Jeesus kurjategijate vahel

Muistses maailmas pidi ristilöömine kestma nii kaua kui võimalik. Ükski elutähtis organ ei saanud kahjustada, seetõttu kulus kaks või kolm päeva, et surra sageli šoki või lämbumise tõttu, kuna hingamiseks kasutatavad lihased muutusid nõrgaks.

Luuka 23:39–43 on vestlus Jeesuse ja Temaga koos risti löödud kurjategijate vahel ning see on Piiblis kirjas, kuna ristilöömine oli aeglane. Neil oli aega rääkida. See vestlus on kindlasti üks erakordsemaid Piiblis. See näitab meile nende kolme sureva mehe sarnasusi ja ometi, kui väga palju Jeesus neist erineb.

Esimene kurjategija

Esimene kurjategija ütleb Jeesusele kibeda sarkasmiga: „Eks sa ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!”

Tema sõnad reedavad kohutavat mõistmatust. Kui ta ütleb Jeesusele: “Päästa iseennast ja meid!” ta räägib päästmisest ristilöömise füüsilisest piinast. Kuid ta ei mõista, et just ristil püsides ja ennast mitte päästes suudab Jeesus teisi päästa Jumala kohtumõistmisest, mis on palju hullem kui füüsiline surm. Enda päästmine on üks asi, mida Jeesus ei tohi teha. Selle asemel peab Ta end alistuma. Ta peab kandma Jumala viha, kui meie tahame seda vältida. Tema surm ei sea kahtluse alla Tema väidet, et Ta on Messias. See tõestab seda.

Teine kurjategija

Teine kurjategija noomib esimest. Ta juhib tähelepanu sellele, et kõik kolm meest on ühesugused: “„Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all!” Rooma on nad kõik surma mõistnud. Kuid on ka oluline erinevus. Kaks kurjategijat väärivad surma, Jeesus aga mitte: “See mees ei ole teinud midagi sündmatut.” Kuigi Jeesus kannatab sama Rooma kohtuotsuse ja sama füüsilise valu all nagu kurjategijad, on Ta patuta ja seda ei vääri.

Kuid Jeesus erineb ka teisest küljest – sellest, mida teine kurjategija igatseb. Jeesuse hukkamõistmine ületab Rooma karistuse. Ristil mõistis Jeesuse hukka Jumal ise. Ta on “Jumala poolt löödud” ja “Issand laskis meie kõigi süüteod tulla Tema peale.” Kaks kurjategijat kannavad Rooma kohtuotsust. Jeesus täidab Rooma ja Jumala kohtuotsuse. Kuigi Tema patt on lõpmatult väiksem, on tema karistus lõpmatult suurem.

Jeesus

Lõpuks räägib Jeesus. Teine kurjategija oli öelnud: “„Jeesus, mõtle minu peale, kui Sa tuled oma kuningriiki!”.” Jeesus vastab: ” Tõesti, Ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos Minuga paradiisis.” Jeesus otsustab, kes läheb taevasse. Ja selle kurjategija jaoks on see väga hea uudis, et Jeesus on temast nii erinev. Kuna Jeesus on süütu ja kannab Jumala kohtuotsust (mitte ainult Rooma kohtuotsust), võib ta anda kurjategijale võimaluse olla Temaga igavesti. Nende erinevus seisneb kurjategija päästmises. Jeesus sureb, et kurjategija saaks elada. Ta kannab põrgut ristil, nii et kurjategija ei pea seda igavesti kandma.

Tulemused

Mis on selle kolme ristilöödud mehe vahelise vestluse tulemus?

Esimene kurjategija kannab Rooma hukkamõistu ristil ja seejärel Jumala hukkamõistu igavesti. Ja ta väärib mõlemat.

Teine kurjategija kannab Rooma hukkamõistu ristil, kuid mitte igavesti Jumala hukkamõistu. Ta väärib esimest, samas kui teine on tasuta kingitus.

Jeesus, kuigi Ta ei vääri ei Rooma ega Jumala hukkamõistu, kannab mõlemat ristil. Ja nii kindlustab Ta teisele kurjategijale – kes on sama halb kui esimene – igavese elu tasuta kingituse.

Autor: Stephen Witmer / Jesus Between the Criminals | Desiring God

Stephen Witmer (@stephenwitmer1) on Pepperelli Christian Fellowship’i pastor Pepperellis, Massachusettsis ja Gordon-Conwelli teoloogilise seminari Uue Testamendi adjunktprofessor. Ta on maakogudusi ja pastoreid teenindava organisatsiooni Small Town Summits kaasasutaja ning on kirjutanud A Big Gospel in Small Places. Temal ja ta naisel Emmal on kolm last.

Jumala viha oli rahuldatud. Imeline armastus kohutavas ristis

Rist. Milline kabuhirm. Äärmuslik ja ülemõistuse  kohutav. See loodi selleks, et tekitada sügav õudus kõigi inimeste teadvuses, keda .....

Kristuse surm ja meie surm. Nr 3024

JUTLUS AVALDATUD NELJAPÄEVAL, 24. JAANUARIL 1907. a ESITAJA C. H. SPURGEON NEWINGTONI METROPOLITAN TABERNACLE`IS ISSANDAPÄEVA ÕHTUL, 14. VEEBRUARIL .....

Ristisurm

Nii oleks Jeesuse tegelik surm välja näinud, kui tahame olla realistlikud. Tema surma ei ole filmides kujutatud selle .....

Kas Kristus tõesti tõusis üles?

Ülestõusmispühadel kõlab kõikjalt: "Kristus on üles tõusnud!" Aga kas me tõesti usume seda, mida räägime? Ja mida me .....

Miks Kristuse ülestõusmine on midagi enamat kui lihtsalt lugu

Aastakümnetel enne ja pärast Jeesuse elu ja surma oli Iisraelis palju erinevaid messiaanlikke liikumisi. Peaaegu igal juhul tapeti .....

Kõlab ülestõusmispühade lootus: ülistus kajab ka kõige pimedamates kohtades

Open Doorsi kohalikud partnerid on hiljuti videosse jäädvustanud usklikke, kes oma kannatustest hoolimata kauni häälega Jumalat kiidavad. Ülestõusmispühade .....

Eesolevad ülestõusmispühad

Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. (1. Korintlastele 15:49) Pärast terve .....

5 fakti, mida iga vastpöördunu peaks ülestõusmispühade kohta teadma

Igal kevadel tähistavad kristlased üle kogu maailma ülestõusmispühi. Kuid selleks, et uued usklikud saaksid kogeda kõike, mida Jumal .....

Ülestõusmispühad reaalajas

Kui me siseneme suurde nädalasse – see püha ajavahemik palmipuudepühadest ülestõusmispühadeni – on siin päevade kaupa jaotus sellest, .....