Iha Jumala järele

Jagage armastust

Õpetussõnad 27:7 “Kelle kõht on täis, see tallab kärjemee, aga näljasele on kõik kibegi magus.”

Paljud meist on maiseid hüvesid nii täis, et keeldume Issanda kärgedest. Me ei taha Jumalat.

Ilmutuse Johannese 3:14-16 rääkis Issand “Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.  Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu..

Me teame, et kuningas Taavet oli rikas; ta jättis oma pojale Saalomonile kõik templi ehitamiseks vajalikud materjalid, sealhulgas kogu selleks vajamineva kulla. Ometi ütleb ta Psalmis 86:1, et ta on vilets ja vaene; et ta vajab Jumalat.

Johannese Ilmutuse 3:20 loeme, et Jeesus Kristus koputab meie uksele. Kuidas me Tema koputusele vastame? Kas teeme enne oma äri valmis ja siis avame ukse? Kas me peame kõigepealt oma maja koristama, enne kui avame ukse Issandale? Või tormame kohe ust avama, sest tahame tõesti oma Jumalat näha?

Kas olete kunagi igatsenud süüa pitsat oma lemmikkattega või tulnud vanematekoju ja leida oma lemmikroog, mille ema spetsiaalselt teie jaoks on valmistanud? Nälg on võtmeelement, mis määrab, kas me elame lähedases ühenduses Issandaga. Võimalik, et peate paastuma, et seda ühendust uuesti tunda.

Viimane kord, kui paastusin, oli mul tunne, nagu oleksin sattunud teise keskkonda. Ma kogesin veel maapealset elu, kuid teisel tasandil. Ma ei tahtnud tegelikult paastumist lõpetada, aga kui uuesti sööma hakkasin, siis nautisin seda toitu. Tahaksin kogeda nälga Issanda järele, sarnaselt sellega, kuidas maa kõrbes praguneb, lootes saada piisavalt vihmapiisku. Kui uuesti sööma hakkasin, siis tundus kõik olevat teisiti. Toidust sai mu meelte pidusöök.

Tavaliselt on meil lihtsam nautida uut filmi, nädalavahetust eksootilises kohas või õhtut sõpradega klubis. Kuid sama palju tahaksin nautida Issandaga aja veetmist. Ma tahan, et mind toidaks Tema.

Vaatame Iisraeli näidet:

2. Moosese 16:4
„ Siis Issand ütles Moosesele: „Vaata, ma lasen taevast sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogugu iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile: kas nad käivad minu Seaduse järgi või mitte?”

Jumal ütles, et Ta laseb taevast leiba nagu vihma alla sadada. Iisraeli lapsed pidid aga igapäevase leiva saamiseks iga päev tööd tegema. Piibel ütleb, et Jumal pani sel viisil iisraellased proovile, kas nad teevad igapäevaseid pingutusi õnnistatud leiva kogumiseks? Ta pani proovile neid, et näha, kas nad on Temaga ühel meelel või mitte. Milliseid jõupingutusi kavatsete teha? Kas see on igapäevane pingutus?

Johannese evangeelium 6:35
„Jeesus ütles neile: Mina olen eluleib; Kes Minu juurde tuleb, sellel ei ole iial nälga, ja kes minusse usub, sellel ei ole iial janu.”

Kui soovite omada elu, päriselu, siis peate valima elu:

5. Moosese 30:19-20
„Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen
pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et
sina ja su sugu võiksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.””

Johannese evangeelium 14:6
„Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu..”

Kas pöörate rohkem tähelepanu maistele hüvedele kui oma Issandale? Soovitan teil see paast kohe lõpetada ja hakata tasapisi püha leiba – Jeesus Kristust – sööma. Rõõmustage, et teid toidab Tema ja saate Temast toituda. Otsustage täna, et pingutate iga päev oma igapäevase leiva kogumiseks. Ma palvetan, et oleksite sihikindel ja ületaksite kõik, mida peate ületama selleks, et veeta aega koos Issandaga. Laske Tal tulla isiklikult enda juurde uuel viisil ja toita teid nii nagu ei kunagi varem, et saaksite Temale lähedale tulla, Teda armastada kogu oma südamest, hingest, mõistusest ja jõust. Aamen.

Heebrealastele 11:6b
“…ja ta premeerib neid, kes teda otsivad.”

Andrea Kioylaxogloy