Iseseisva vaimu needusest vabanemine

Asjaolu, et meie maailmas kasvab täna ilma isadeta põlvkond, pole midagi uut. See toob endaga kaasa mitmesugused häired nagu rõhutatud iseseisvuse, viha ja meeleheite. Jumal nimetas seda seisundit needuseks Malaki 3:23-24:

„Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.”

Mitu aastat tagasi hakkas Jumal muutma vaimsete juhtide südameid vaimsete isade südameteks. Nendeks, kes ütlevad oma jüngritele: “Tule ja järgne Mulle” (Luuka 18:22). Nad otsivad tõelist armastussuhet, mille kaudu poegi ja tütreid õnnistatakse kahekordse pärandiosaga (5Ms 21:17).

Pärast seda, kui see muutus toimus ja isadele anti võimalus luua suhteid oma poegadega, hakkas Jumal vaimseid isasid ja emasid otsivates meestes ja naistes “pöörama laste südameid”. Ka need järgijad, kelle süda on vabastatud vaeslapse vaimust, hüüavad nagu Eliisa: “Ma ei jäta sind maha” (2. Kuningate 2:2).

Kui Eliisa palus Eelijalt kahekordset osa tema vaimust, vastas vanem prohvet: „Sa oled palunud rasket asja.” (2. Kuningate 2:10). Millist raskust ta silmas pidas? Muidugi pole Jumalal raske Eliisale sellist õnnistust anda ja ka Eelijal pole raske talle kätt ette panna. Milles siis probleem seisnes? See raskus puudutas Eliisat ennast, sest tal oleks raske saada selliseks pojaks, kelleks ta saada tahtis.

Kui Eliisa küsis kahekordset osa, pidas ta silmas õigust pärandile, mis kuulus esmasündinule (5Ms 21:17). Tegelikult palus ta Eelijat oma vaimseks isaks.

Vajadus Eelija järele

Paljud potentsiaalsed pojad ja tütred mõistsid, kui väga nad Eelijat oma elus vajavad. Nad püüdlesid ka sellise suhte poole, kuid nad ei mõistnud kunagi täielikult selle protsessi olemust, mis annaks neile õiguse pärida ja õiguse saada pojaks või tütreks.

Nende eludes, kes kasvasid üles ilma isata, esinevad paljud varem mainitud tagajärjed. See on mulle tuttav, kasvades koos pere toitjaga, aga mitte koos isaga. Pärast päästmist ja teenistusse kutsumist otsisin igas oma elu vaimses juhis isa ja komistasin ainult nende otsa, keda ennast isa ei olnud juhendanud. Sellise taustaga mees ei saaks mulle isaks olla. Olen sageli kogenud “Sauli” tüüpi usujuhi väärkohtlemist või ebakindla juhi ärapõlgamist, kes püüdis teisi teenida, ilma et oleks tegelenud omaenda häiretega.

Need kogemused sundisid mind isa vaimu otsides ise Jumala poole pöörduma. Siis andis Jumal mulle esimese ilmutuse Eelija võidmise kohta.

On täiesti võimalik saada Jumala poolt üles kasvatatud ka siis, kui Teie elus pole tõelist vaimset isa, kuid see pole Jumala poolt ette nähtud muster. Jumala eesmärk oli, et vaimsed isad kasvataksid oma perekonda ja jätaksid pärandina poegi ja tütreid järgmistele põlvkondadele, kes jätkavad seda protsessi samas vaimus omaenda järglastega.

Poegadeks saamine

Kui me kasvame üles ilma vaimse isata, siis areneb meis iseseisev vaim. Iseseisev vaim on märk vaeslapse südamest. Iseseisva vaimuga inimesel pole olnud kedagi, kes teda julgustaks, heaks kiidaks, kaitseks või edendaks. Lõpuks peavad nad seda ise tegema. Tavaliselt täidab meie elus neid funktsioone isa. Iseseisvat vaimu on lihtne tuvastada, kuna see on seotud enesekuulutamise, enesekaitse ja -reklaamiga. Siit ka probleem sellise inimese suutlikkuses oma perekonnas toimida.

Suhted on selliste inimeste jaoks keerulised, paljud neist lõppevad sageli solvumise ja pettumusega. Seetõttu näeme, et iseseisva hingega inimesed ei suuda kaua ühe koha peal püsida. Nad rändavad ja ekslevad, mõistmata, et nad otsivad “perekonda”. Kuid peredel peavad olema isad.

Kui see juhtub, muutub isa äratundmine ja vastuvõtmine meie ellu “keeruliseks ülesandeks”. Pidage meeles Eelija sõnu Eliisale: “Sa palud rasket asja” (2. Kuningate 2:10).

Iseseisev vaim ei lase inimesel olla “teise inimese esindaja” – lõppude lõpuks saab ta esindada ainult iseennast. Kuid pojaks või tütreks saades õpime olema teiste esindajad. Jeesus ütles: “Kes Mind on näinud, see on näinud Isa” (Johannese 14:9).

Mis puutub meie maistesse vaimsetesse isadesse, siis teised peaksid nägema isade vaimu nende poegades ja tütardes. Apostel Paulus ütles, et Timoteos oli “tõeline poeg”, sest ta suutis Paulust õigesti esindada (Fl 2:19-22). Kui me pole poja-isa suhetes teisi teeninud, siis ühendab Jumal meid isaga, keda saame teenida seni, kuni me ise poegadeks saame.

Siseneme teise inimese nägemusse ja saame tema esindajaks selleks, et vabaneda omaenda iseseisvast vaimust, mis on välja kasvanud meie vaeslapse südamest. Meie vaimsed isad saavad aru, millal tekib tõeline poeg, täpselt nii, nagu Eelija teadis millal Eliisa on valmis tema pärandit vastu võtma. Eelija ütles: “Kui sa näed mind su juurest ära võetavat,” mis algkeeles tähendab “Kui meie vaated saavad üheks” (2. Kuningate 2:10). Ja Eliisa õppis nägema kooskõlas oma vaimse isa nägemusega.

Kas suudate näha oma vaimse isa nägemust ja olla tema esindaja? Nii saab vabaneda iseseisvast vaimust ja ravida vaeslapse südame.

Kui meist saavad tõelised pojad, siis katkevad needused, mis voolavad orvu südamest (Mal. 3:24). Me vabaneme elust, mis keskendub meile endile. Meie ilmutused Isa armastusest meie vastu süvenevad, sest sõltumatu vaim on meid mingil määral pimeduses hoidnud. Me saame armastust vastu võtta ja seda anda ilma probleemideta, mis on seotud ebakindlustunde, alaväärsuse ja madala enesehinnanguga.

Ilma isa nägemust mõistmata ja abita jääme omaenda nägemust teenima. Muidugi on meil oma nägemus, aga pojalikkus tekib ainult suhtes vaimse isaga, kui me teenime teise inimese nägemust. Seda tegi Eliisa. Seda tegid Jeesuse jüngrid. Seda tegi Joosua ja seda peaksime kõik tegema.

Taastamisprotsess

Selline iseseisev vaim on paljudel usklikel, sest nad on kogenud vanemate või teiste autoriteetide poolset väärkohtlemist. Seetõttu otsustasid nad, et nende elu ja saatuse osas ei tohi kedagi usaldada. Tänu kristliku televisiooni, raadio, seminaride, konverentside ja partnerlustele rahvusvaheliste teenistustega on paljud usklikud saanud vaimselt kasvada, ilma et nad oleksid seotud kohaliku kirikuperega, kellel on vaimne isa. Nad lähenevad kirikule enesejaatuse, -määramise, -reklaami ja -kaitsega ning selliste inimestega on raske hakkama saada.

See on isatuse poolt tekitatud “raskus”. Kui koguduse juhtkond nende väljakujunenud asjade järjekorda ei poolda, liiguvad nad lihtsalt edasi, otsides “õiget kohta” (st kohta, kus nad saavad end esindada ilma igasuguse vastasseisuta).

Pastorid näevad tavaliselt uskliku kutset ja usuvad tema isiklikku nägemust, kuid ometi ei saa nad sellist inimest kirikus kasutada, sest ta ei suuda näha endast kaugemale. Sellised kallid inimesed võivad tahtmatult kahju tekitada, kui nad ei mõista kõnealuse kodu nägemust ega kohtle seda õigesti. Ja see võib omakorda tekitada pahameelt ja piinlikkust, mis asendub süüdistuste ja reetmisega, hävitades seeläbi palju häid kirikuid.

Sama kehtib ka poegade ja tütarde teenimise kohta, mis on seotud tänapäevaste apostellike liikumistega. Kui neil on tekkinud nägemus oma teenistusest läbi iseseisva vaimu, siis võib apostel, kellega nad end seovad, seista silmitsi samade probleemidega, nagu eelmainitud kohalik pastor. Neil võitud anumatel võivad olla samad iseseisva vaimu omadused ja nad peavad mõistma, et nad peavad kuuletuma sellele korrale, mille Jumal on nende ellu seadnud.

Ja see tähendab lihtsalt, et nad peavad olema kuulekad ja korrelatsioonis teise inimese missiooniga. Iseseisva vaimuga mees võib mõnda aega pingutada selle nimel, et isa tunneks ära tema kutsumuse ja visiooni ning annaks talle võimalusi, enne kui temas on tekkinud lojaalsus isa visioonile. Nad ei ole veel mõistnud tänast Vaimu liikumist, mis soovib “pöörata isade ja laste südameid” ja et see on praeguse aja koguduse prohvetlik ülesanne.

See protsess toob kaasa “küpsed pojad ja tütred”, kes esindavad tõeliselt taevast Isa, täpselt nagu Jeesus. Nad vabastavad suurima Jumala õnnistuse, mida maa on kunagi näinud. Nagu prohvet Malaki ütles, “et Ma ei lööks maad, kui Ma tulen, needusega” (Mal. 3:25), mis tähendab, et kui see taastamine toimub, siis õnnistab see maad rikkalikult. Küpsed pojad ja tütred, keda on õnnistatud kahekordse osaga, teevad Isa tegusid ja kuulutavad Kuningate Kuninga tagasitulekut!

Palugem Jumalalt arusaamist sellest tööst, mida Ta praegu teeb, ja et Ta määraks meie koha selles.

Postitas John Polis / charismanews.com

Allikas: https://ieshua.org/preodolevaya-proklyatie-nezavisimogo-duha.htm

Ära ole sina ise

Ta sisendas hirmu kõigisse, kellega kohtus. Tema hääl nagu ärritunud mesilasparv, nõelas kõiki, kes talle lähenesid. Tema sõnad .....

Ära lase oma egol seista sinu ja Issanda vahele

Väga sageli on kindlused, mis meid palvetamisel takistavad, seotud meie endi egoismi ja egotsentrismiga. Tahaksin tsiteerida ühe tzadiki .....

Kas püüd oma vajadusi rahuldada on märk isekusest?

Isekust peetakse õigusega inimeste pattude põhjustajaks. Meil on tõesti vaja ennast salata, nagu Piibel ütleb, ning teenida Jumalat .....