“Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.” Heebrealastele 10:24

Kallis sõber, ilusat päeva ja head töönädala lõppu!

Kasvagu teie usk teie tegudes!

Ärge vihastage ja ärge solvuge lähedaste inimeste peale, proovige oma armastusega pöörata neid Issanda poole! Olge tähelepanelik nende suhtes, kelle Kõigevägevam teie teele saadab! See pole juhus, kõigel toimuval on eesmärk ja tagajärjed! Saage targaks ja armastusväärseks inimeseks!

Tea, et Kõigeväeline premeerib iga sinu heateo sajakordselt!
Kuid Ta toob ka kurja sellele, kes kurja teeb!
Tehke head ja ärge laske end heidutada, siis lõikate headust ja rõõmu, kui te ei nõrke! Ja te ei nõrke, sest šabatil teie jõudu uuendatakse!

Rahulikku laupäeva ja šabati puhkust ning vaimset tõusu!

Süüta šabati küünlad ja tähista šabatit!

Ella Armand.