Jeesuse tiitlid

1. Jeesus – meie Issand. 1Kr 1:9,8:6

2. Immanuel – Jumal on meiega. Js 7:14

3. Imeline Nõuandja. Js 9:5

4. Inimese Poeg. Mt 25:31

5. Jumala Poeg. Mt 16:16

6. Peigmees. Lk 5:34; Jh 3:29

7. Jumala Tall. Jh 1:29

8. Messias, Kristus. Jh 1:41

9. Rabi. Jh 1:49, Õpetaja. Jh 13:13

10. Eluleib. Jh 6:35,48,51

11. Maailma Valgus. Jh 8:12

12. Lammaste Uks. Jh 10:7,9

13. Hea Karjane. Jh 10:11

14. Ülestõusmine ja Elu. Jh 11:25

15. Armas Poeg. Mt 3:17

16. Tee, Tõde ja Elu. Jh 14:6

17. Tõeline Viinapuu. Jh 15:1

18. Au Isand. 1Kr 2:8

19. Vaimulik Kalju. 1Kr 10:4

20. Pea. Kl 2:19

21. Kuningate Kuningas. 1Ti 6:15

22. Õndsuse Ülemjuht. Hb 2:10

23. Ülempreester. Hb 4:14

24. Usu Alustaja ja Lõpetaja. Hb 12:2.

25. Lammaste Suur Karjane. Hb13:20

26. Elav Kivi. 1Pe 2:4

27. Kallis Nurgakivi. 1Pe 2:6, Ef 2:20

28. Hingede Karjane ja Hooldaja. 1Pe 2:25

29. Ülemkarjane. 1Pe 5:4

30. Ustav Tunnistaja. Ilm 1:5

31. A ja O. Ilm 1:8

32. Püha ja Tõeline. Ilm 3:7

33. Aamen. Ilm 3:14

34. Lõvi Juuda suguharust. Ilm 5:5

35. Ustav ja Tõeline. Ilm 3:14;19:11

36. Jumala Sõna. Ilm 19:13; Jh 1:1

37. Koidutäht. Ilm 22:16

38. Maailma kuningate Valitseja. Ilm 11:15,17

39. Õiglane Kohtunik. Js 2:4; Jh 9:39

40. Vabastaja. Jh 8:56; Hb 2:15

41. Jumala Võitu. Js 42:1; Lk 4:18

42. Maailma Päästja. Lk 2:11

43. Välja Liilia. Ül 2:1

44. Iisraeli Kuningas. Jh 1:49

45. Meie usu pärg 2Ts 2:19

46. Naise Seeme. 1Mo 3:15

47. Au Lootus. Apt 7:2; Rm 5:2

48. Taaveti Juur. Js 11:10

49. Isandate, Issand. 1Tm 6:15; Ilm 19:16

50. Esmasündinu surnute seast. Apt 2:31;26:23; Hb15:18

51. Rahukuningas. Js 9.5; Sk 9:10

52. Õige. Apt 22:14

53. Igavene Isa. Js 9.5

54. Vägev Jumal. Js 9:5

55. Uks. Jh 10:9

56. Issand. Jh 13:14;20:28;Apt 2:36

57. Eeljooksja. Hb 6:20

58. Päästekalju. Ps 95:1

59. Elav Vesi. Jh 4:14; 7:37,38

60. Valude Mees. Js 49:7; 50:6;53:3

61. Elujuht. Apt 3:15

62. Jumala Saladus. 1Kr 2:1;Kl 1:2

63. Taaveti poeg. Mt 9:27

64. Jumala Vägi ja Jumala tarkus. 1Kr 1:24

65. Prohvet. Kl 2:3

66. Igavene Elu. 1Jh.1:2; Jh 1:4

67. Mina Olen. 2Ms.3:14; Jh 18:15

68. Valitseja. Mt 2:6

69. Kalju. 1Ms 49:24

70. Algus ja Lõpp. Ilm 1:8; Js 41:4

71. Elav. Ilm 1:18

72. Eestkostja. Hb 7:25; Rm 8:34; 1Ti 2:5

73. Juutide Kuningas. Jh 19:19; Mt 27:37

74. Päästja. Lk 1:71;74

75. Saaroni Roos. Ül 2:1

76. Pahanduskalju. Rm 9:33

77. Komistuskivi. Rm 9:33