Soovin teile ilusat nädalat!

Soovin teile kõigile head nädalat, lahket ja rahulikku! Palvetame nädala alguses Kõigevägevama poole ning täname abi ja juhendamise eest! Maailmas on ütlus: “Millise nime te laevale annate, nii see ka sõidab!”

Alusta nädalat rõõmsa ja hea tujuga! Jätkugu teie tänu!

Alguses on väga oluline teie suhtumine ja teie õige nägemus kõigest, mis juhtub! Juhtuda võib mitmesuguseid asju ja te peate tegema otsuseid, kuidas sellega toime tulla. Ja teie edu määrab teie suhtumine kõigesse sellesse, mis juhtub!

Ärge kartke ja ärge häbenege, usaldage Issandat ja asetage kõik oma mured ja ärevus Tema peale, nii nagu Tema seda teha lubas. Ta isegi käskis kõigil oma lastel mitte muretseda, vaid usaldada Teda ja anda kõik oma mured Temale üle.

Uskuge, et kõik, mis juhtub, tuleb teie heaks ja Kõigevägevam näeb kõike ja aitab kõike. Lihtsalt ärge heitke meelt ja ärge nurisege, sest iga nurin ja rahulolematus tõmbab ligi Jumala viha! Aga see pole kasulik ja võib öelda, et see on ohtlik!

Usaldage Issandat ja tänage Teda kõige eest! Lõppude lõpuks on Tema kavatsused meie kõigi jaoks alati head ja ainult meie ise saame neid oma uskmatuse ja nurinaga peatada!

„Palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest! Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse  Kristuse tulemiseks!  Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.” 1.Tessalooniklastele 5:17-24

Õnnistatud nädalat kõigile! Shalom!
Baruch Hashem!

Ella Armand.