Issand on minu tugevus!

Jagage armastust

Issand, mu tugevus ja varjupaik, mu pelgupaik hädaajal. Jeremija 16:19

Kogu elu jooksul saate osaduse ja mitmesugustest probleemidest ülesaamise käigus aru, et ilma Kõigevägevama abita on peaaegu võimatu minna mööda õnnistusi täis teed.
Niipea, kui elus tekib keeruline olukord, ärge heitke meelt ja langege paanikasse või segadusse. Pole vaja otsida inimlikke lahendusi ja loota inimeste peale! Ma ei salga, et Jumal aitab läbi inimeste ja erinevate olukordade, kuid Ta teeb seda armastusest oma laste vastu, kes usaldavad Teda ja pöörduvad Tema poole palves abi saamiseks!

Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas; ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. Jeremija 17:5-6

Pühakirjast näeme, et kui eemaldume Issandast ja Tema seadustest, siis meie elus tekib palju probleeme ja neid on väga raske lahendada ning mõnes olukorras pole see võimalik. Aga kui me pöörame oma südame Issanda poole, siis tuleb abi imelisel teel!

 Aga õnnistatud on mees,kes loodab Issanda peale,kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee äärde istutatud puu,mis ajab oma juuri oja kaldalega karda, kui palavus tuleb,vaid ta lehed on haljad;ja põua-aastal ta ei muretseega lakka vilja kandmast. Jeremija 17:7-8

Nendes Pühakirja salmides on meie jaoks tõeline pilt ja soovitus! Kõigevägevam ise ütleb meile, kuidas toimida, et elada elu, mis on täis võite ja õnnistusi! Meie elus on oluline mitte eemalduda Issandast ja Tema Seadusest, vaid nendest seadustest kinni pidada ja neid täita! Ja uskuge mind, kallid, Kõigevägevam ise hoolitseb selle eest, et me oleksime selles maailmas edukad!

Shalom ja õnnistusi kõigile!

Ella Armand.