Iisraeli lipu tähendus

Iisraeli lipp lehvib uhkelt kogu riigis ning on paljude jaoks võidu ja rõõmu sümbol. Kui Te armastate Iisraeli, siis suure tõenäosusega on see ka Teile kallis. Kõigil, kes armastavad Iisraeli, on oluline teada lipu sümboolikat ja tähendust, kuna see räägib Jumalast ja Tema rahvast.

Aluseks on Palverätik

Kaks sinist triipu valgel taustal. See kujutab tallitit – juudi palverätti. Talliti kandmine sai tavaks 4. Moosese raamatu käsu tõttu:

“Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid enestele tutid oma kuue hõlmadele ja paneksid hõlmatuttide külge sinise nööri. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki Issanda käske ja täidaksite neid ega käiks ringi oma südame- ja silmahimude järgi, mis ahvatlevad teid truudusetusele. Pidage siis meeles ja täitke kõiki mu käske ja olge pühad oma Jumala ees!” (4. Mo 15:37-40)

Hõlmatutid tuli rõivale külge õmmelda ja rõivast hakati nimetama tallitiks ehk palverätiks. Pange tähele, et Jumal määras, et tuleb kasutada siniseid niite. Sinine värv sümboliseerib pühadust, sinine meenutab taevast. Seaduselaeka katmiseks kasutati sinist kangast ja seda kasutatakse sageli pühamu kirjeldustes. Ješua vaatas taeva poole, kui Ta palvetas, ja meie seostame sinist värvi jumalikuga.

Tutid on samuti olulised ja tähendavad kuninglikkust. Kui iidsel ajal lisati rõivastele tutte, sümboliseeris see kandja väge. Neid ei kandnud mitte lihtinimesed, vaid aadlikud ja kuninglik sugu [1]. Iisraeli kutsuti olema preestrite kuningriik ja tallit viitab sümboolselt sellele identiteedile ja kutsumusele.

„Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt, öeldes: „Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele: Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on
kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!” (2. Mo 19:3-6)

Siinail ei antud käsku kanda sinise niidiga tutte. Tegelikult tuli see hiljem, Iisraeli patu tagajärjel, et aidata Iisraeli rahval Jumala seadusi meeles pidada. Neljanda Moosese raamatu 15 peatükk jutustab mehest, kes tabati hingamispäeval puid korjamast ja visati selle tagajärjel kividega surnuks. Jumal selgitab, et Iisraeli lastele ja nende keskel elavatele inimestele on üks Toora (pidage meeles, et Iisraeliga ühines palju rahvast – 2Ms 12:38) ja et nii tahtlikul kui ka tahtmatul patul on tagajärjed.  Isegi unustamise või teadmatuse korral oli puhtuse ja õige suhte taastamiseks Jumalaga vaja ohverdada.

Tutid olid Jumala viis, kuidas anda Iisraeli rahvale käegakatsutav meeldetuletus, et nad Tema käskudest kinni peaksid, nagu sõrme ümber seotud nöör või sõlm taskurätikus.

Sellisel  viisil räägib siniste triipudega lipp valgel taustal meile palju Jumala suhete ajaloost inimestega: sinine värv tallitil sümboliseerib taevast, valge sümboliseerib puhtust, mida vajalikud ohvrid toovad. Talliti alus tekkis seoses Jumala vastusega Iisraeli pattudele sümboolsete värvijuhiste kujul, mis aitaksid meeles pidada Tema käske. Ta oli juba Siinail oma Seaduse andnud, kuid inimesed olid komistanud ja pattu teinud ning Jumal lõi oma halastuses kasuliku vahendi oma lepingu meelespidamiseks ja õigel teel püsimiseks. Tutid olid nähtavaks meeldetuletuseks Jumala seadustest, aga ka märgiks Iisraeli erilisest kutsest olla preestrite kuningriik, mis on eraldatud Tema eesmärkide täitmiseks. See on täiuslik pilt Iisraeli jätkuvast lepingusuhtest Jumalaga: nad on Tema rahvas ja kuigi nad võivad komistada, on Jumala ustavus nende vastu igavene.

Täht

Üldtuntud kui Taaveti täht (või kilp), pärineb see heksagramm tõenäoliselt tema poja Saalomoni ajast. Ringi sees olevat tähte tuntakse Saalomoni pitserina ja see näib olevat sünget päritolu. See võis pärineda ühelt Saalomoni paganast naiselt, kuid ilmselgelt oli kaldea kultuuris populaarne kuue baasarvu süsteem, kus meil on ringis 360 kraadi ja tunnis 60 minutit.

Iisraeli sümboliks on traditsiooniliselt alati olnud menora – see on ustav ja asjakohane esitus Jumala plaanist ja eesmärgist tuua Messias Iisraeli kaudu maailma. Tähte kasutati amulettides, kuid juudi rahvas kasutas seda sümbolina alles 14. sajandil, kuid juba 17. sajandil esindas see üha enam Iisraeli [2]. 1897. aastal sai sellest sionistliku liikumise embleem ja lõpuks 1948. aastal tekkis see lipule.

Laskumata kurblikku loosse sellest, kuidas vaenlane ikka ja jälle Iisraeli lapsi pettis, tuleb tõdeda, et see täht pole kuigi jumalakartlik. See esindab siiski  osa Iisraeli tänasest tegelikkusest.

Kõikjal, kus Jumal loob ja teeb midagi, püüab vaenlane Temaga sammu pidada, väänates, moonutades ja libistades sisse võltsinguid. Kuid need võltsingud ei hävita originaali, nii nagu võltsitud pangatähtede olemasolu ei devalveeri tegelikke. Need eksisteerivad paralleelselt ja võivad tekitada palju segadust. Kuigi Iisrael on Jumala käe läbi taastatud (ja mitmekordselt Jumala sekkumise tõttu säilinud), ei ole tänapäevane Iisraeli riik kaitstud vaenlase sekkumise eest ning on naiivne arvata, et kõik on selge nagu seebivesi. See on vale. Kaasaegse riigi loomisel oli palju vabamüürlust ja on neid, kes nimetavad end juutideks, kuid ei ole seda, kuid see ei muuda kuidagi tõsiasja, et Iisraeli järeltulijad koguti kokku pärast 2000 aastat kestnud hajutamist. Piibel räägib meile, et Jumal kutsus Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi, et Ta päästis kaksteist Iisraeli suguharu Joosepi kaudu Egiptuses, andis neile Siinail Moosese kaudu oma Toora ja säilitas neid läbi ajaloo – ja nüüd, meie päevil, kogub Ta nad uuesti kokku, nagu Ta lubas. Need faktid jäävad tõeks. Need kaks lugu eksisteerivad kõrvuti.

Nisu ja raihein

Ješua annab meile kasuliku illustratsiooni:

„Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd  tuleb sinna raihein?” Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle
kokku korjame?” Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!”” (Mt 13:24-30)

Nii halb kui hea on omavahel segatud, kuid ärge muretsege, Jumal teab, kumb on kumb! Kui Jumal vaatab Iisraeli, näeb Ta selgelt neid, kes on Tema valitud rahvas, need, kellele Ta lubas taastada Iisraeli maa ja uuendada nad aegade lõpus vaimselt ning Ta näeb väga selgelt kõiki vaenlase tegusid. Teda ei peta võltsingud ja Ta lahendab lõpuks kõik.

Seega on Iisraeli lipp paljuski tänapäeva Iisraeli riigi täiuslik embleem, mis jutustab kahte lugu: valitud preestrite kuningriiki, Iisraeli rahvast ja nende igavesest lepingusuhet oma Jumalaga ning sümbolit, mis esindab vaenlase sekkumist sellesse kõigesse. Ma ei näe vajadust tähe pärast lippu tagasi lükata – Jumal teab, mis toimub, Ta teab kõike ja on kõigest üle. Lugu pole veel läbi. Otsustades Jumala ustavuse järgi oma tõotustele kuni praeguse ajani, mis puudutab Iisraeli, võime olla kindlad, et kõik läheb täpselt nii, nagu Ta ütles oma Sõnas.

[1] Tallit ja Tzitzit, Rich Robinson, 1. jaanuar 1994
[2] HaAretz, Taaveti täht: rohkem kui lihtsalt juudi rahva või natside tagakiusamise sümbol, Ronen Shnidman, 17. veebruar 2014

Autor- oneforisrael.org

Allikas: Значение флага Израиля (ieshua.org)

Juudi ärimees Chicagost saatis oma poja aastaks Iisraeli kultuuriga tutvuma

Kui poeg tagasi tuli, ütles ta: „Isa, mul oli Iisraelis tore, tänan, et saatsid mind sinna. Muide, ma .....

Kuidas Iisrael Iraani rünnakule reageerib?

Ootuspäraselt saatis Iraan kättemaksuks 1. aprillil Iisraeli poolt Iraani kõrge kindrali ja veel seitsme sõjaväeülema tapmise eest, kelle .....

Turist saabus Iisraeli

Turist saabus Iisraeli. Lennujaamas taksot võttes küsis ta taksojuhilt: – "Öelge mulle, kas siin on tõesti ainulaadne tervendav .....

Iraan ründas Iisraeli: Golani, Negevi ja Jeruusalemma kohal tulistati alla kümneid rakette

14. aprillil kell 1.42 hakkasid üle Iisraeli kostma "Tseva Adom" sireenid, mis hoiatasid õhurünnaku eest idast – Iraanist, .....

Halasta Iisraeli peale

Rachem Rachem Na Hashem Elokeinu Rachem al Yisrael Amecha Rachem Ve'al Yerushalayim Ir-echa Rachem, Rachem, Rachem .....

6 kuud hiljem ütleb Iisraeli pastor: “Mul on käsk armastada oma vaenlasi”

Endine Iisraeli armee ohvitser ja reformeeritud kiriku pastor David Zadok ei unusta kunagi oma naise kõnet. Ta helistas .....

Iisrael leinab Poola presidenti, kes oli Iisraeli “suur sõber”

Artikkel avaldati esmakordselt 2010. aastal pärast aprillis toimunud Smolenski lennuõnnetust. Iisrael leinab Poola presidenti Lech Kaczynskit, kes hukkus .....

Hezbollah intensiivsus: palvetage, et Jumal oma käega kaitseks Iisraeli põhjapiiri

Näib, et Hezbollah on saanud loa Iisraeli rünnata. Kogu selle aja lendas rakette ja toimusid rünnakud põhjast, kuid .....

Mööda rannikut Gaza poole: kes olid vilistid, Iisraeli naabrid?

Tänapäeval, kui keegi kasutab mõistet "vilist", võrdsustatakse see sageli millegi ebakultuurse või isegi barbaarsega. Mida rohkem me aga .....