Jeemen

Kui palju kristlasi on Jeemenis?

Ligi 31 miljonilisest elanikkonnast on Jeemenis vaid paar tuhat kristlast.

Kuidas näeb välja tagakiusamine Jeemenis?

Jeemeni kristlased on enamasti islamist ristiusku pöördunud, kes peavad oma usku praktiseerima salaja, sest islamist ristiusku pöördumine on keelatud nii islamis kui ka Jeemeni seadusandluses. Nii valitsus kui ka kogukond survestavad ristiusku pöördunuid loobuma oma usust Jeesusesse. Nad võidakse usu pärast arreteerida või üle kuulata ning neid ähvardavad nii perekond kui ka islamiäärmuslased, kes ähvardavad ärataganejaid surmaga. Jeemeni kultuur on äärmiselt hõimuline ja sageli võib hõim määrata islamist lahkumise karistuseks surma või pagendamise. Nii mees- kui ka naissoost ristiusku pöördunuid, kes on moslemitega abielus, ähvardab lahutus ja nad võivad kaotada oma laste hooldusõiguse. Jeemenis on üks maailma suurimaid humanitaarkriise. Kõik jeemenlased kannatavad, kuid Jeemeni kristlased on eriti haavatavad, kuna hädaabi antakse peamiselt kohalike moslemijuhtide ja mošeede kaudu. Neid rühmitusi on süüdistatud nende diskrimineerimises, keda ei peeta pühendunud moslemiteks.

Kes on tagakiusamise suhtes kõige haavatavam?

Elu on ohtlik kõigile Jeemenis elavatele kristlastele. Kuid mõned usklikud teatud piirkondades on erilises ohus, näiteks lõunaosas elavad kristlased, kus on tugev al-Qaeda kohalolek. Islamist ristiusku pöördunud on samuti viidanud, et läänes valitseb šiiitide moslemite kontrolli all olevatel aladel suurem rõhumine kui sunniitide valitsuse kontrolli all olevatel aladel. Šiiitide kontrolli all olevad alad, mis moodustavad ligikaudu ühe kolmandiku Jeemeni territooriumist, on tugevalt kontrollitud: kõik eriarvamused represseeritakse rangelt ja need võivad viia vangistamise, piinamise ja võib-olla veelgi hullemini.

Tutvuge “Naseriga”

“Meie, usklikud, kanname endas lootust, mis aitab meil olla kindel, et homne päev on parem ja et meie Issanda tahtel saame sellest ja kõigist meid ümbritsevatest muredest ja hirmudest üle.” – NASER

Mis on võrreldes eelmise aastaga muutunud?

Kristlaste tagakiusamine Jeemenis on olnud äärmuslik juba aastaid ja see on tõusnud 2022. aasta maailma jälgimisnimekirjas kaks kohta. Surve islamist pöördunutele on kõrgeim igal elualal. Jeemenis seisavad kristlased jätkuvalt silmitsi füüsilise ja vaimse väärkohtlemise, seksuaalse ahistamise ja vägistamise, samuti sundabielude ja usuga seotud põhjustel väljasaatmisega. Lisaks on islamiäärmusrühmituste kohalolek ning COVID-19 pandeemia ja kodusõja jätkuv destabiliseerimine muutnud enamiku Jeemeni kristlaste igapäevaelu võitluseks.

Mida teeb Open Doors Jeemenis elavate kristlaste abistamiseks?

Open Doors toetab Kristuse Ihu Araabia poolsaarel palvetamise, piibliressursside jagamise ning usklike ja pastorite koolitamise kaudu. Asjaosaliste kaitsmiseks me nende programmide kohta üksikasjalikku teavet ei avalikusta.

Kuidas saate Jeemeni eest palvetada?

Palvetage Jeemeni rahva ja Jeemeni valitsuse eest. Palvetage rahu eest, palvetage stabiilsuse eest ja palvetage avatuse eest, et kõik jeemenlased, sõltumata religioonist, saaksid elada rahus ja lootuses.

Palvetage Jeemenis asuvate salakristlaste eest, kes elavad oma usu tõttu pidevas ohus. Paluge, et Jumal annaks neile vaprust, tarkust ja julgust, et nad teaksid, kuidas kõige paremini evangeeliumi järgi elada. Paluge Jeesusel tuua tröösti ja lootust kristlastele selles sõjast räsitud riigis.
Palvetage kõigi Jeemenis elavate inimeste eest, kes salaja tõde otsivad. Palvetage, et nad leiaksid õiged kanalid Jeesuse kohta õppimiseks ja palvetage, et neist saaksid Tema järgijad.

PALVE JEEMENI EEST

Taevane Isa, me palvetame oma õdede ja vendade eest Jeemenis, kes elavad salaja Sinu heaks ühes maakera kõige ohtlikumas riigis. Palvetame Sinu kaitse, Sinu armastuse väljavalamise ja lootuse eest, mida ainult Sina saad anda. Palvetame rahu eest Jeemenis, et erinevate rühmade juhid otsiksid leppimist ja saaksid võimsalt tunda Sinu armastust. Palume, et salakoguduse juhid ja kõik pingutaks selle nimel, et kogu Araabia poolsaarel salakirikut tugevdada. Me palume neid asju Jeesuse nimel, aamen.

Allikas: Yemen  · Serving Persecuted Christian’s Worldwide (opendoors.org)