Issand näeb: õppige puhkama Jumala õigluses

Mida kauem ma elan, seda sagedamini sosistan endale: “Issand näeb.”

See on Piibellik tõde, mida korratakse kogu Pühakirjas. Psalmst näeb kogu elu toimuvat coram Deo: Jumala palge ees. “Issand vaatab taevast,” kirjutab ta. „Ta näeb kõiki inimlapsi.” (Ps 33:13). Miski ei jää Jumala tähelepanuta. „Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende appihüüdmise poole.” (34:15).

Südame vaikne nutt, mis tekitab ahastuspisaraid, mida keegi teine ​​ei näe – üksindus suurendab südamevalu. Nendel hetkedel, kui Teile tehakse ülekohut, Teie nime laimatakse või Teie kavatsused seatakse kahtluse alla. . . Aegadel, mil tunnete end üksiku või mahajäetuna. . . Pärast seda, kui ütlete, mis on tõsi, ja maksate hinda, kui olete kogenud ebaõigluse või reetmise sügavaid haavu. . . Issand näeb seda.

Issand on see, kes harutab lahti kõik meie varjatud motiivid. Ta on Karjane, kes tunneb meie lootusi ja hirme. Issand teab meie soove. Issand näeb vaikseid kannatusi, mida me talume, kui teised meie vastu patustavad. Issand näeb meid segastel aegadel, märgib ära kõik meie teele paisatud alusetus pisiasjad ja solvangud ning jälgib külmavärinat, mis saabub siis, kui meid ümbritsevad inimesed ei vasta Kristuse kutsele armastada.

El Roi: Jumal, kes näeb

“El Roi” on Vanas Testamendis Jumalale antud nimi, mis on lohutuse ja rahu allikas hädade ajal. Esmalt langeb see Haagari värisevatelt huultelt. See orjastatud naine, kes aeti kõrbesse pärast seda, kui ta on sattunud oma isanda ja tema naise patustesse plaanidesse. Seal ta põlvitab, meeleheitel ja ahastudes, valmistudes elu lõppemiseks. Ja seal, kurbuse kõrbes, Issand näeb teda. Kogu õigluse ja halastuse Jumala armulisest kohalolekust muudetud Haagar räägib üllatavalt enesekindlalt. Ta nimetab Issandat, kes temaga rääkis: “Kas ma olen siin tegelikult näinud seda, kes mind näeb?” (1Ms 16:13).

El Roi. Jumal, kes näeb.

Meie Isa õrnale loomusele on omane rääkida meiega valude kõrbes, tulla meiega koos, kui tunneme ebaõigluse nõelamist, kaotatud armastuse, kuivanud sõpruse tõttu kurbust, hoolimatuse ja tagasilükkamise valu. Issand näeb.

Isa, kes näeb salajasse

Jeesus kinnitab, et Isa ei näe mitte ainult seda, kui meile tehakse ülekohut, vaid ka siis, kui me teeme õigust, kui teeme oma õigust salaja. Põhjus, miks Ta käsib meil mitte teha õigeid tegusid enne teisi, on see, et taaskord on Isa El Roi: Jumal, kes näeb. Me elame Issandale, lootes, et Isa, kes näeb salajasse, tasub meile (Mt 6).

Jumal ei näe mitte ainult ülekohut, mida olete kogenud, vaid ka kõiki õigeid tegusid, mida keegi teine ​​pole märganud. Kõik tänamatud ülesanded, mida olete täitnud. Kõikki vaiksed palved üksinduses. Iga hetke, mil olete reageerinud kriitikale lahkuse palsamiga. Kõik hetked, mil olete kurjale heaga vastanud. Kõik Teie armastuse teod, mis ei saanud kunagi vastutasu. Kõik korrad, mil olete mõne solvamise kahe silma vahele jätnud või andestanud teistele nende teod.

Jumal, kes näeb Teie pattu

Loomulikult viib kõikenägeva Jumalaga hakkama saamine tõeni, mis lõikab mõlemat pidi. Sellisel ajastul, nagu meie oma, kui on võim nõuda ohvri staatust, oleks lihtne keskenduda ainult lohutusele, mida saame teadmisest, et Jumal näeb meile tehtud ülekohut. Kuid Pühakiri tõukab meid edasi.

Jumal ei näe ainult seda, kui meie vastu pattu teeme. Ta näeb, kui me patustame teiste vastu. „Issanda silmad on õigetel ja tema kõrvad on avatud nende palvetele,” ütles apostel Peetrus, tsiteerides Vana Testamenti. „Aga,” lisab ta, „Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja” (1. Peetruse 3:12). Samamoodi loeme Õpetussõnadest 15:3: „Jehoova silmad on kõikjal ja jälgivad kurja ja head.”

El Roi sügavam tähendus peaks õhutama kartust Issanda ees, austust Tema vastu, mis paneb meid armastavalt teiste poole pöörduma. Issand näeb. Teades oma patte, mida oleme teinud teiste vastu, väriseme. Ta näeb kõiki meie hoolimatuid mõtteid, meie vihkavaid sõnu, tagarääkimisviise, manipuleerivaid kavatsusi, meie isekaid ja kibedaid tegusid.

Issand näeb rohkem kui lihtsalt minu kurbust; Ta näeb kogu mu pattu. Kui Peetrus salgas Jeesust kolmandat korda ja kukk laulis, “Issand pöördus ja vaatas Peetruse poole” (Luuka 22:61). Issanda pilk teeb rohkem kui lohutab; see paneb sind tõsiasjaga silmitsi seisma. Issand näeb. Ja nii me puhkame teadmises, et Jumal näeb kõiki kannatusi, mida me talume, ja me pühendume armastuse elule – mis voolab välja kahetsevast südamest, mis otsib teistelt andestust, ustava sõpruse elule, mis hülgab isekuse.

Issanda nägemine

Evangeeliumi hea uudis on see, et Jumalal on kaastunnet kannatavate patuste ja patuste kannatajate vastu. Ta näeb meid, kui me patustame, ja Ta näeb meid, kui meie vastu pattu tehakse, ja Ta armastab meid läbi selle kõige. See, kes nüüd näeb, käsib meil vaadata Tema poole ja elada. Vaadake Jumala Tallele, kes võtab ära maailma patu. Vaata kannatuste Poega. Vaadake meie pärandi nimel murtud Teenijat. Vaadake ja elage.

El Roi, Jumal, kes näeb, on Jumal, keda nähakse. Ühel päeval näevad puhta südamega inimesed Jumalat. Meie usk on nägemine. „Kuigi sa pole teda näinud, armastad sa teda; kuigi te ei näe teda praegu, usute te temasse ja rõõmustate väljendamatu ja hiilgava rõõmuga, sest saate oma usu eesmärgi, oma hingede päästmise” (1Pt 1:8–9).

Autor: Trevin Wax / The Lord Sees: Learn to Rest in God’s Justice (thegospelcoalition.org)

Mida tähendavad Jumala nimed Piiblis?

Piibli lugudesse on põimitud rohkem kui 100 "kirjeldavat" Jumala nime. Enamiku neist määras Tema rahvas Jumalale, need kirjeldavad .....

“Perekond” heebrea keeles: sõna “mishpacha” tähendus

Perekond Tanakhis (Vanas Testamendis) Perekonda tähistav heebrea keelne sõna nii Piiblis kui ka tänapäeva heebrea keeles on מִשפָּחָה/mishpacha. .....

Õde, Jumal näeb sind

Üksikema istus lõõskava päikese käes ja vaatas oma last, kes oli suremas. Tal polnud süüa, vett ega kedagi, .....

Vaade, mis muudab kannatusi

Kannatused muudavad meie vaadet. Nii nagu meie loomulikud silmad ei näe nii hästi pimedas, pimestab vaev meie silmi .....

Jumala halastus segaduses peredes

Kas te olete kunagi märganud, kui raske on leida Piiblist näidet selle kohta, mida me nimetaksime "terveks perekonnaks"? .....

Veres on elu

Teoreetiliselt võib Jumal muuta vere roheliseks, eks? Või mis tahes muud värvi. Ta on Looja, see kõik oli .....

Uhkus (armastuse nimel)

Ma olen nii hämmastavalt eriev Jeesusest. Ma tunnen seda reaalsust kõige sügavamalt alati, kui suhtlen teise inimesega, mis .....

Kes ta on, suurepärane naine, kelle nime igaüks meist kannab

Igaüks meist peidab seda saladust endas. Kui seda ei avasta, vaid sulgeda sügavale südamesse, siis kaotame hinnalise aarde .....

AINULT MEESTELE! 10 viisi, kuidas end abielurikkumise eest kaitsta

(Kirjutasin "ainult meestele", et ka naised seda artiklit loeksid). Allpool on postitus, mille ma eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse postitasin .....

Jätke meie näod meelde

Perpetua, Saturnus ja Felicitas Kartaago, Põhja- Aafrika 202 pKr. Kuus kristlast ronisid kohtumõistmiseks lavale. Suur rahvahulk oli kogunenud .....

“Sõda pole veel kaotatud.” Patriarh Kirill kutsus venelasi üles võitlema Antikristuse vastu

Vene õigeusu kiriku juht kutsus 23. jaanuaril parlamendi ülemkojas kõneldes riiki üles juhtima ülemaailmset vastupanu Antikristusele: «Sõda pole .....