Ja te olete nagu linn mäe peal!

Issand Jeesus ütles vapustavad sõnad oma jüngritele. Ta andis neile juhised kogu eluks. Ta andis neile elu eesmärgi, ilma selleta on ju võimatu elada.

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida Mina olen teil  käskinud! Ja vaata, Mina olen iga päev teie juures ajastu  lõpuni.” Matteuse 28:19-20

Igal kristlasel peab olema eesmärk, ja see eesmärk peab olema kõige tähtsam ning samasugune Jumala eesmärgiga.

Sel suvel olime Itaalias Jumala armust, kuulutasime seal evangeeliumi ja teenisime pühasid Sõna ja palvetega. Teel koju sõitsime läbi Austria mägede. See on vapustav vaatepilt. See, mida seal näed, paneb mõtlema Jumala suuruse üle, Tema maitsekuse ja selle täiuse üle, mis Ta on loonud. Ma nägin kaljudel kindluseid, mägedel viinamarja istandusi ja lund mäetippudel.

Issanda sõnad kajasid mu südames.

Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Mt 5:14

Loss kalju peal tõmbas inimeste pilgud iseenesest enda peale nagu magnetiga. Suurus ja ilu, mis ei ole võrreldav eluga selle lossi asukohas, tõmbab endale iga inimese pilgu. Ja sul tekib tahtmine lennata sinna üles ja saada sinna lossi rahu sisse, tema atmosfääri.

Aga sellised lossid peame olema meie – kristlased. Iga kristlane on vapustav loss mäe peal. Loss, mida ei saa vallutada ja rüüstada, sest see on ehitatud kaljule ja Tema Sõnale, mis on igavene ja kõigutamatu.

Issandaga koos oled sa võrratu ehitis, sest ei ole kurbust, haigusi ega probleeme. Ei ole selliseid vaenlasi, kes võiksid vallutada selle linna ja selle rüüstada. Jumalat võita on võimatu, aga Issand Jeesus ise elab sinus. Issanda ees kummardab iga probleem ja iga vajadus saab täidetud, ja iga haigus tervendatud, sest Issand on valgus, tee tõde ja elu täis ülikülluses rõõmu ja tänu.

Aga sina otsustad, kuidas sa ehitad. Oled sa kindlus kaljul või kokkuvarisemise äärel kuur, vett läbilaskva katuse ja hiirte poolt söödud põrandaga.

Kui sa võtad vastu Issanda Sõna oma südamesse ja hakkad elama Tema käskude järgi, kuulad Püha Vaimu, siis sinust saab ka loss kalju peal. Sa oled Jumala armu, helduse ja headuse elav tunnistus. Issand hakkab sinu läbi särama ja see valgus on näha kaugele. Ja paljud tulevad selle valguse juurde.

Las pimedus läheb pimedamaks, patt patusemaks aga sina sära Issanda valgust ja siis kurnatud ja janused südamed tulevad selle valguse juurde!

Pimeduses on hirm ja piin, seal ei ole mingit lootust, aga valguses on rahu ja rõõm, lootus ja usk!

Palveta ja loe Jumala Sõna, kuuluta teistele Kristusest, anna teistele võimalus kuulda Issandast, saada andeks oma patud ja igavese elu anni!

Ära ole kui vana kuur, mis kriuksub, alati viriseb ja räägib teisi taga. Ära ole mahajäetud ehitis, mida kardetakse ja välditakse! Ära vihasta Jumalat oma uskmatuse ja kahtlustega! Ära kurvasta Püha Vaimu sellega, et sa ei võta vastu Tema nõu! Ära reeda oma juhatajaid! Ära sulge end vendade ja õdede eest! Jätka evangeeliumi teenimist!

Ära peida Jumala valgust, mis on sinus, või muidu juhtub midagi hirmsat ja ebameeldivat! Sinu maja põleb maha.

Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Mt 5:15

Ole õnnistatud, kallis sõber! Las särada Jumala valgus sinu läbi! Armastusega Kristuses!

Artikkel aastast 2005.

Ella Armand.