Jeesus vs Ješua?

“Ja sa paned talle nimeks…” kuulutas ingel Gabriel, “Jeesus.”

Ei, Ta ei öelnud seda. Ta ütles “Ješua.” Aga ka Gabrieli ei kutsutud tegelikult Gabrieliks – heebrea keeles kõlab see teisiti: “Gav-ri-il”. Issanda vägev. Aga vähemalt kõlab Gabriel nagu Gav-rii-el. See on vähemalt äratuntav! Kuidas sai Ješuast, meie Issanda ja Messia tegelikust heebrea nimest Jeesus? See ei kõla kuidagi nagu Ješua! Ja kas see on tõesti oluline, kuidas me Teda kutsume?

Kuidas me jõudsime nii kaugele, et hakkasime Ješuat Jeesuseks kutsuma?

Nimi “Jeesus” pärineb kreekakeelsenime Ἰησοῦς väljendusviisist, mida hääldatakse “Yey-sus”. Kuigi meil on Gabrieli heebrea nimest ingliskeelne versioon, näib, et oleme saanud oma Messia heebrea nime kreekakeelse versiooni ingliskeelse versiooniga, mis ei kõla enam kuigi lähedaselt. See muudab Ta juudi vendade jaoks seda vähem äratuntavaks. Jeesus kõlab lihtsalt nii… paganlikult! Aga kui juudid kuulevad Tema nime heebrea keeles, süttivad tuled üsna sageli. Ah! Ješua! Ješua nime tunti ja kasutati juudi ajaloos – templis teenivate meeskondade nimekirjades võib leida mehi, keda kutsuti Ješuaks (1. Ajaraamat 24:11, 2. Ajaraamat 31:15, Esra 2:2,6,36). See tulenes nimest Joosua ja see tähendab “päästmist”. See on juudi kõrvadele palju mõttekam.

Kuidas Jeesust tuntakse ja kuidas Teda Iisraelis nimetatakse?

Kahjuks on Ješua heebrea keelt kõnelevate juutide seas juba pikki aastaid tuntud kui “Yeshu”, mis on needuse akronüüm: “yimakh shemo ve zikhro“, mis tähendab: “Tema nimi ja mälu kustutatagu”. Ješua nimel on juudid nii palju kannatanud ja tagakiusatud, et Tema nimest on saanud komistuskivi ja solvang ning nüüd peetakse Teda sageli üheks juudi rahva vaenlaseks. See sõna “Yeshu” koosneb kolmest heebrea tähest – Y-Sh-U (ישו), kuid sellel puudub tema nime viimane täht – heli “A”. Seda viimast tähte nimetatakse “ayiniks” (ע), mis huvitaval kombel tähendab “silma.” See on peaaegu nagu ilma ayinita, mida nad ei näe, kuid kui lisatakse ayin, saavad pimedad nägijaks.

Ješuat kutsutakse siin Iisraelis tavaliselt Yešuks, kuid mõned akadeemikud kutsuvad teda Ješuaks ja naljakas on see, et üks eriti äärmuslik rühmitus, kes joonistas kiriku seinale Messia-vastast graffitit, kuulutades, et Ješua on ahv, kirjutas Tema nime tegelikult õigesti! Kuid kahjuks viidatakse Talle sageli kui Yeshu haNotzri, mis tähendab “needus kristlase Jeesuse peale”. Iisraelis peetakse Teda tavaliselt paganaks, kristlaseks ja “muuks”. Kuid Jeesus ei olnud kristlane – Ta ei olnud Kristuse järgija – Ta oli Kristus ise! Juudi Messias! Jeesus ei olnud kristlane, Maarja ei olnud katoliiklane ja Johannes polnud baptist: nad kõik olid juudid! Kuigi “Notzri” on heebrea sõna, mis tähendab “kristlane”, tähendab see tegelikult Naatsaretist pärit (heebrea keeles Natzeret). Õigem oleks öelda Yeshua me Natzeret – Ješua Naatsaretist. See on lähedal, kuid Iisraeli arusaamadest ääretult kaugel. Kristus on kreekakeelne sõna Messias, nii et Jeesus Kristus tähendab tõesti Messiat Ješuat.

Mäletan, et olin siin Iisraeli ülikoolis Uue Testamendi tunnis, mida õpetas keegi, kes sellesse ei uskunud – seda peeti lihtsalt oluliseks raamatuks, mis on kujundanud lääne tsivilisatsiooni. Kui õpilased küsisid, mida tähendab “Kristus” (kas see oli Tema perekonnanimi?), selgitas professor, et see on kreekakeelne sõna Messia kohta. Minu rõõmuks kirjutas Ta tahvlile (heebrea keeles, klassile, mis oli täis Iisraeli õpilasi):

JEESUS = JEŠUA = KRISTUS = MESSIAS

Seda ei mõisteta siin Iisraelis hästi, kuid aeglaselt süttivad tuled, kui üha rohkem inimesi mõistab, et Jeesus Kristus ei ole paganliku religiooni võõras isiksus, vaid Ješua, pääste, on leitav juudi Messias Naatsaretist Iisraelist. Tema, kelle kohta heebrea Piiblis ennustatakse. “Ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”” (Matteuse 1:21).

Kuidas me Teda siis nimetama peaksime?

Nüüd siis küsimuse juurde, olles kindlaks teinud Tema tegeliku heebrea nime Ješua – kas me ei tohi Teda enam Jeesuseks kutsuda?

On tõsi, et Tema ema ja sõbrad kutsusid Teda pigem Ješuaks kui Jeesuseks, aga kui Te tunnete Teda Jeesusena, kas Tal on midagi selle vastu? Kas on vale nimetada Teda Jeesuseks? On mõned, kes vaidlevad näost siniseks minemiseni, et on ülioluline nimetada Teda Ješuaks, mitte Jeesuseks, kuid Ješua tulek oli ka Jumala aeg viia pääste paganateni. Usun, et Tema nime levitamine tolleaegses rahvusvahelises lingua-francas: kreeka keeles ei olnud juhus. See pidi jõudma kaugele ja levima iga rahva juurde maa peal.

Jumal avas nüüd kõigile maa rahvastele teed Tema juurde. Kui suhtute Temasse Tema nimega Jeesus, siis ärge koormake end Ješua nimega, kui Te ei tunne selleks vajadust. Ta tunneb oma lambaid ja Tema lambad tunnevad tema häält. Tema nimi on jõudnud rahvasteeni kreekakeelse “Yey-sus” versioonidena, kuid nüüd, siin, Tema sünnipaigas Iisraelis, hakkavad inimesed Ješuas avastama oma juudi Messiat.

Tema vennad tunnistavad jälle Ješuast

Nii nagu Joosep oli Egiptuse rüüsse riietatud võõras ja võõrast keelt kõnelevate vendade jaoks tundmatu, kui nad abi otsima tulid, on ka Ješua olnud paganate seas, pakkudes päästet ja nüüd näib olevat ümbritsetud paganate mõistete ja kultuuriga. Tema juudi vendadel ja õdedel on muutunud raskeks Teda oma hõimu hulka kuuluvana ära tunda.

Meenutagem, mis juhtus Joosepi ja tema vendadega 1. Moosese 45:1-5:

„…Siis Joosep andis ennast vendadele tunda. Ja ta puhkes valjusti nutma, nii et Egiptus seda kuulis ja kuulis vaarao koda. Ja Joosep ütles oma vendadele: „Mina olen Joosep! Kas mu isa veel elab?” Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud  olid nad tema palge ees. Siis ütles Joosep oma vendadele: „Astuge ligemale!” Ja nad  astusid ligemale ning ta ütles: „Mina olen Joosep, teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu süttigu teil isekeskis viha, et müüsite mind siia, sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind eele.

Joosep oli Messia eelkuju – tema müüdi 20 hõbemündi eest, samal ajal kui Ješua reedeti 30 eest, kannatades oma vendade käes ja nende nimel ning pakkudes päästet nii oma perekonnale kui ka paljudele teistele paganatele. Me teame, et tuleb aeg, mil see ilmutus jõuab massiliselt ka juudi rahvani, nagu Jumal lubab Sakarja 12:10;

 Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.

Seda pole veel juhtunud, aga kui juhtub, siis on palju nuttu nii õudusest (mida me oleme teinud?), aga ka rõõmust, nagu oli Joosepi ja tema vendade puhul. Nad embavad oma juudi venda Ješuat, tõotatud Messiat. Ja leppimise ja perekonna taasühinemise rõõm on vastastikune, sest Jumal on kõigi nende tagasilükkamise aastate jooksul kasu toonud kogu maailma hüvanguks ja päästmiseks.

„ Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus – et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud,  ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse.
Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.” Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast. Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. Sest otsekui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud, nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!” (Roomlastele 11:25-33)

Allikas: Yeshua vs. Jesus – Why is Yeshua called Jesus? (oneforisrael.org)

Seloodid esimesel sajandil ja parempoolsed rahvuslased Iisraelis tänapäeval. Millise seisukoha peaksid Ješua jüngrid võtma?

Esimesel sajandil eksisteeris messiaanlik liikumine, mis uskus, et ainus viis Iisraeli lunastuse nägemiseks on mässata Rooma vastu ja .....

Miks Ješua oli puusepp

Huvitav on see, et Ješua oli pigem puusepp (Markuse 6:3 järgi)1, mitte näiteks kalur. Piibel ütleb meile, et .....

Kristlane ei saa jääda eemale Iisraelist

Kogu maailmas kasvab taas murettekitava kiirusega antisemitism. Juudi jaoks pole see üllatav, sest iga paarisaja aasta tagant muutub .....

Yom Haatzmaut. Iisraeli iseseisvuspäev

Hesekiel 37:3 Jumal küsib prohvet Hesekielilt kummalise küsimuse: "Kas need luud peaksid saama elavaks?" Jumala puhul on imelik .....

10 suurimat pettust Ješua, Tema juudi päritolu ja “juudi kristluse” kohta

Ameerikas elab rohkem juute kui üheski teises maailma riigis, välja arvatud Iisrael. Ometi pole katsed jõuda evangeeliumiga Ameerika .....

Iraan ja Iisrael: 13. aprilli rünnak + lähiajalugu ja piibellik ajalugu

13. aprillil ründas Iraan Iisraeli. Kuigi selline otsene rünnak oli ootamatu, pole Iraani vaenulikkus Iisraeli vastu uus. Juudiriigi .....

Pühad Ješua kodus: paasapühad

Püha kodus Kas olete kunagi kellegagi kohtamas käinud või olnud tõsises suhtes? Kuidas Te teate, et viite oma .....

Miks sõid Ješua ja ülempreestrid paasapüha erinevatel päevadel?

Paljud meist seisavad piiblitekste lugedes silmitsi näiliste vastuoludega. Üks selline vastuolu, mida Uues Testamendis kohtame, puudutab paasapüha, mis .....

Iisraeli lipu tähendus

Iisraeli lipp lehvib uhkelt kogu riigis ning on paljude jaoks võidu ja rõõmu sümbol. Kui Te armastate Iisraeli, .....