Ješua – Paasatall

Paasapüha on Iisraeli lunastamine orjusest ja Jumala juures saab kõik alguse lunastusest. Mis eristab elu vaimses vabaduses elust vaimses orjuses? Meie samastumine Tallega. Kes on see Tall? Paasatall on Ješua, sest Ta on Jumala ettekirjutatud Messia “kuju”. Tegelikult põhineb kogu Uus Testament sellel lepitusel (Johannese 1:29; 1Kr 5:7). Seetõttu tekib küsimus: “Kas Ješua on teie paasatall?”

Prioriteetne samastumine Tallega

2. Mo 12:1-2 ütleb: “Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptusemaal, öeldes: „See kuu olgu teil esimeseks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks, nisani kuuks” (ehk märts-aprill).

Miks tahtis Jumal, et aasta algaks just sel ajal? See pidi esile tõstma Jumala prioriteedid ja Jumal alustab oma tööd lunastusest.

Nii nagu paasapüha tähistab nende lunastuse algust, tähistab usk Messiasse nende lunastuse algust, kes usuvad, sest „kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.” (2Kr 5:17).

Ja nii nagu juudi rahva iga-aastane usuelu pidi põhinema sellel pühal ja selle ümber keerlema, on ka meie lunastus „Messias, meie paasatalles” kindel alus, millele kõik muu korralikult areneb.

Isiklik samastumine Messiaga

2. Moosese 12:3 ütleb, et tall tuli valida „selle kuu kümnendal päeval” ja seda tuli säilitada „selle kuu neljateistkümnenda päevani” (2Ms 12:6). Miks? Selle aja jooksul tuli tall üle vaadata, et veenduda, et see on „veatu” (2Ms 12:5).

Lepituseks pidi tall olema veatu. Kuigi iisraellased püüdsid orjusest pääseda, oli parem võtta aega täiusliku lunastuse saavutamiseks, kui lihtsalt oma olukorra eest põgeneda.

Ješua sisenes Jeruusalemma just sel ajal – kuu kümnendal päeval – kui paasatallesid valiti. Selle nädala jooksul prooviti ka Ješuat. Teda küsitleti, teda piinati kuni 14. nisanil valitseja teatas: “Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd!” (Luuka 23:22).

Nii tunnistati Ješua meie sobivaks  paasatalleks, et surra meie  vaimse orjuse köidikutest lunastuse nimel.

2. Moosese 12. peatükis toimub talle suhtes teatav areng: juudid pidid valima karjast talle (2. Moosese 12:3); kui ta on valitud, räägitakse temast kui sellest tallest (2Ms 12:4); teda prooviti mitu päeva ja pärast seda kutsutakse teda teie talleks (2Ms 12:5); alles siis ta tapeti (2Ms 12:6).

Kui saate esimest korda teadlikuks oma päästevajadusest, võite näha Ješuat kui mingit lambatalle; igasugune Päästja sobib, nagu ka ükskõik milline varjupaik tormi ajal. Kuid Teda valides mõistab inimene, et Ta on tõesti seesama Tall, Päästja ja tõeline Issand!

Lõpuks, see on isiklik sõltuvus Temast – Temast oma Talle tegemine, tunnistamine, et Tema suri Teie pattude eest – see on ainus viis, kuidas Te pääsete.

Avalik samastumine Tallega

Alates 2. Mo. 12:7 näeme, et talle surm ei olnud nende lunastuse viimane osa. Need, kes uskusid talle, pidid määrima tema verd oma uste välistele uksepiitadele. Oh! Miks uksi verega?

2. Mo. 12:12-13 näeme põhjust:

Siis käin mina selsamal ööl Egiptusemaa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, niihästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, Issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute; kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaad.”

See oli vere piserdamine, mis tähistas maja kohtumõistmisest vabastamist.

Aga miks pidid juudid seda tegema? Jumal ei kavatsenud lunastada mitte ainult lihalikke inimesi, vaid ka usu inimesi. Mõelge sellele: millised olid olulised erinevused juutide ja egiptlaste vahel?

Teisisõnu, mis vahe on Ješuasse usklikul ja Ješuasse mitteusklikul? Erinevus on Talle veres! Orjusest lunastati ainult need, kes vastasid usus ja “kasutasid” talle verd.

Need, kes usuvad Tema lepitusse, peavad ka Tema lepitust tunnistama. Sest Ješua ütles Matt. 10:32-33:

„Seepärast igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas; aga kes iganes mind salgab inimeste ees, selle salgan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.”

Kas olete tunnistanud Ješuat ja kogenud vabadust, mida Ta annab? Kelle Poeg on vabastanud, on tõesti vaba!

Kohene samastumine Tallega

2. Mo 12:10-11 kutsub inimesi üles kohe reageerima lunastuse võimalusele. Kolm korda kutsub Pühakiri meid üles mitte midagi hommikuks jätma: manna (taevaleib) kõrbes 2. Moosese 16:19, tänuohver 3Mo. 7:15 ja antud juhul Tall. Enda samastamine Tallega eeldab kohest reageerimist.

Lunastus kehtib täna, kuni saab öelda “täna”. Me peame „otsima Issandat seni, kuni Ta on leitav” ja kui te pole seda veel teinud, siis “hüüdke Teda, kui Ta on lähedal” (Js 55:6).

Postitas Sam Nadler / Yeshua is the Passover Lamb – Word Of Messiah Ministries

Allikas: https://ieshua.org/ieshua-pashalnyj-agnets.htm

“Kõigile teie põlvkondadele”: paasapüha tähistamine rasketel aegadel

Juudi rahvas tähistas tuhandeid aastaid paasapüha, meenutades Jumala iisraellaste vabastamist Egiptuse orjusest ja Tema ustavust läbi sajandite. Tänapäeval .....

Ärge leppige pooliku paasapüha looga

Igal aastal kogunevad juudid kodudes üle maailma oma perede ja sõpradega laua taha iga-aastastele paasapühade pidustustele, kus nad .....

Paasapüha karika saladus

Paasapüha karikas on meie lunastuspühana tuntud päeva üks võtmesümboleid. Paasapüha loo originaaltekstis pole aga karikat ainsatki korda mainitud. .....

Mida me saame paasapüha seederist õppida?

Paasapüha on Issanda püha, mis avab Piibli kalendri aasta. See on meie vabaduse aeg, mil meenutame juudi rahva .....

Pühad Ješua kodus: paasapühad

Püha kodus Kas olete kunagi kellegagi kohtamas käinud või olnud tõsises suhtes? Kuidas Te teate, et viite oma .....

Kes eraldas paasapüha ülestõusmispühadest?

2018. aastal tähistasid paljud kristlased Suurt Reedet samal päeval, kui juudid tähistavad paasapüha. Kuid enamasti on teistel aastatel .....

Paasapüha eesmärk Pauluse järgi

Korintose kogudusel, nagu igal teiselgi, olid oma probleemid. (Selles oli inimesi!) Kahjuks pole keegi meist täiuslik, nii et .....

Miks tähistatakse paasapüha ja ülestõusmispühi erinevatel aegadel?

Mõnikord langevad paasapühade ja ülestõusmispühade tähistamine kokku ning mõnikord on nende vahel mitu nädalat vahet. Miks nii? Kui .....

Miks sõid Ješua ja ülempreestrid paasapüha erinevatel päevadel?

Paljud meist seisavad piiblitekste lugedes silmitsi näiliste vastuoludega. Üks selline vastuolu, mida Uues Testamendis kohtame, puudutab paasapüha, mis .....