Iiobi Kannatused Avavad Silmad

1. Jumala poolt õnnistatud. Ib.1,1-3 Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. 2. Jumala ja saatana jutuajamine. Iiobi 1,7-12 Siis Adonai ütles saatanale: “Vaata, kõik, mis tal on, olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!”

3. Rasked kiusatused. Ib.2,8-9 Iiob aga võttis enesele potikillu, et sellega ennast kaapida; ja ta istus tuha sees.

4. Iiobi õpetus. Ib.22,21-25,27 Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne! Võta ometi tema suust õpetust ja pane tema sõnad oma südamesse! Kui sa pöördud Kõigevägevama juurde ja saadad ülekohtu oma telgist kaugele, alandad ennast, viskad kulla põrmu peale ja Oofiri kulla ojakivide sekka tagasi, siis on Kõigevägevam sulle kullaks ja puhtaimaks hõbedaks. Kui sa teda palud, siis ta kuuleb sind, ja sina saad tasuda oma tõotused! Saa sõbraks.

Lk.12,4 Aga ma ütlen teile, oma sõpradele: ärge kartke neid.. Ole rahul. 1.Tm.6,6 Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahulolemisega. Õpi-muutu.

Rm.12,2 Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Alistu.

Jk.4,6 „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu.” Palveta.

Lk.18,1 Aga ta ütles neile tähendamissõna, selleks et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Edukus-täida oma tõotused.

Rm.13,8 Ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu, kui et te üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsu täitnud.

5. Miks meid proovitakse. 1.Pt.1,7 ..et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kallihinnalisem olevat kullast.

6. Kannatus on lühiajaline. 2.Kr.4,17 Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au.

7. Vabadusse. 1.Kr.10,13 Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus; aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda et te suudaksite kanda.

8. Hüüa appi Jumalat ja ära looda inimestele. Ps.118,5 Kitsikusest ma hüüdsin appi Jehoovat, Jehoova vastas mulle, asetas mind avarusse!

9. Suur palk. Ib.42,10-12, 13-17 Ja Jehoova õnnistas Iiobi viimast põlve enam, kui ta esimest; ja tal oli neliteist tuhat pudulojust, kuus tuhat kaamelit, tuhat paari härgi ja tuhat emaeeslit.

Agape

Paul Armand.