ta vee poole (1. Moosese raamat, 1. peatükk).

Kui Jumal tahtis luua puid, siis pöördus Ta maa poole.

Kui Jumal tahtis luua inimest, pöördus Ta enda poole.

Ja Jumal ütles: “Loogem inimene oma näo ja kuju järgi.”

Pange tähele:

Kui võtate kala veest välja, siis see sureb; ja kui tõmbate puu maast välja, sureb ka see.

Samamoodi, kui inimene eraldatakse Jumalast, siis ta sureb.

Jumal on meie elu allikas. Oleme loodud elama Tema ligiolus.

Peame olema üks Temaga, sest ainult Temas on elu olemus.

Pidagem meeles, et vesi ilma kaladeta on vesi, aga kala ilma veeta pole midagi.

Puudeta muld jääb mullaks, aga mullata puu pole midagi.

Jumal ilma inimeseta jääb Jumalaks, aga inimene ilma Jumalata pole midagi.
Jumal õnnistagu meid kõiki.

Tugevdagem end Jumalas ja alandugem ning kummardagem ja teenigem Teda!
Otsige alati Jumala palet ja otsige Tema kuningriiki ja Tema õigust ning kõik muu lisatakse!

Ella Armand.