Iisraeli kogumine

Sest ma toon nad tagasi nende maale, mille ma olen andnud nende vanemaile. Vaata, ma läkitan paljude kalameeste järele, ütleb Issand, et nood püüaksid neid; ja pärast seda ma läkitan paljude küttide järele, et nood kütiksid neid kõigilt mägedelt ja kõigilt künkailt ning kaljulõhedest.(Jer. 16: 15-16)

Jumala poolt Iisraelile antud tõotuste imed avalduvad jätkuvalt. Pühakiri valmistab meid paljudes kohtades ette selleks, et Jumal kavatseb oma rahva oma maale tagasi tuua. Kuna antisemitism on kogu maailmas kontrolli alt väljunud, on paljud juudid nüüd otsustanud, et neil on sõjas räsitud Iisraelis IDF-i kaitse all turvalisem kui Euroopas, ja nad pakivad kohvrid selleks, et põgeneda, kuni veel võimalik. Nagu Piibel ütleb, jahitakse neid eesmärgiga tuua nad tagasi nende isadele antud maale.

“Seepärast, vaata, saabuvad päevad, ütleb Issand, kui nad ei ütle enam: “Nagu elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed Egiptusemaalt,” vaid: “Nagu Issand elab, kes tõi Iisraeli lapsed põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu Ta nad oli ajanud.” (Jer. 16: 14–15)

Jumala rahva kogunemine oma maale on üks Piibli kõige sagedasemaid ettekuulutusi.

Iisraelis on alati olnud juute ja ammu enne 1948. aastat saabus mitu sisserändajate lainet, kes ostsid maad ja harisid neid. Ja nüüd, pärast Iisraeli iseseisvaks riigiks saamist, kasvab sisseränne lainetena.

Jes 11:11 Jumal lubab sirutada käe, et koguda Iisrael maa neljast nurgast „teist korda” (esimene oli Babüloonia pagulusriikidest).

Ho. 3: 4-5 teame, et see juhtub viimastel päevadel, kuid Am. 9:15 ütleb, et neid ei kitkuta enam maalt välja.

Gaza konflikt on tekitanud sellise rahvusvahelise viha, et piir juudiriigi kritiseerimise ja juudi rahva vastase viha vahel on kiiresti hägunenud ja paljudel juhtudel lihtsalt kadunud. Ja nüüd, kui me näeme kuidas Kanada tänavatel pekstakse noori juudi poisse ja tüdrukuid, või kuidas mõni hambaarst keeldub Belgias juute teenindamast, kuidas Prantsusmaal piiratakse sünagooge ja Saksamaal neid lõhatakse, kuidas Suurbritannia supermarketid eemaldavad oma riiulitelt koššertoitu, svastikad ilmuvad Ameerikasse ja Twitter on üle ujutatud sõnadega, et Hitleril oli õigus, mõtlevad juudid sellele, et jätta maha oma lääne äri purustatud aknad ja otsida varjupaika juudi riigis – ainsas kohas maa peal, mida nad saavad oma koduks kutsuda.

Juudi tõmbekeskus on kolinud Ameerikast Iisraeli, kus elab maailma suurim juudi kogukond

Praegu on maailmas umbes 14 miljonit juuti, umbes 0,2% maailma elanikkonnast. Iisraelis on nüüd umbes 8 miljonit inimest, kellest kolm neljandikku on juudid ja neljandik araablased ja muud etnilised rühmad. [1] Iisraelis on Lähis-Idas jätkuvalt üks kõrgeimaid elatustasemeid hariduse, keskmise eluea, vähemuste turvalisuse ja majandusliku jõukuse osas [2].

Alates 1948. aastast lahkus enam kui kolm miljonit juuti oma kodust ja emigreerus Iisraeli [3], st “sooritas aliyah”. Piibli seisukohalt nimetatakse Iisraeli kolimist või Jeruusalemma minemist “tõusuks” ja lahkumist “laskumiseks” ning sõna “aliyah” tähendab tõusu või tõusmist. Ja selle sammu astuvate eurooplaste arv kasvab märgatavalt ka pärast vägivaldseid antisemitismi puhanguid, mille sarnaseid pole me näinud Kolmanda Reichi õitseajast saadik. On hämmastav, kui kiiresti maailm on oma ajaloo unustanud. Kuid Iisraeli rahvas on lubanud, et ei unusta kunagi, nii et nad pakivad oma asjad kokku ja lähevad lennukisse, mis suundub tagasi isade maale.

Kuulsin, kuidas üks rabi soovitas kunagi seda Jesaja salmi Jumala poolse reisimisviisi võimaliku kirjeldusena – kõigepealt laevadel ja siis “lennates nagu pilved”:

Kes on need, kes lendavad otsekui pilv, otsekui tuvid oma puuriavadesse? Jah, mu juurde kogunevad meresõitjad, eesotsas Tarsise laevadega, et tuua su lapsi kaugelt; nende hõbe ja kuld on neil kaasas – Issanda, su Jumala nimele ja Iisraeli Pühale, sellepärast et tema sind austab. ” (Is 60: 8–9)

Sama pilti näeme taas prohvet Hooseas:

Nad hakkavad käima Issanda järel, kes möirgab nagu lõvi. Kui tema möirgab, siis tulevad ta pojad värisedes mere poolt. Nad tulevad Egiptusest värisedes nagu linnud ja Assurimaalt nagu tuvid. Ja mina luban neil elada nende oma kodades, ütleb Issand. ” (Hos. 11: 10–11)

Hesekieli 37. peatüki nägemust kuivadest luudest peetakse tavaliselt Iisraeli holokaustist taastumise sümboliks.

Sellel lool on aga veel üks mõõde: enne kui Jumala Vaim juudi rahvale oma Jumala juurde naasmiseks uue elu sisse puhub, peab toimuma füüsiline ülestõusmine Iisraeli maale naasmise kaudu. Eelmises, 36. peatükis on näidatud ka selline sündmuste järjekord: kõigepealt füüsiline kogunemine, seejärel vaimne uuenemine:

Esimene aste:

“Ja ma võtan teid rahvaste hulgast ja kogun teid kõigist maadest ja toon teid oma maale. ” (Hesek. 36:24)

Teine aste:

“Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite  puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma 
puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. ” (Hesek. 36: 25–26)

Jumal on truu oma lubadustele ja lepingule Iisraeli rahvaga. Kui vaatame kurvalt maailma raputavaid sündmusi, siis teame, et meie suveräänne Jumal kontrollib kõike. Ta jätkab oma plaanide ja eesmärkide realiseerimist, pöörates kogu tähelepanu Endale.

Tuleb aeg, nagu Jeshua ennustas, kui juudi rahvas hüüab Iisraeli maalt oma Messiat tervitades: „Baruch haba be-shem Adonai! – Õnnis on see, kes tuleb Issanda nimel! “

[1] Juudi virtuaalne raamatukogu
[2] Iisraeli ajad
[3] Juudi virtuaalne raamatukogu

Lisateave juutide põgenemise kohta Euroopast:
Newsweek: “Exodus: miks Euroopa juudid jälle põgenevad”
The Times of Israel: “Kallis maailm …”

Autor- oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/sobiranie-izrailya.htm