Jeesus Tooras ja Vanas Testamendis

Tavaliselt me ​​ei seosta Jeesust Toora ega Vana Testamendiga. Tavaliselt pöörduvad inimesed, kes tahavad tunda Jeesust ja Tema õpetusi, Uue Testamendi poole. Nad loevad evangeeliume, mis kirjeldavad Tema maist elu, ja seejärel Tema järgijate Pühakirja salmidesse.

Kuid Jeesus osutas sageli Moosese seadusele kui võtmele Tema tundmiseks.

Mõelge selle üle. Kui romaani lugedes paar esimest peatükki vahele jätta, muutub ülejäänud lugu uduseks ja segaseks.

Saame sündmused kokku panna ja järgida ühist teemat. Kuid konkreetsete tegude ja sündmuste tegelikud põhjused jäävad teadmata. Sama kehtib ka Piibli kohta.

Kas kristlased vajavad Toorat?

Üks vastuolulisemaid küsimusi juutide ja kristlaste suhetes on suhtumine Toorasse, viide Moosese raamatusse. Juudid peavad seda Jumala kingituseks, mida nad peaksid austama. Kuid paljud kristlased peavad seda aegunuks või kohaldamatuks.

Põhimõtteliselt taandub probleem sõna “Toora” tähenduse valesti mõistmisele. Iga keel on oma kultuuris sügavalt juurdunud. Kui kaks erinevat kultuuri kasutavad sama keelt, on sageli endiselt keelelisi erinevusi.

Mõelge Briti ja Ameerika inglise keelele – need on peaaegu samad. Peale aktsentide saab iga inglise keelt kõnelev inimene ilma suuremate raskusteta aru mõlemast versioonist. Kuid kultuurid on isegi mõjutanud mõnede brittide ja ameeriklaste kasutatavate sõnade tähendust.

Mõnikord nõuavad need erinevused selgitamist. Hea uudis on see, et piibelliku juudi kultuuri uurimiseks ei pea Te olema heebrea õpetlane. Peate hakkama Piiblit lugema!

Toora pidi olema “Jumala kultuur”. Teisisõnu, see on viis, kuidas Jumal tahtis, et Iisrael elaks, kasvaks, õitseks ja temaga suhtleks. Avastagem uuesti Jumala olemus ja uurigem, kas “seaduses” on elu.

Kas Jeesust mainitakse Vanas Testamendis?

Me saame sellest väga olulisest küsimusest aru kahel viisil ja ma väidan, et vastus mõlemale on “jah”.

Esiteks on Vana Testament täis ennustusi Messia kohta. Kui sa usud, et Jeesus, Ješua, on tõotatud Jumala Poeg, siis jah! Jeesust mainitakse kogu Vanas Testamendis!

Teiseks on Ješua tõesti olemas Vanas Testamendis. Kuigi Piibel ei anna meile sellele küsimusele otsest vastust, võib öelda, et Ta oli seal. Selle kohta lisateabe saamiseks soovitan Asher Intrateri raamatut “Who Dined with Abraham?”

Niisiis, kui Jeesus on Tooras, siis kas seda ei peaks ka kristlased hindama?

“Kui te usuksite Moosest, usuksite mind”

Johannese 5:46-47 annab Jeesus meile võtme Tema tundmiseks. Ta ütles:

“Sest kui te oleksite uskunud Moosest, oleksite uskunud mind, sest ta kirjutas Minust. Kui te ei usu tema kirjutisi, siis kuidas te siis usute Minu sõnu?”

Kui tahame tunda Issandat ja Tema õpetuste aluseid, peame alustama sellest, mida Mooses kirjutas. Kui Jeesust võib näha Tooras, läbi nende raamatute, siis meie Piibli algus peab olema pideva lehtisemise tõttu räbaldunud ja kulunud. Kui me Tema kuju otsime, jääksid nende lehtedele hommikukohvi plekid.

Kõige tavalisem heebrea sõna “Toora” tõlge on “seadus”. Meie läänelik arusaam õigusest on üks jäikadest ja andestamatutest reeglitest. Samal ajal kirjeldab “Toora” Piibellikus tähenduses vanema armastavaid juhiseid.

Armastav Isa andis Toora Moosesele, et ta juhiks oma lapsi Iisraeli neile parimal viisil. Kui Iisrael ei järginud Jumala juhiseid, ei oodanud Issand, et neid vihas purustada. Jumal oli neid juba hoiatanud, et sõnakuulmatus rikub nende elu.

Samamoodi õpetame täna oma lastele oma “isiklikke elukogemusi”, et nad saaksid vältida elu lõkse. Ja me anname neile võimaluse teha oma valikud.

Jeesus, Tema õpetused ja seadus

Usklikena tahame järgida Messiat. Kui Ta on Seaduses, tahame Teda leida. Ainuüksi vaimsete teadmiste otsimine ilma kindla keskendumiseta Issandale viib meid uhkusesse. Me muutume enesekindlaks ja religioosseks nagu variserid, kellega Jeesus kohtus.

Ilma Issandata kipume koguma vaimset laskemoona, et vallandada see nende pihta, kes meiega ei nõustu. See tekitab meie vahel veelgi suurema lõhe. Kumbki ei vii meid elu juurde, mille Jumal kavatses.

Rabina õpetas Jeesus kõigepealt Toorat – seda, mida Mooses oli juba Iisraelile õpetanud. Mäejutlus juurdus kindlalt 2. Moosese raamatus. Ta andis osa oma õpetustest ka 3. Moosese 23. peatükis kirjeldatud pühade ajal.

Jeesus osutas jätkuvalt Moosese kirjutistele, et tõestada, kes Ta on. Kui me Toorast aru ei saa, jääme ilma suurematest sügavustest, milles saame oma Messiat tunda.

Jeesus täidab Toora

Kui Peetrus küsis Tema tagasituleku märkide kohta, hakkas Jeesus tõmbama paralleele 2. Moosese ja 4.Moosese raamatu sündmustega. Suur Missioon oli ühtlasi algus Aabrahamile antud tõotuse täitmisele, et tema järeltulijate kaudu õnnistatakse kõiki maa rahvaid.

Evangeeliumis

Luuka 24: See oli heidutav nädal kahele Emmause teel olnud reisijale. Naatsareti võimas prohvet, kes tegi palju imesid ja kelle puhul nad lootsid, et ta Iisraeli lunastab, lahkus neist. Ta reedeti, alandati ja löödi risti koos kurjategijatega. Mõned naised kogukonnast väitsid, et Ta surnukeha oli kadunud. Inglid kuulutasid, et Ta on elus. Kuid mitte kõik ei näinud selle kohta kohe tõendeid.

Kuidas võis nende uus reisikaaslane neist sündmustest mitte teada? Ja nii algas üks põhjalikumaid õpetusi, mille Jeesus enda kohta andis. Ja vaata, kust Jeesus alustas:

Ja alustades Moosesest, selgitas ta neile kõigist prohvetitest, mis Temast on räägitud kõigis Pühakirjades (Luuka 24:27).

Vana Testament rääkis Messiast

Hiljem, kui Jeesus kõndis läbi seina ja astus tuppa, kus jüngrid olid kogunenud, tuletas Ta neile uuesti meelde:

“See on see, millest ma teile rääkisin, kui ma veel teie juures olin, et kõik, mis on kirjutatud minu kohta Moosese seaduses, prohvetites ja psalmides, peab täituma. Seejärel avas ta nende meeled, et nad mõistaksid Pühakirja.” (Luuka 24:44-45).

Seda silmas pidades vaatame teisi salme, mis kasutavad sõna “seadus”. Mis siis, kui mõistaksime sõna „seadus” kui „Jumala juhised”? Mõelge sellele Psalmi 119 lugedes:

Sinu suu seadus on mulle parem kui tuhanded kulda ja hõbedat. Psalm 119:72

Sinu seadus on minu lohutus. Psalm 119:77

Kuidas ma armastan Sinu seadust! Ma mõtlen sellele terve päeva. Psalm 119:97

Juhised eluks

Jeesus ütles: “Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama: ma ei tulnud hävitama, vaid täitma” (Matteuse 5:17). Lõppude lõpuks, kuidas sai Jumala Messias tühistada või tagasi lükata Jumala juhised, kuidas elada, ilma et see oleks vastuolus Tema iseloomuga? Jeesus ja Toora on ainulaadselt seotud!

Jumala juhiste eesmärk on juhtida meid Messia juurde. Paulus kirjutas:

Sest seaduse eesmärk [siht] on Kristus, igaühele õiguseks, kes usub (Rm 10:4).

Palvetagem uue arusaamaga Psalmi 119:18 sõnu: „Ava mu silmad, et ma näeksin sinu seaduse imesid.” Kas sõnad “imed” ja “seadus” sobivad hästi kokku? Taavetile, kes oli Jumala südame järgi mees, sobisid need ideaalselt. Ja kui me tunneme Issandat ja Tema südant Iisraeli jaoks, siis on see ka meie jaoks.

Autor – Doug Hershey / firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/iisus-v-tore-i-vethom-zavete.htm

Toora andmise päev! Šavuot!

Toora andmise päev! Šavuot! Juhtus ime, Kõigevägevam andis käsud, mis on õnnistuseks meile kõigile! Toora on õnneliku ja .....

Sest Jumal armastas nii seda maailma, et andis meile Toora

Sattusin väga huvitavale artiklile, mille kirjutas rabi Elie Kaunfer, nii meestele kui naistele mõeldud ortodokse juudi ješiva Mechon .....

Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: "Ma lihtsalt järgnen .....

Toora rõõm

Juudi traditsioon jagab viie Moosese raamatu (Toora) lugemise sünagoogis 54 osaks. Kogu maailmas loevad juudid hingamispäeval sama osa .....

Messiaanlik rabi: innukus Toora järele

Johannese 17. peatükis loeme ilusat ühtsuspalvet, mida Ješua palvetas kõigi nende eest, kes Teda järgivad. "Aga Ma ei .....

Tammuz

Algas  uus kuu tammuzi kuu. Ilusat kuud, sõbrad! Häid uuendusi! Edu ja jõudmist maailma Loojale lähemale! Unustamise anatoomia .....

Yehuda Bachana: üleskutse ohverdada Iisraeli rahvale [2018]

Lugege allolevat transliteratsiooni või vaadake videot Yehuda Bachana õpetusest. Sellel šabatil õpime tundma Parashat Korachit (Korah). .....

Joseph Shulam: Kes oli Korah? [2016]

Sel nädalal loevad diasporaa juudi kogukonnad parashat (tooraportsjoni) nimega Korach. See lugemine algab 4. Moosese 19:1–22:1 ja see .....

Joseph Shulam: Me ei pea võitma, me peame olema ustavad [2022]

Selle nädala Tooraportsjon kannab nime Korah. Kes see mees Korah oli? Minu jaoks isiklikult on see Toora osa .....

Joseph Shulam: Mässu hind [2023]

Tundub, et ma saan sageli õpetada Toora osa, mis räägib Korah'st ja tema mässust ning sellest, kuidas see .....