Ilma Koguduseta – koosolekuteta on nii halb ja harjumatu olla!

See on nii halb, et me ei saa koos oma Issandat kiita!

See on nii halb, et me ei saa koos palvetada!

See on nii halb, et me ei saa koos armulauast osa võtta!

See on nii halb, et me ei saa üksteist kallistada!

Ja mis veelgi hullem, me ei näe üksteist näost näkku!

Andku Issand meile andeks, et me ei hinnanud seda kõike alati õigesti!

Kiitus Taevasele Isale, Jumalale, kes lõi taeva ja maa!

Me tõstame kõrgeks Jeesust Kristust, meie Issandat ja Päästjat!

AGAPE,

Paul Armand.