Joseph Shulam: Mässu hind [2023]

Tundub, et ma saan sageli õpetada Toora osa, mis räägib Korah’st ja tema mässust ning sellest, kuidas see esitab väljakutse Moosese ja Aaroni autoriteedile.

Toora lugemine, Tooraportsjon Korach, pärineb 4. Moosese 16:1–18:32. Prohvetite raamatust loeme koos kõigi maailma juutidega 1. Saamueli 11:14–12:22. Uuest Testamendist loeme Timoteosele 2:14-3:9.

Nagu ma olen sageli öelnud, et iga kord, kui loen Jumala Sõna, ilmneb minu lugemises alati uusi asju, mida ma varem ei märganud. Jumala Sõna ei ole nagu ükski teine ​​raamat. Mõnes ringkonnas on Piiblil selline maine nagu oleks see armas raamat, mis kõnetab kudumisringis olevaid vanu naisi.

Kui ma lugema hakkan, tundub, et mu aju muutub tühjaks ja on vastuvõturežiimis ning on avatud nägema ja õppima uusi asju, mis Jumalal minu jaoks on. See Toora osa, mida järgmisel Šabatil loetakse, Korachi lugu, on Toora portsjon, mis alati langeb mulle, et õpetada mulle, kuidas see maailm töötab.

Tegelikult on siin hetkepilt praegu maailmapoliitikas toimuvast. Kõigepealt meenutagem, mida apostel Paulus roomlastele kirjutas:

Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja  sa saad tema käest kiitust.” (Rm 13:1–3).

Pauluse suhtumine ja arusaam on antud juhul 100% sama, mis mitmel rabiini isiksusel, kuid ma ei taha sellest doktoritööd teha.

Kui apostel Paulusel on õigus ja ma usun, et tal on õigus ja ta kirjutab selle, mida ta on Jumalalt saanud, siis mäss valitsuse vastu, mille Jumal õigel viisil määras, on tegelikult mäss Jumala valitud valitseja vastu.

Siin on see, mida Korach ja tema jõuk ütlesid Moosesele ja Aaronile!

Aga Korah, Jishari poeg, kes oli Leevi poja Kehati poeg, ja Daatan ja Abiram, Eliabi pojad, ja Oon, Peleti poeg Ruubeni  poegadest, võtsid kätte ja tõusid üles Moosese palge ees, nõndasamuti kakssada viiskümmend meest Iisraeli lastest, koguduse vürstid, kogudusest kutsutud nimekad mehed, ja nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu ning ütlesid neile: „Nüüd on küllalt! Sest terve kogudus – nad kõik on pühad ja Issand on nende keskel! Mispärast tõstate siis teie endid Issanda koguduse üle?” (4Ms 16:1–3)

1.Korach oli preester Leevi suguharust. Tal oli eesõigus ja õnnistus teenida Siinai kõrbes Jumala kogudusetelgis. Inimesed, kes temaga selles mässus ühinesid, olid Ruubeni suguharust. Nad olid pärit väga auväärsest suguharust, Ruubenist, Jaakobi pojast. Nad ei olnud ühiskonna äärelt, nad olid Iisraeli ühiskonna crème del crème’ist.

2. Mida väitsid Korah ja tema järgijad?

a. “Te võtate endale liiga palju autoriteeti!” See kõlab murena Jumala valitud juhtide pärast. Tundub, et töötate liiga palju! Kuid tegelikult ütlesid nad: “Me kõik oleme täpselt sama head kui teie ja sama võimelised seda rahvast juhtima.”

b. Jumal on meie kõigiga. Oleme täpselt sama head kui teie, Mooses ja Aaron!

c. “Miks te ennast ülendate,” kallid Mooses ja Aaron. “Kogu kogudus on püha, täpselt sama hea kui teie kaks venda on ja me saame seda teha nii hästi kui sina.”

3.Korach ja tema jõugu väited kõlavad väga kaasaegselt. See on vale väide vale demokraatia kohta. Väide, mis ütleb, et Jumal ei vali juhte. Mooses ja Aaron, meie, inimesed, oleme sama head kui teie ja me väärime Iisraeli juhtkonda sama palju kui teie!
Motiivid, mis Korahchist ja tema jõugust esile kerkivad, näivad olevat ajendatud kadedusest, võimunäljast ja austuse puudumisest Jumala juhivaliku vastu.

Moosest ja Aaronit ei ajendanud uhkus ega võimunälg rahva üle. Tegelikult valis Jumal nad välja valuliku protsessi ja aastatepikkuse raskuste kooli läbimise kaudu.

40 aastat Siinai kõrbes, mis Mooses pidi üle elama pärast seda, kui teda oli kasvatatud Egiptuse vürstiks, omades kõike parimat, mida maailm sai pakkuda inimesele, kes elab vaarao palees ja nüüd oli ta paganliku Mediaani preestri Jithro karjane. See oli pikk koolituslaager, mis valmistas teda ette ülesandeks vabastada Iisraeli lapsed Egiptuse orjusest.

4. Kui Korach ja tema jõuk pöördusid Moosese poole nende väidetega ja avaldasid soovi olla “valitsuses” ning omada eesõigust juhtida Jumala rahvast ja võimutseda nende üle, ei mässanud nad ainult Moosese ja Aaroni vastu, nad mässasid Jumala juhivaliku vastu Iisraeli jaoks. Väide “Me oleme täpselt nii head kui teie kaks venda olete! Seetõttu me väärime valitsuses olemist täpselt nii palju, kui teie seda väärite, on väide, mis on selgelt ajendatud võimujanulisest meesterühmast, kes on loonud gängi Jumala võitute vastu.

Moosese reaktsioon Korachi väljakutsetele oli lihtne! Las Jumal valib, kes on tõeline juht. Jätkem asi Jumala kätesse. Ta lahendab selle meievahelise poliitilise tüli. Moosese kuulutas juhiks Jumal ise, nagu Toora ütles:

“Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal.” (4. Mo 12:3 JPS)

Niisiis, Mooses, kes lootis Jumalale, et ta võitleb tema eest, ei võtnud seadust enda kätte. Moosese reaktsioon Korachile ja tema jõugule oli lihtne: „Kui Mooses seda kuulis, kukkus ta silmili; ja ta rääkis Korahi ja kogu tema seltskonnaga, öeldes: „Homme ilmutab Issand, kes on tema oma, kes on püha ja keda ta laseb enesele ligineda. Kelle ta välja valib, seda ta laseb enesele ligineda.” (4. Mo 16:4–5 NKJV)

Muidugi teame me kõik Korachi ja tema jõugu mässu tulemust Siinai kõrbes. See polnud ainus kord, mil Mooses ja tema volitus vaidlustati. Näeme, et tema enda vend ja õde Aaron ja Mirjam esitavad väga sarnaseid väiteid oma venna Moosese vastu ja tegelikult räägivad nad Korachi ja tema jõuguga sarnaseid asju: juba Moosese 12:1-3, Moosese enda vanem vend Aaron ja õdeMiriam väitis sama, mida Korach ja tema jõuk kordasid:

„Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna.´Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda. Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal.”(4. Mo 12:1–3 NKJV)

Jumala Sõnas on selge õpetus mitte puudutada Jumala võituid ja see põhimõte on toiminud kogu Jumala suhete ajaloos Iisraeli ja maailmaga.

„Ärge puudutage Minu võituid; ärge tehke minu prohvetitele kurja.” (Psalm 105:15 JPS)

Minu jaoks on väga huvitav see, et Korachi ja tema jõugu väide Moosese vastu oli sama, mis Mirjami ja Aaroni, Moosese enda vanema venna ja õe, väide.

Tänapäeva maailmapoliitikal on mõned samad omadused, mida Toora meile selle nädala Tooraportsjonis paljastab. Poliitikud mõtlevad Jumala lammaste eest hoolitsemise asemel ainult sellele, mida nad soovivad ja kui palju nad väärivad, mitte aga sellele, mis on inimestele või rahvale tõeliselt hea.

Väljakutsed valitsevate jõudude vastu pole midagi uut ega ka ainult Moosese vastu. Kuningas Taavet esitas väljakutse ja tema kroonile esitasid väljakutse tema enda perekond ja lapsed. Taaveti armastatud pojal Absalomil olid samad väited nagu Aaronil ja Mirjamil ning hiljem ka Korachil ja tema jõugul.

Kurb tõde on see, et kõigi nende saatus, kes on Jumala võitu vastu mässanud, pidid saama Jumala enda ravimit; väga karmi ja lõplikku ravimit, surma Korachile ja tema jõugule ning pidalitõbe Miriamile. Hea uudis on see, et meeleparanduse väravad avati Miriamile ja Aaronile, kuid need ei avanenud Korachile ja tema 250 kuulsale mehele, kes ühinesid temaga, et vaidlustada Jumala võitu, Amrami poja Moosese juhivalik.

Mida on meil sellest täna õppida? Tänapäeval valitakse juhtkond valimistega; väidetavalt demokraatlikud valimised ausa mänguga kõikidelt pooltelt. Ja nii eelistab enamik maailma inimesi demokraatlikku valitsust, mis on valitud rahva teenimiseks.

Rahva valitsus rahva poolt kogu riigi inimeste hüvanguks annab sageli tulemuseks mitte nii demokraatliku valitsuse, mis kord valituks osutunud pöörab sageli rahva vastu ja hakkab oma võimu enda rahuldamiseks kasutama.

Oleme tagasi alguses! Vana evangeeliumi laul väljendab head reaalsust järgmiste sõnadega:

1. Minu lootus on rajatud ei millegi vähema peale
kui Jeesuse verele ja õigusele;
Ma ei julge kõige armsamat kuju usaldada,
kuid toetuda täielikult Jeesuse nimele.

Refrään: Kristusel, kindlal kaljul, seisan ma:
kogu muu maapind on uppuv liiv;
kõik muu maapind on uppuv liiv.

2.Kui pimedus katab tema armsa näo,
Toetan tema muutumatule armule;
igas tugevas ja tormises tuules,
mu ankur hoiab loori sees. [Refrään]

3. Tema vanne, Tema leping, Tema veri,
toeta mind tohutus üleujutuses;
kui kõik mu hinge ümber annab järele,
on Tema siis kogu mu lootus ja jäämine. [Refrään]

4.Kui Ta tuleb trompetihäälega,
Kas mind siis Temas leitakse:
riietatud üksi oma õigusesse,
veatult trooni ees seistes. [Refrään]

Poliitiline olukord Iisraelis ja niinimetatud “demokraatlikus läänes” ei ole tänapäeval kuigi hea ja meil kõigil on väljakutseid. Iisraeli demokraatia on vaidlustatud ja ma palun Jumala kätt, et Ta näitaks taas, kes on lõpuks vastutav ja kes juhib seda maailma lõpuks oma troonilt, taevast!

Ma mõistan, et alati leidub inimesi, kes ei usu jumalikku. Ühte ja ainsasse Jumalasse, kes on selle maailma looja ja isand, kes kannab krooni ja on riietatud armu rüüsse!

Autor: Joseph Shulam / Joseph Shulam: Parashat Korach: Various Teachings From Netivyah Staff | Netivyah

Jumala rahvas ei ole muljetavaldav. Vaadake lihtsalt Moosese sugupuud

Piibel on tõesti kõige ausam raamat. Tema järeleandmatu ja piiramatu avameelsus Jumala valitud rahva muljetavaldava olemuse kohta annab .....

Nisanist adarini

Pühitsemine on seisund, kus väärtused muutuvad. Pühitsemine on protsess, mis algab Jumalast endast, Ješua ohvri kaudu, kes meid .....

Jumala armastav sallimatus

Tolerantsus. Kaasaegne kultuurieliit kiidab seda voorust igas koolikeskkonnas, meediaväljaandes ja töökoolitustöökojas. Tundub, et pole tõesemat viisi teise inimese .....

Väärkohtlemise lubamine kutsub Jumala kohtumõistmise

Ameerika evangeelsed kristlased on sageli otsinud inspiratsiooni Ühendkuningriigi juhtidelt, nagu John Stott. Kuid kuigi Briti evangeelses kirikus on .....

Kui rõõm tundub olevat kaugel

Mida sa teed, kui pärast kõike proovimist tunned ikka, et rõõm on kaugel? Loed Piiblit – vaikselt ja .....

Kui armastus haarab Teil õlgadest kinni. Julgustuse kingituse vastuvõtmine

Telefonikõne tuli umbes kell 9 õhtul. Kui ma vastasin, siis tabas mind murest tulvil hääl. "Jon! Kus sa .....

Joseph Shulam: Brad TV videoõpetus – Shelach – 1. osa [2022]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Joseph Shulam: Brad TV videoõpetus – Shelach – 2. osa [2022]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Joseph Shulam: Preestrite ja leviitide pühitsemine [2023]

Sel šabatil loeme me Behaalotechat, 4. Moosese 8:1-12:16, Haftarah prohvetite raamatutest Sakarja 2:10-4:7 ja Uuest Testamendist Luuka 10:1-24. .....

Joseph Shulam: Suhete Jumal [2022]

Sel šabatil loeme Toora osa nimega "Beha'alotecha" 4. Moosese 8:1-12:16. Selle šabati osa heebrea tähendus on "Kui sa .....

Klassikaline prohvet või populaarne prohvet? [1. osa]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Alati on keegi, kes kontrollib [2. osa]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam. Alustasime .....