Jeesuse nimel

Vahetult enne oma ülestõusmist, et istuda Isa paremale käele, ütles Jeesus: “Mulle on antud KOGU vägi [volitus] taevas ja maa peal” (Mt 28:18). Ta delegeeris oma võimu maa peal kohe Kogudusele: “Minge siis!” (Mt 28:19). Siis Ta lubas: “Ja need tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, MINU NIMEL”

Minu nimel! Jeesuse nimel! Ta andis meile loa. Ta andis meile oma nime autoriteedi. Nimes peitub jõud. Volitus on Nimes. Ta andis meile Nime, mis on üle iga nime. Ta andis meile nime, mida tuntakse kolmes maailmas — nime, millel on autoriteet taevas, maa peal ja maa all. Inglid, inimesed ja deemonid peavad selle Nime ees kummardama — ja see Nimi kuulub meile.

Meil on õigus seda nime kasutada.

Ta andis meile ülesande: “Mulle on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, minge siis.
. . Ja need märgid järgivad neid, kes usuvad; MINU NIMES ajavad nad välja kurje vaime; nad räägivad uusi keeli; Nad võtavad üles mürkmadusid; ja kui nad joovad midagi surmavat, ei tee see neile kurja; nad panevad käed haigete peale ja nad saavad terveks” (Mt 28:18,19; Markuse 16:17,18).

Mõned inimesed ütleksid meile: “Tervenemistega on lõpetatud. Keeltega rääkimine on kaotatud. Kirikul ei ole tänapäeval mingit võimu kuradite ja deemonite üle. Nad ei saa neid välja ajada.”

Ei! Ei! Ei! Need üleloomulikud tunnustähed järgivad Jeesuse nime. Nad saadavad usklikke. Kui Teie abikaasa või sõber on Teiega kuskil kaasas, lähevad nad Teiega kaasa. Need märgid käivad koos usklikega.

“Aga see oli ainult algkoguduse jaoks,” ütlevad usuinimesed meile. Kui see nii on, siis Jeesuse Nimi ei kuulu meile, sest nad saadavad usklikke “minu nimel”. Kui see oleks nii, et Jeesuse Nimi kuulus ainult algkirikule ja kui meil ei oleks Jeesuse nime, siis ei sünniks täna enam kedagi ülevalt, sest taeva all ei ole antud teist nime, mille kaudu meid päästetakse (Ap 4 :12)

Kuid õnnistatud olgu Jumal, Jeesuse Nimi kuulub täna meile! Ja Jumal tänatud, et selles nimes peitub pääste.
_

Katkend Kenneth Hagini raamatust “In the name of Jesus”

Allikas: Smith Wigglesworth and other generals of God. | Facebook

Vaikne laupäev: päev enne Jeesuse ülestõusmist

Järgmisel päeval, šabatil, läksid juhtivad preestrid ja variserid Pilaatuse juurde. Nad ütlesid talle: „Isand, meile tuleb meelde, et see .....

Iisraeli sõdur hülgas Jumala ja leidis seejärel Jeesuse

Tamir sündis Tel Avivis juudi perre ja kuulis Jeesusest esimest korda animasarjas “Superraamat”, mida Küproselt edastas missioon “The .....

Olgu teil usku Jumalasse!

Meil on imeline Jumal, Jumal, kelle teed on ammu teada ning kelle arm ja vägi on piiramatud. Olin .....

Vale evangeelium: „Jeesus on kiire lahendus. Lihtsalt lisage Ta oma ellu.”

Nägin hiljuti üht sportlast, kes kandis spordi T-särki, millel oli kirjas: "Ilma valuta ei ole valu." See kiri .....

Jeesus kurjategijate vahel

Muistses maailmas pidi ristilöömine kestma nii kaua kui võimalik. Ükski elutähtis organ ei saanud kahjustada, seetõttu kulus kaks .....

Kui me kõnnime valguses. Osadus Jeesuse Kristuse Ihus

"Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega, ja Jeesuse Kristuse, .....

Inimene ei saa hävitada seda, mida Jumal on lubanud kaitsta: kolm õppetundi Estri raamatust

Me võime Estri raamatust õppida palju õppetunde, mis tugevdavad meie osadust Issandaga. Lubage mul soovitada neist vaid kolme: .....