“Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest.” Efeslastele 6:18

Jagage armastust

Kui tähtis on, et keegi meist ei hülgaks palvet, sest palve on meie hingeõhk ja elu!

Inimene on loodud nii, et ta ei saa elada ilma õhuta. Ja kui inimene lõpetab Jumala poole palvetamise, siis katkeb usu hingus selle inimese elus. Palve on dialoog Jumalaga ja see on elujõud.

Apostel Paulus kirjutab Efesose usklikele, et tuleb pidevalt palvetada ja Issandat kõige eest tänada!

Ja palvetada mitte ainult enda ja oma probleemide eest, vaid väga oluline on palvetada ka teiste ja nende vajaduste eest!

Mida rohkem me teiste eest palvetame, seda kiiremini saame vastused ka enda jaoks!

Jätkame palvetamist ja uskumist ning me tõuseme vaimselt ja kasvame heades tegudes!

Shalom kõigile!

Ella Armand.