Iisrael ja Piibellik vaade sõjale. Poolte valimine Iisraeli sõjas

“Kelle poolel sa oled?” See on küsimus, millele kõik tahavad vastust teada saada niipea, kui keegi mainib sõda Iisraelis. Mida ütleb Jumal sõja kohta?

Igas sõjas on kannatusi ja vigu tehakse mõlemal poolel. Kuidas me siis teame, keda kuulata, mis on õige ja kumma poolel olla?

Ma tahan täpselt märkida, millal see küsimus Piiblis ilmub. Pealegi oli see Jumala suur sõdalane Joosua, kes seda küsis.

Niisiis oli Iisrael just sisenenud Tõotatud Maale pärast seda, kui Jumal käskis neil minna ja maa üle võtta ja selle elanikud hävitada. Kui Joosua oli Jeeriko lähedal, kohtas ta meest, kellel oli käes paljastatud mõõk. “Kelle poolel sa oled?” ta küsis.

See on õiglane küsimus, arvestades seda, mida nad kavatsesid teha. Kuid vastus ei olnud see, mida ta ootas. “Ei,” vastas relvastatud mees.

“Ei kummagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda sõjaväe vürst!”

Nii ei saa vastata “kelle” küsimusele. Mida need kummalised sõnad tähendavad? Lõppude lõpuks oli Issand see, kes käskis Joosual see maa vallutada. Miks ei võiks Issanda väepealik olla Joosua poolel? Kuid Joosua vastas järgmiselt:

“Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: „Mida mu Issand räägib oma sulasele?”” (Joosua 5:14)

Joosua otsene vastus Issandale on võrdselt alandlik ja imetlusväärne. See näitas, et Joosua oli ennekõike sulane, mitte ülem. (Kas võime sama öelda enda kohta?)

Seejärel rääkis Issand Joosuale, mis on Jeeriko lahingu plaan. Kuigi see oli üle ootuste, sai Joosua aru, kes kogu selle loo eest vastutab. Ja see polnud tema. Issandal olid suured plaanid Iisraeliga ja maaga, mille Ta neile andis, ja need plaanid olid palju suuremad kui inimeste plaanid.

Jumala pool

Lõpuks on Jumal tema poolel ja suveräänne kõigi üle. Jumal on õiglane ja Tema on see, kes tegi kindlaks, mis on õiglus vastavalt Tema tingimustele.

Ta on taeva ja maa Jumal. Nagu me Noa loost õpime, kurvastab Ta inimeste tegude pärast ja Tema kannatlikkus inimkonnaga ei kesta igavesti.

Rahvad, kes Joosua ajal Kaananis elasid, olid teatavasti julmad, tigedad ja silmatorkavalt ebamoraalsed. 3. Moosese 18. peatükis kirjeldatakse seda ja märgitakse, et seda on tehtud sajandeid. Maad karistatakse ja need inimesed „ tuleb hävitada oma rahva seast!” (3. Moosese 18:24-27). Jumala juhiste alusel pidid nad need täielikult hävitama.

Samuti olid amaleklased sama julmad kaabakad. Nad olid esimesed, kes pärast Egiptusest lahkumist Iisraeliga sõtta läksid. Nad ründasid nõrku ja väsinud rändureid tagantpoolt (5Ms 25:17-19).

Sellepärast ütles Issand, et Issandal on „võitlus amaleki vastu põlvest põlve” ja Ta kustutab nende mälestuse taeva alt.

Kuid kas see ei tundu liiga karm lähenemine?

Mida ütles Jumal sõja kohta?

Kellelegi ei meeldi sõda ja kannatused. Meil ei ole sageli vastuseid keerulistele küsimustele, miks asjad nii äärmuseni arenevad. Mida ütleb Jumal Iisraeli sõja kohta? Me teame, et Jumal on õiglane ega lase õelatel võimust saada. “Kuidas” ja “miks” on Tema otstada.

Jumal tunneb igaühe südant ja on võimeline vabastama õiged õelate käest enne, kui nad hävitatakse. Ta tegi seda Loti perekonnale Soodomas ja Raahabi perekonna heaks Jeerikos, kuigi nad ei olnud laitmatud. Samamoodi tunneb Jumal iga inimese südant, kes praegu Gazas on; meie ei tunne neid.

Tänapäeval on paljudel läänes ja isegi Iisraelis raske mõista, miks Jumal Piibli järgi hävitas terveid linnu või rahvaid. Siis, vaid paar aastat tagasi, vaatas maailm abitult pealt, kuidas ISIS pani toime šokeerivaid julmusi.

Justkui üritades mitte maha jääda, korraldas Hamas 7. oktoobril Iisraelis veresauna, millest kanti sotsiaalmeedias maailmale otseülekanne. Iisraelis on alanud sõda. Paljud hakkavad alles nüüd aru saama, miks Jumal andis Joosuale need juhised.

Valik elu ja surma vahel

Mida saab veel teha sellise kahetsematu ja halastamatu vaenlasega nagu Amalek või Hamas, kelle eesmärk on tappa süütud ja nõrgad? Ja mida see ka ei maksaks, valmistavad nad avalikult nooremat põlvkonda ette järgmiseks võimaluseks seda kõike korrata!

Kuigi seda surma armastust võib lääne kristlastel olla raske mõista, ütleb Piibel meile otse, mida Jumal sellest arvab ja kuidas Ta sellega tegeleb.

Sakarja 12. peatükis öeldakse, et meie Messia tuleku ajal kogunevad kõik rahvad Jeruusalemma ja Jumala rahva vastu võitlema. Varem võis seda olla raske mõista, kuid täna näeme, et maailm liigub ilmselgelt selles suunas.

Jeesuse vältimatu saabumine Õlimäele seekord ei seisne selles, et armastada neid, kes Teda vihkavad. Ta ei tule jälgima vastastikuseid kompromisse ega arutama oma vaenlaste kaebusi.

Prohvetite sõnul Ta tuleb, et kaitsta oma rahvast, viia ellu oma kohtuotsuseid oma vaenlaste üle ja rajada oma kuningriiki. Ta istub Taaveti troonile nagu lubatud. Rahuvürst loob rahu oma tingimustel ja kooskõlas Jumala õiglusega.

Mul pole aimugi, kuidas Ta hakkab sorteerima kõiki inimesi kõigis riikides, aga Ta teab, kuidas seda teha ja Ta teeb seda.

Aeg rahuks ja aeg sõjaks

Nendel kaootilistel aegadel on meie jaoks tõeline väljakutse teha seda, mida Joosua tegi. Küsige Jumalalt: “Mida ütleb mu isand oma teenijale?”

Vastus sellele küsimusele on igaühe jaoks erinev – nende jaoks, kes teenivad Iisraeli kaitseväes oma kodu kaitstes, rahvusvaheliste juhtide, lääne kristlaste ja paljude teiste jaoks.

Ükskõik, milline on vastus, peame meeles pidama, et me ei ole kindralid, kelleks me end me mõnikord peame. Oleme teenijad, kes püüavad järgida Tema Sõna ja vältida segajaid.

Kujutage nüüd korraks ette, kui sotsiaalmeedia oleks eksisteerinud ka iidsetel aegadel ning sinna postitataks ka sõnumeid Joosua-aegsetelt Jeeriko ja Kaanani “suunamudijatelt”. Kas Te kujutate ette, et vaataksite iga päev videoid ja kommentaare nende „kõrbes vabastatud orjade julmade hõimude” (iisraellaste) kohta?

“Nad levitavad uskumatut propagandat!”

Iisraeli rahvas räägib jätkuvalt oma Jumalast, kes võitis egiptlased ja viis juudid läbi Punase mere! Ja nüüd levitavad need sõjaõhutajad kohalikes külades hirmu ja plaanivad tungida rahulike kaananlaste maadele!

Keda Te usuksite? Mida ütleb Jumal sõja kohta?

Keda me peaksime kuulama?

Mida ütleb Jumal Iisraeli sõja kohta? Ilma Jumala vaatenurgata muutuvad kõik uudised ja sotsiaalmeedia kommentaarid Iisraeli sõja kohta organiseerimatuks ja segaseks. Et mõista, peame tuginema Tema Sõnale ja Tema lubadustele.

Mitu aastat tagasi juhtisin reisigruppi Jordaaniasse. Peatusime lõunasöögiks kohas, kus nägin mitmeid ingliskeelseid raamatuid selle piirkonna ajaloost. Ühte neist lehitsedes sattus mulle muinasajaloo rubriik. Pidin paar korda paari sõna uuesti läbi lugema, et veenduda, et sain lehel nähtust ka päriselt aru.

See raamat jutustas 3500 aasta taguse loo, kui juudi hõimude rühm, mida juhtis nende jõhker komandör “Lihunik Joosua”, vallutas piirkonna. Selle ajaloolise kirjelduse kohaselt tõi “Lihunik Joosua” sõja “rahumeelsesse Palestiinasse” ja juudid rüüstasid linnu, varastasid kariloomi ja tapsid kõik, keda leidsid.

Igal sõjal on alati mitu seisukohta. Inimestena tahame teada, kellel on õigus ja kes eksib.  Lõppkokkuvõttes tegi selle vahe Jumal, sest Ta õpetas meile, kuidas teha vahet heal ja kurjal. Seega vajame Tema vaatenurka.

Kas Iisraeli pooldaja tähendab araabiavastasust?

Lähis-Idas jätkuva konflikti ja lääne meedia kallutatud teadete tõttu on hea ja kurja kohta palju arvamusi. Paljudes ringkondades eeldatakse, et kui olete “Iisraeli pooldaja”, peate olema “araabiavastane”. Või kui tunnete “palestiinlaste kannatustele” kaasa, siis on Iisrael rõhuja ja seega ka teie vaenlane.

Ma saan aru, et kristlastel on mõnikord raske nende vastandlike seisukohtadega toime tulla. Seda enam, et mõlemad pooled kasutavad oma seisukoha toetamiseks Pühakirja. Piibel kirjeldab selgelt Iisraeli rahva, Jumala valitud rahva minevikku ja tulevikku. Samal ajal õpetab see meile kaastunnet, heategevust ja abivajajatest hoolimist.

Selle tõlgendamise keerukuse tõttu väldivad mõned kirikud ja pastorid seda teemat üldse. Kuid see on suur viga. Sest Jumala Sõna kirjeldab mõnda olulist sündmust väga selgelt.

Järgmistel päevadel jätkab Jumal Iisraeli toomist maailma tähelepanu keskpunkti. Iisraeli ignoreerimine tähendab muutuda meie praeguses maailmas üha mõttetumaks. Ja kui ignoreerida prohvetikuulutusi Iisraeli naasmise kohta oma maale, siis tähendab see Jumala lõpuaegade plaani eiramist.

Niisiis, kelle poolel me kristlastena peaksime olema? Meie vastus on sageli sama, mis Joosual: “Ei kummagi.”

Jumala vaade Iisraeli-Palestiina konfliktile

Vaata Efeslastele raamatut. Jumal „pani istuma Ta (Jeesuse) oma paremale käele Taevariiki. Ta on asetanud Teda kõrgemale kõigist valitsejatest, meelevaldadest, vägedest ja isandatest ning kõrgemale kõigist tiitlitest, mida saab anda, mitte ainult praegusel, vaid ka kõigil tulevastel aegadel” (Ef 1:20-21, NIV). Ja siis pani ta istuma need, kes usuvad taevasse Kristusesse Jeesusesse (2:6).

Lühidalt, see on meie vastus põnevale poole valimise küsimusele. Usklikud istuvad koos Jeesusega nende konfliktide, sealhulgas Iisraeli sõja taga, vaimsetest jõududest kõrgemal! Ja ärge laske end petta, me ei istu siin ilusate vaadete pärast.

Jumala plaan meie jaoks on mitte valida konfliktis üht või teist inimlikku poolt, isegi kui me Joosua kombel tegutseme Jumala juhiste järgi. Kuid Jumal tahab, et me näeksime reaalsust Tema vaatenurgast. Peame olema valvsad, et näha, mida Tema teeb ja järgima Tema eeskuju.

Kas tunnete Iisraelile kaasa? Kas tunnete palestiinlastele kaasa?

Kas tunnete Iisraelile kaasa? Siis jätkake selle tegemist, teades, et Jumal armastab kirglikult araabia rahvast ja riike, isegi neid, kes on vihkavate ideoloogiate poolt orjastatud. Ta soovib, et nad tuleksid Tema Kõigi Rahvaste Kotta, andes samal ajal neile vaba valiku.

Kas tunnete palestiinlastele kaasa? Siis jätkake selle tegemist, austades Iisraeli ebatäiuslikku suveräänsust. Meie päevil, ilma ajaloolise paralleelita, toob Jumal oma hajutatud rahva erinevatelt maadelt tagasi Tõotatud Maale. Nii täitub peaaegu iga Piiblis kirjas olev prohvetlik sõna. Ja juhtus nii, et sellest maast sai Lähis-Ida araablaste kõige jõukam elupaik.

Nagu Joosua puhul, ei püüa Issand meie seisukohta toetada. See ei puuduta meid (eriti Iisraeli-Palestiina konflikti). Ta ootab, et me Teda otsiksime. Peame järgima Tema plaani ja alluma Tema juhtimisele.

Lootus ja tervenemine Lähis-Idas

Viimase paari kuu jooksul on selle sõja ajal kannatanud palju inimesi nii Iisraelis kui Gazas.

Usklike jaoks tähendab Issanda järgimine nägemist kõike Tema vaatenurgast ja Tema juhtimise järgimist. Saame valida, kas leiame end konflikti keskelt… Või toome lootust ja tervenemist neile, kes praegu kannatavad ja kõige rohkem abi vajavad.

Mida ütleb Jumal Iisraeli sõja kohta? Palvetage jätkuvalt Jeruusalemma rahu eest ja oodake Temalt, Issanda väejuhilt, juhiseid.

Autor – Doug Hershey / firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/izrail-i-biblejskij-vzglyad-na-vojnu.htm

Frank Sinatra “Iisraeli sõber”

Paljud teist teavad juba, et Frank andis kõrbes kaks kontserti, millega koguti Palm Springsi uue templi jaoks 3 .....

Rohkem kui 100 päeva pimedust… Miks Iisrael ei nõustu relvarahuga?

Üleskutsed relvarahu sõlmimiseks muutuvad üha valjemaks. Peab ütlema, et kõige sagedamini nende poolt, kes vaikisid 7. oktoobri veresaunast .....

Iraanlased ja evangeelsed kristlased toetavad Iisraeli

Hiljuti kogunesid hulk farsi keelt kõnelevaid iraanlasi ja evangeelseid kristlasi koos iisraellastega Jeruusalemma muuseumi. Nad tulid Iraani kunstniku .....

Iisraeli süüdistamine genotsiidis on lihtsalt ennekuulmatu

Võite arvata, et Iisraeli reaktsioon 7. oktoobri sündmustele on ebaproportsionaalne. Võib isegi arvata, et mingil määral on IDF .....

Uudised Iisraelist: jätkame palvetamist 2024. aastal

Aasta pikima öö saabudes ja möödudes sai tuntavaks lootus, et valguse järkjärgulise suurenemisega asjad muutuvad paremuse poole. Nendel .....

Juri Sipko “Iisraelil on praegu rasked ajad.”

Aga millal olid Iisraelil lihtsad päevad? Pühade tee on raske. Kitsas ja okkaline. Nii et meile, kristlastele, keda .....

Urija Bayeri ohver mõjutas Iisraeli

Tuhanded inimesed osalesid 26.12.2023 kristlase Urija Bayeri matustel, kes osales vabatahtlikuna Iisraeli kaitseväes ja andis oma elu Iisraeli .....

“Ukraina riik on täna üks Iisraeli suuremaid toetajaid Euroopas.” Intervjuu suursaadik Mihhail Brodskiga

Iisraeli suursaadik Ukrainas Mihhail Brodski räägib Ukraina ühiskonna toetusest Iisraelile, diplomaatilistest jõupingutustest, mille tulemused on näha ÜRO hääletustel, .....

Iisraeli sõda Hamasiga ja Amaleki vaim

Maailma suurim terroriorganisatsioon Hamas, mis sai hiljuti raha majanduslikult jõukal Iraanilt, [1] tegi valearvestuse. Maa, õhu ja mere .....

Daniel Juster: Sõda Iisraelis!

Meie, kes elame Iisraelis, oleme praegu sõjaolukorras. Me oleme sunnitud pidama suurimat sõda alates Jom Kippurist 1973. aastal. .....

“Ta õigustas ja õhutas sõda Ukraina vastu”. Patriarh Kirillile keelati Eestisse sisenemine

Eesti välisminister Margus Tsahkna on taaskehtestanud Magnitski nimekirja, millega keelatakse Eestisse siseneda 58 inimesel, sealhulgas Vene õigeusu kiriku .....