Issand katsub läbi õige (Psalm 11:5)

“Kodusõja ajal said nad uue korrapidaja, noormehe, kes viis sõnumeid president Abraham Lincolnile ja tõi temalt sõnumeid. Vahetult pärast seda, kui ta tööga alustas, pakkus keegi talle 100 dollarit (mis oli 1860. aastatel suur raha!) presidendilt saadud sõnumi eest. Ta ei nõustunud. Siis pakkusid nad talle veel, millest ta samuti keeldus. Ta pidas vastu, kuni nad talle 200 dollarit pakkusid, seejärel haaras ta välja revolvri ja võttis altkäemaksu andja vangi. Hiljem sai ta teada, et mees, kes üritas talle altkäemaksu anda, oli tegelikult salateenistuse agent, kes oli palgatud teda TESTIMA, et näha, kas ta jääb presidendi sõnumite edastamisel truuks või mitte!” (Carl Sandburg, Abraham Lincoln “The Prairie Years and the War Years”, lk 391)

Noh, me lähme siin maailmas paljudest katsumustest läbi, kas pole? Kuid kõige olulisem katsumus, millest me kristlastena läbi lähme, on Issanda enda käest, nagu näeme täna hommikul Psalmis 11, kus salmis 5 öeldakse:

“ISSAND katsub läbi õige.”

Ühe asja võin teile öelda selle aja kohta, milles praegu elame – ja sõna, mida inimestelt kõige sagedamini kuulen selle aja kohta, on sõna „hull“ – inimesed ütlevad pidevalt, et praegu on „hullud“ ajad – ma ei tea, mis kõik toimub praegusel “hullul” ajal, kuid üks asi, mida ma võin teile selle kohta öelda, on see, et meid katsutakse läbi. Need sündmused, mis toimuvad, ei ole lihtsalt juhuslikud ja eesmärgitud. Meid katsutakse läbi. Ja Psalm 11:5 õpetab meile midagi selle kohta:

I. KES vastutab

See salm ütleb meile, et „ISSAND katsub läbi õige”. Jumal vastutab universumi eest ja üks asi, mida me teame, on see, et Tal on meie praeguste sündmustega midagi kavas. Need asjad ei ole juhuslikud. Nad kõik töötavad järk-järgult TEMA eesmärkide nimel. Jumal korraldab neid.

See on üks asi, mida me siin Psalmis 11 selgelt näeme. See on psalm, mis on kirjutatud raskel ajal (ja selleks ajaks). See algab sellega, et Taavet ütleb: „Ma otsin pelgupaika Issanda juures. Kuidas te ütlete mu hingele: „Põgene mägedele nagu lind!” Sest vaata, õelad tõmbavad ammu vinna, nad asetavad nooled nöörile, et pimedas lasta siirameelsete pihta. Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha?
Nii et stsenaarium on selline, et õelad ründavad. See on kaose, segaduse, kurjuse ja moraalse murrangu aeg. Inimesed ütlevad: “Kui alussambad kistakse maha.” Kui isegi “alussambaid” hävitatakse, siis inimesed ütlevad: “Mida saab õige teha?”

Mis on vastus sellisel ajal? Salm 4 ütleb lihtsalt: „ISSAND on oma pühas templis, ISSAND, kelle aujärg on taevas.” Kõigi rahutuste, murrangute, rünnakute ja ebakindluse ajal– JUMAL on oma troonil. Ja mitte ainult “ükskõik milline” jumal – kui näete sõna “ISSAND” suurte tähtedega, siis teate, et heebrea tekstis on seal kasutatud sõna YHWH, Aabrahami Jumala isikunime. Jumala nime, kes ilmus Moosesele ja ütles talle: “Mina olen see, kes ma olen.” Ta on Vana Testamendi patriarhide ja prohvetite Jumal – NING meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, kes ütles Uues Testamendis: “Enne Aabrahami sündimist olen MINA”! (sama sõna “YHWH”). SEE Jumal; Piibli Jumal; Issand Jeesus; TEMA on troonil. Ta oli troonil Taaveti päevil, Ta on troonil praegu ja on troonil alati. TEMA juhib; TA „paneb kõik asjad tööle oma tahte kohaselt”. TA „laseb kõik tulla heaks – neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud.”

Oma elu segastel aegadel hoiab Taavet lihtsalt kinni oma usust ja ütleb: “YHWH on oma pühas templis.” Seal on tema usk. Jumal juhib.

Noh, ME elame sarnastel aegadel, nagu on kirjeldatud Psalmis 11, kas pole? (Sellepärast ma armastan psalme; need on meie jaoks tänapäeval NII kohaldatavad!) Kuna COVID-19, kodanikurahutused ja ajalugu kirjutatakse ümber ning moraalsed alused hävitatakse, võivad inimesed tänapäeval öelda, nii nagu nad tegid seda Taaveti ajal: “Mida saab õige teha?”

Kuid meie vastus on sama, mis Taaveti oma: “YHWH on oma pühas templis”! Jumal juhib. Ta on aujärjel. SIIN on meie usk.

1700. aastatel kirjutas suure ülistuslaulu “Amazing Grace” autor John Newton oma sõbrale:

„Mooses ja Joosua olid (Jumala) VABATAHTLIKUD sulased, kuid Sanherib ja Nebukadnetsar olid samavõrdväärselt Tema sulased, kuigi nad ei tundnud Teda. Nad tegutsesid Tema salajase ülesande alusel ega saanud teha rohkem, kui Ta neile oli määranud.” Teisisõnu, Newton ütles, et isegi Assüüria ja Babüloni paganlikke kuningaid (Sanheribi ja Nebukadnetsarit), kes ei tundnud Jumalat, kasutas Ta ometi OMA eesmärkidel.

Ja SIIS jätkas Newton oma sõbrale kirjutamist ja rakendas seda kontseptsiooni oma ajastule: „Praegu on sama lugu Bonapartega (Napoleon). Kui ma kuulsin tema ootamatust põgenemisest Süüriast ja tema saabumisest Prantsusmaale, siis jõudsin kohe järeldusele, et Issandal oli tema jaoks mingi oluline asi, mida ta pidi tegema. Ja kui Ta on oma töö teinud, jäetakse ta kõrvale, nagu paljud on olnud Jumala teenistuses enne teda.” (“John Newtonilt proua Hannah More’ile, John Newtoni kirjad,” Josiah Bull, toim. lk 360)

John Newton võis vaadelda oma aja maailma poliitilisi ja sõjalisi sündmusi ja öelda: “Jumal on midagi plaanis” nende asjade kaudu. Kui Napoleon on üles tõusnud, siis on Jumalal Napoleoniga omad plaanid. Ta mõistis, et kuigi me näeme killukesi sellest, mis meie maailmas toimub, on JUMALAL üldine plaan ja TEMA paneb kõik koos tööle OMA eesmärkide nimel.

Ja see kehtib ka tänapäeval. JUMAL juhib. Meie maailmas pole “juhuslikku” viirust ega majanduslikku kaost, mis on maailma peale lahti lastud. Jumal teeb sellega midagi sihipärast. TEMA on troonil. Ja Trumpid, Bidenid ja Putinid ja kõik teised, keda me nimetame “suurteks meesteks” ja “maailma liidriteks”, on lihtsalt etturid Tema käes, täpselt nagu Nebukadnetsar, Sanherib ja Napoleon. Nagu Jumal ütles Jesajas (5:26, 7:18), “vilistab” ta nendele rahvastele ja kuningatele ning nad tulevad ja täidavad TEMA käsku.

See peaks andma meile enesekindlust ja lootust nendel päevadel, kus me elame. Kui kõik teised satuvad paanikasse ja ütlevad meie riigi ja meie aja kohta: „Oh, alussambad kistakse maha; mida siis õige saab teha?”, MEIE pidagem alati meeles: „Jahve on oma pühas templis.” Jumal on aujärjel. Ja kõik liigub TEMA ülimate eesmärkide poole maailmas.

II. MIDA Ta teeb?

Psalm 11 ütleb, et see, mida Jumal teeb, on LÄBIKATSUMINE. Salm 5 ütleb: “Issand KATSUB LÄBI õige.”

See sõna “läbikatsumine” on siin heebrea sõna (bachan), mis tähendab “uurima, katsetama, proovima”. Seda kasutatakse kulla testimisel, et veenduda selle ehtsuses.

— Moosese raamatus 42:15 ütles Joosep oma vendadele, et ta paneb nad proovile, et näha, kas nad on spioonid ja kas nad toovad oma noorema venna endaga tagasi. Tema “läbikatsumine” paljastaks, kas nad olid ehtsad või mitte.

— 1. Ajaraamatus 29:17 ütles Taavet Jumalale: „Ja ma tean, mu Jumal, et Sina katsud südame läbi ja tunned aususest rõõmu.…”. Taavet ütleb, et Jumal proovib meie südameid. Seda Ta teebki. SEE on NII paljude asjade eesmärk, mis meie elus juhtub. Need on LÄBIKATSUMISED. NII mitu korda olles erinevate sündmuste keerises küsime “MIKS” see juhtub. Siit leiame vastuse: sageli on see läbikatsumine. “Jumal paneb õige proovile.”

Olen kindel, et paljud teksaslased teavad William H. McRaveni nime, kes teenis mereväe SEALis ja oli veel hiljuti Texase ülikooli kantsler. Oma NAVY SEALS ajast jutustavas raamatus “Sea Stories” rääkis ta “põrgunädalast”, kui mereväe SEALi kandidaadid läbivad vaimselt, füüsiliselt ja emotsionaalselt kurnava aja, mille järel, kui nad selle läbivad, saavad nad võimaluse liikuda edasi ja saada SEALiks. Aga kui nad ei suuda enam jätkata, siis on neil võimalik igal hetkel koolituse ajal “kella helistada”, mis oli alati nende lähedal ja mis tähendab, et nad lõpetavad ja võivad koju minna, ilma küsimusi esitamata. Ühel hetkel, pärast seda, kui nad olid umbes 3 päeva magamata ärkvel olnud ja töötundidest kurnatud, kästi neil kõigil minna ja seista Vaikses ookeanis ülikülmas vees ja öeldi, et kui 5 neist tuleb veest välja ja “helistab kella” ja annab alla – siis võivad ka ülejäänud välja tulla. Kuid üks meestest hüüdis: „Ärgu keegi andku alla; see on katsumus. Ärge lõpetage. Nad panevad meid proovile.” Ja nad kõik surusid end vees üksteise vastu ja julgustasid üksteist mitte alla andma. See, millega need mehed silmitsi seisid, oli äärmiselt raske – kuid see tark kandidaat mõistis, et see, mida neil teha paluti, oli proovikivi. Nad pidid mõistma, millega on tegu. Ja nad said aru ja enamik neist sai hakkama.

Erinevus nende SEALSI olukorra ja meie tänaste olukordade vahel seisneb selles, et me sageli ei mõista, et see, mida me läbi elame, on proovikivi. Need asjad panevad meid proovile. “ISSAND katsub läbi õige.” Seda teeb Ta meie maailmas ja paljude meie eludes praegusel ajal.

Miks me lähme läbi sellest COVID-19 kriisist? Me teame, et Jumal on troonil, seega me teame, et Ta kasutab seda, et viia maailm üldiselt oma soovitud eesmärgi poole. Kuid ma usun ka, et see on paljuski Jumala rahva jaoks proovikivi.

Esiteks näitavad meie katsumused, kas me oleme tõelised Kristuse järgijad või mitte. Jaakobuse 1:12 ütleb: „Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi  katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile,  kes teda armastavad.” Kõige tähtsam, mille pärast Jumal meid proovile paneb, on meie pääste ehtsus. Kas meie usk Kristusesse kui meie Issandasse ja Päästjasse on tõeline või oli see lihtsalt emotsionaalne või pealiskaudne „otsus”, millel puudus tegelik juur?

See on täpselt nii, nagu Jeesus õpetas tähendamissõnas külvajast Matteuse 13. peatükis: külvaja külvab Jumala Sõna seemne meie ellu ja Jeesus ütles, et paljud inimesed “võtavad selle vastu rõõmuga”, kuid sellel pole tõelist JUURT nende südames. See on lihtsalt “pinnapealne” asi. Kuid Ta ütles, et kui elu katsumused ja raskused tulevad, siis paljude usk on kui „ära pühitud”, sest sellel pole kunagi olnud tegelikult juurt. Nüüd pange tähele: Ta EI rääkinud, et sellel oli kunagi juur ja siis see juuriti välja; Jeesus ütles, et sellel EI OLE KUNAGI juurt olnud. Asi pole selles, et nad kunagi päästeti ja siis nad ei olnud enam päästetud; nende äralangemine katsumuste ajal näitas, et evangeelium ei olnud kunagi nende südametesse juuri ajanud.

Nii et esimene asi, mida katsumused proovile panevad, on meie põhiline usk Jeesusesse kui Issandasse ja Päästjasse. Kas olete andnud “usutunnistuse” Tema ees? Kas olete kunagi oma pattu tunnistanud, palunud Jeesusel olla teie elu Issand ja Päästja? Kui te pole seda teinud, siis peate seda täna tegema. Hüüdke Tema poole ja paluge, et Ta teid päästaks. Aga kui te olete seda teinud – ja need, kes on seda teinud, peavad seda teadma –, siis pannakse teid selles proovile. Jumal lubab teie ellu läbikatsumisi, et näha, kas teie pühendumus oli tõeline; et näha, kas evangeeliumi juured on tõesti teie südames või mitte.

Mäletan, kuidas mõned aastad tagasi, kui mu õde (kes on misjonär evangeeliumile suletud välisriigis) ütles, et grupp inimesi tema riigis on Kristuse vastu võtnud, kuid nüüd kiusatakse neid taga. Minu esimene palve oli: “Issand, säästa neid sellest tagakiusamisest.” Siis aga tuletas Ta mulle meelde: „Neid PEAB proovile panema, et näha, kas nende usk on ehtne.” Kuid mitte ainult välismaal elavaid inimesi ei panda proovile, et näha nende usu ehtsust. IGA kristlane pannakse selles proovile, et näidata, kas tema usk on tõeline. Mida on need viimased kuud teile, Jumalale ja teid ümbritsevale maailmale näidanud, kui tõeline on teie pühendumus Kristusele kui teie Issandale ja Päästjale?

Kuid need ajad panevad proovile ka meid, juurdunud usklikke.
Nagu varemgi rääkinud oleme, siis oleme selle aja jooksul näinud, kuidas üks asi teise järel meilt “ära võetakse”: tegevused, tervis, raha, suhted, hobid – mõnel juhul armastatud inimesed – ja võib-olla (ahh!), isegi JALGPALL!! Miks meilt tänapäeval nii palju asju ära võetakse? Usun, et see on just see, millest Psalm 11 siin räägib. See on läbikatsumine. Jumal mitte ainult ei tööta välja oma plaani meie maailmas, vaid Ta paneb meid kui oma rahvast eriliselt proovile.

Nii et mõelge sellele: kas reageeriksite mõnele meie ühiskonnas ja teie enda elus praegu toimuvale asjale teisiti, kui teaksite, et see, mis teiega toimub, on proovikivi? Mõned meist peavad mõne toimuva sündmuse puhul nii mõtlema. Peame ütlema oma hingele (nagu me paar kolmapäeva õhtut tagasi rääkisime): “See on läbikatsumine!” Peame hüüdma, nagu SEAL-i kandidaat tegi: “See on läbikatsumine!” Mõnikord võib isegi abi olla sellest, kui sõna otseses mõttes endale valjusti öelda: “See on LÄBIKATSUMINE!”:

— kui kuulete veel näiliselt halbu uudiseid; siis öelge: “See on läbikatsumine!”
— kui keegi teid solvab või teid halvasti kohtleb; lihtsalt öelge: “See on läbikatsumine!”
— kui teil on kiusatus olla isekas; lihtsalt öelge: “See on läbikatsumine!”

Mõned meist peavad selle salmi pähe õppima, nagu me õpime pähe Psalmi 101:3 ja kui midagi tuleb, siis peame selle lihtsalt valjusti välja ütlema: „Issand katsub läbi õige.”

Olge ettevaatlik selle suhtes, kuidas te praegu oma elu mis tahes olukorrale reageerite. Jumal sõelub meid; Ta paneb meid proovile. Võib juhtuda, et just praegu, nagu ta tegi Iiobiga, istub Jumal taevas ja ütleb kuradile ja tema käsilastele: „Vaata, mu sulane (ja ta paneb sinna TEIE nime) ja Ta ütleb: „Vaadake neid. Vaata, kuidas neil sellega läheb! Nad kuuletuvad mulle sellest hoolimata.” See on see, mis toimub. Ärge ärrituge; ärge vastake jumalatult; see on läbikatsumine. Veenduge, et vastate nendel päevadel viisil, mis ülistab Jumalat. Sest “see on läbikatsumine”. „Issand katsub läbi õige.”

III. Mida paljastatakse?

See küsimus peaks tõesti pälvima meie tähelepanu ja panema meid tõeliselt hindama seda: MIDA PALJASTATAKSE, KUI JUMAL MEID LÄBI KATSUB? Nii nagu testimise käigus selgub, kas kuld on ehtne, nii paljastatakse selles testimisprotsessis ka meie sisemine olemus. Meie “räbu” ja lisandid tõusevad pinnale NING ka “kuld” meis paljastatakse. Kui see nii on, siis mida TEIE kohta sel ajal paljastatakse? Mis ilmneb TEIE südame kohta läbi selle, mida me nendel päevadel kogeme?

Võib-olla pole üllatav, et seda sõna „katsumus” kasutatakse Iiobi raamatus VIIS korda, sealhulgas Iiobi 23:10, kus Iiob ütleb: „Katsub Ta mind läbi – ma tulen sellest välja nagu kuld.” See on see, mida me TAHAME näidata; et kui meid proovile pannakse, tahame me teha ilmseks, et oleme tõesti Jumala rahvas, kes väidame end olevat; me tahame, et “kuldsed” omadused, mida Jumal on meie ellu ehitanud, “tuleksid esile” sel ajal, nagu ütles Iiob.

Aga KAS see toimub teis? Mõelge sellele: mis on teie südames ja elus viimastel päevadel ilmsiks tulnud? Me peame kristlastena mõistma, et SEE on kõige tähtsam sellest ajast läbi tulles. Mida see meie südame kohta näitab?!

— meie füüsiline tervis ei ole kõige tähtsam COVID-19 kriisis ilmsiks tulnud asi.
— poliitiline mõju ei ole kõige tähtsam.
— majanduslik mõju ei ole kõige olulisem.

See on meie SÜDA. See, mis nendel päevadel meie SÜDAME kohta avaldatakse, on kõige olulisem asi, mis toimub. Jumal paneb meie südamed proovile. Ja mis selgub? Kuidas me reageerime? Kuidas saate öelda, et olete sel ajal reageerinud?

— Millised prioriteedid ilmnevad? Mida on need ajad teie kohta näidanud? Mis on teie jaoks tõeliselt oluline? Mis on kõige olulisem? Kas see on tervis? Raha? Perekond? Jumal Ise? Tema kirik?
— Mis ilmutatakse teie iseloomu kohta? Kas ilmutate sel ajal Jumala vastu alandlikkust või uhkust?
— Kas olete olnud valmis painduma Jumala tahte alla, milline see ka poleks või olete olnud OMA tahte teostamises  järjekindel?
— Millele olete sel ajal truu olnud ja millest olete lahti lasknud?
— Kas veedate tänapäeval rohkem aega Jumalaga või vähem?
— Kas veedate rohkem aega televiisoriga või perega?
— Milline patt või kompromiss on teie elus sel ajal paljastatud?
— Kas olete olnud nendel päevadel teiste inimeste vastu armuline või karm, hukkamõistev ja ennast õigustav?
— Kas te võite öelda, et olete olnud pigem rahu valvaja või segaja?
— Nagu me kolmapäeva õhtust alates rääkisime, kas olete nendel päevadel jälginud peamiselt ainult enda isiklikke huve või teiste huve?

Mida on teie iseloomu kohta nende viimaste katsumuste kuude jooksul näidatud? Peame mõistma, et see COVID-19 episood EI OLE lihtsalt “juhuslik” juhtum; aga et Jumal teeb midagi. Ja vähemalt üks asjadest, mida Ta teeb, on meie LÄBIKATSUMINE. Kui see nii on ja Piibel näitaks meile, et see nii on, siis MIDA SINU, SINU SÜDAME ja SINU ISELOOMU KOHTA SEL AJAL PALJASTATAKSE? Mida te näitate Jumalale, maailmale ja iseendale praegusel läbikatsumiste ajal?

KOKKUVÕTE:

Revolutsioonisõja ajal kirjutas John Adamsi naine Abigail oma sõbrale Mercy Otis Warrenile viidates sellele, kuidas George Washington sõjaraskustega toime tuli, ütles ta: „Mul on kalduvus arvata, et meie hilisemad õnnetused on esile kutsunud meie ülemjuhataja peidetud oivalisuse.” Seejärel tsiteeris ta inglise luuletajat Edward Youngi ja ütles: “Kannatus on hea mehe säramise aeg.” (David McCullough, 1776, lk 291)

See on päris hea, kas pole? “Kannatus on hea mehe säramise aeg.” Oleme viimastel kuudel olnud “kannatuse” ajal. Me ei tea kõiki vastuseid selle kohta, miks need asjad juhtuvad ja mida Jumal täpselt teeb, kuid ühte me teame: Psalm 11 ütleb meile: “JHWH katsub läbi õige.” Meid pannakse praegusel viletsuse ajal proovile. Kui “kannatus on hea mehe säramise aeg”, siis tekib küsimus: Mida näitab teie kannatus TEIE kohta? Kas teie “särate”? Mida teie ja teie südame kohta selle läbikatsumise käigus paljastatakse?

KUTSE:

Mida on viimaste kuude sündmused TEIE kohta näidanud?

— Kas see on kinnitanud, et teie usk on ehtne? Et te olete tõeline kristlane? Või on see pannud selle kahtluse alla? Kas te peate paluma Kristust, et Ta teid täna päästaks?

— Ja kui te olete tugev kristlane, siis millised on nende päevade proovikivid teie südame kohta paljastanud?
— Kas te särate nagu kuld?
— Või olete näinud üles kerkivat “räbu”, mis tuleb eemaldada? Ma arvan, et enamik meist tunnistaks, et meis on ilmsiks tulnud asju, mis ei peaks seal olema. Peame paluma Jumalat, et Ta aitaks meil mõningaid hoiakuid, tegusid, harjumusi muuta, mis on sel ajal ilmsiks tulnud. Paluge, et Ta aitaks teil seda teha, olenemata sellest, millest Ta teile selle kutse ajal räägib…

Allikas: “The Lord Tests The Righteous” (Psalm 11:5 sermon) | shawnethomas