Iisrael ja kristlik-messiaanlik Kogudus

(Sõna kristlik e.k tähendab ju Messiaanlik) Viimasel ajal on tunda erilist tuuletōmbust ja selles ringi liikuvad ōpetused ning teatud messiaanlike jutlustajate püüd end ületähtsustada. Samuti aga ka vastaspoolel, teatud kristlased, kel on kaalu, väidavad, et nemad on A ja O. Ja neil on kahtlemata teatud mōju. Nad väidavad, et peaksime tagasi pöörduma usu juurte juurde.

Mis iseenesest ei ole vale!

Nad väidavad kindlusega, et usu juurte asi on nende tōe monopol, kuna nad on rahvuselt juudid. Traditsioonide pōhjalikum tundmine annab neile nö parema arusaamise – vaimuliku eelise. Seetōttu on ka tuntav nende üleolek.

(enamus messiaanlikke ōpetajaid nii ei ōpeta – jutlusta)!

Nende ōpetuse üheks argumendiks on ka Nikeia kirikukogu otsused. Nad väidavad, et käsikirjad, mille alusel on tōlgitud erinevad Piibli versioonid on vōltsitud. Teksti on väänatud pagankristlaste jaoks kohasemaks. (originaalid on kusagil Vatikani keldrites)

Vōimalik!

Nikkei kirikukogu otsused on muidugi häbiväärsed! Ja Kogudus PK alusel kindlasti ei ole uus Israel. Ja juudid ei ole prügi.

Mina isiklikult arvan, et otsust Nikkeia kirikukogus ei vōtnud vastu ükski uuestisündinud kristlane. Seda said teha ainult pattulangenud ja religioosed tegelased. See, et nad nimetasid end ristirahvaks ei tähenda, et nad seda ka olid.

(Ka reichi teatud kōrgemad vōimukandjad ja isegi timukad pidasid jōulusid ja käisid pühade ajal kirikus)

Me ei tohi juutidest (messiaanlikest) teha ebajumalaid ja pimesi neid uskuda!

Muidugi on see hea, et juudid ōpetavad oma traditsioone ja seetōttu on meil ka parem mōista Jeesuse teenistust. Kindlasti aga on neil ka meilt ōppida.

Meil on ju üks Usujuur – Kristus.

Nemad on armsad vennad Kristuses ja liha poolest Jeesuse rahvuskaaslased.

Kristuse ihu.

Kogudus – Kristuse ihu koosneb eri rahvusest inimestest, kes on uuestisündinud. Kristuse ihu on eksisteerinud alates Nelipühist ja eksisteerib igavesti! Kristuse Ihu ei ole kunagi tapnud ühtegi juuti. Kristuse ihu armastab oma vaenlasi! Kristuse ihu ei tapa iseend!

Seda tuleks siis silmaspidada, et näha asju ōigesti.

Mis eelis on siis messiaanlikel juutidel?

On vähemalt üks eelis: nad elavad Pühal Maal.

Kas peaksime armastama Israeli? (sinna investeerima oma aja ja raha)

Vastus on ühene, jah!!!

Miks on kirjutatud, et pääste tuleb juutidelt?

Jumal jätkas Patriarhidele antud tōotuste täitmist. Evangeelium sai alguse Taaveti linnast! Esmaapostellik Kogudus asus Jeruusalemmas ja oli A ja O. Ja nii see pidigi olema, aga juutide uskumatuse (Jumala karmuse) tōttu kadus see eelis!

Vaatame ka, mida arvas sellest asjast uuestisündinud juut – tänapäeva mōistes messiaanlik juut – apostel Paulus.

Rm 10:12 Pole mingit vahet, kas tegu on juudi või kreeklasega. Kõigil on sama Isand, kes on helde kõigi vastu, kes Teda appi hüüavad.

Mt 21:43 Seepärast Ma (Jeesus) ütlen teile: Jumala kuningriik võetakse teilt ära ja antakse rahvale, kes selle vilja kannab.

Rm 11:11 Seepärast ma küsin: kas olles komistanud, langesid nad lõplikult? Kindlasti mitte! Aga kuna nad patustasid, sai pääste osaks teistele rahvastele, et nad muutuksid kadedaks.

Kas peaksime jätkama palvetamist Israeli eest? Kas peaksime ōnnistama Israeli?

Muidugi – kahtlemata!

Palugem, et nende arv saaks täis!

Agape – Ahhava

Pastor Paul Armand

 

Miks tõelised kristlased armastavad Iisraeli

Kujutage ette maailma, kus pole Piiblit, kümmet käsku ega psalme. Kujutage ette maailma, kus pole Aabrahami, Moosest, Siinai .....

Miks kristlased kardavad juutide teemat?

Seni ei taju enamik häid kristlasi juutide teemat või eirab isegi seda, mis on kirjutatud Uues Testamendis. Miks .....

Kas kristlased peaksid Iisraelist hoolima?

Kui Jumal hoolib millestki või kellestki, siis peaksid ka kristlased sellest hoolima. See peaks olema loogiline järeldus, eks? .....

Kui hukkamõistvad kristlased Teile haiget teevad

Püüate teha head. Noh, või vähemalt Te tahate seda teha. See on tõesti nii. Te usute – vähemalt .....

Kristlased, messiaanlikud juudid, misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide vaenulikkusega Iisraelis

Kristlased, messiaanlikud juudid ja misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide kasvava vaenulikkusega Iisraelis. Hiljuti üritasid Lehava organisatsiooni ja organisatsiooni .....

Greg Laurie: Kristlased peavad seisma juudi sõprade eest ja seisma vastu antisemitismile

Greg Laurie on kutsunud kristlasi üles tõusva antisemitismi taustal juudi kogukonna toetuseks sõna võtma, öeldes, et maailm seisab .....