Jumal ei lülitanud välja nelipühade väge

Mind kasvatati lõunabaptistina ja 18-aastaselt kogesin ma nelipühikogemust, kui olin veel baptist. Inimesed nimetavad mind praegu naljaga pooleks kui “bapticostal” (“baptipühilaseks”), sest nad peavad seda kummaliseks õpetuste kombinatsiooniks. Seda seetõttu, et paljud baptistid on lakkamise pooldajad. Nad usuvad, et pärast Uue Testamendi apostlite surma lakkasid Püha Vaimu annid toimimast.

Teismelisena ei näinud ma baptistiks ja nelipühilaseks olemises ebakõla. Baptisti kiriku pastorid ütlesid mulle alati: “Kui see on Piiblis kirjas, peaksid seda uskuma.” Ma hindasin Jumala Sõna ja Jumala Sõna õpetas mulle Püha Vaimu ja Tema andide kohta. Ma tahtsin kõike, mida Jumal oma Sõnas lubas!

Kui sain teada, et võin saada ristitud Püha Vaimuga ja kogeda 1. Korintlastele 12. peatükis mainitud Vaimu ande, siis tahtsin seda. Sellest päevast alates olen oma elus regulaarselt kogenud Vaimu ande, mille tulemuseks on palju muutunud elusid. Minu nelipühikogemus juhtis mu lõpuks rändavasse teenistusse ja tänu 1976. aastal saadud imelisele väele olen kuulutanud evangeeliumi 39 riigis.

Tänapäeval kohtan ikka veel lakkamisse uskujaid, kes kinnitavad, et Jumal ei tee enam imesid. Nad usuvad, et pärast seda kui Piibel meid pühaks kuulutab ei vaja me enam nägemusi, tervendamist, ettekuulutusi, keeltega rääkimist ega vabastamist deemonitest. Nad rõhutavad, et Jumal keeras lülitit ja lülitas välja vär, mille Jeesus oma esimestele jüngritele lubas. Mõned lakkajad lähevad nii kaugele, et ütlevad, et Jumal ei räägi enam oma rahvaga isiklikult – välja arvatud Piibli kaudu.

Pean oma loobujatest vendi oma vaimse pere osaks, sest nad usuvad, et Jeesus on Jumala Poeg. Ma armastan neid väga. Me veedame koos igaviku taevas. Kuid ma ei saa nõustuda lõpetaja seisukohaga ja arvan, et see on takistanud Kristuse tegevust, vähendades inimeste usku sellesse, mida Jumal saab teha. Siin on kolm põhjust, miks lakkamine on kahjulik õpetus:

1. Jeesus ei öelnud kunagi, et ta kavatseb oma väe voolu sulgeda. Enne kui Jeesus taevasse tõusis, ütles Ta oma järgijatele, et pärast seda, kui nad olid Jeruusalemmas oodanud nelipüha kogemust, riietatakse nad „väega kõrgest” (vt Luuka 24:49b, NASB). Ta kuulutas ka, et neid, kes Temasse uskusid, saadavad imed ja tunnustähed(vt Markuse 16:17), ja Ta ei andnud nendele imedele tähtaega.

Varased jüngrid kogesid kõiki Jeesuse tõotatud imesid, sealhulgas tervenemisi, nägemusi, inglite kaitset, keeltega rääkimist, prohvetikuulutusi ja vabastamist deemonitest. Ja mitte kusagil ei öelnud Uue Testamendi kirjade kirjutajad, et need imed nendega lõppevad. Peetrus ja Johannes kogesid nelipüha leeki ja kirjutasid Vaimu väest (1Pt 1:12, 1Jh 2:20). Paulus rääkis sageli keeltes ja julgustas kristlasi „tõsiselt tahtma vaimseid ande” (vt 1. Kor. 14:1b). Jaakobus julgustas kogudust haigeid inimesi õliga võidma ja paranemise eest palvetama (Jk 5:14). Ja Apostlite tegude raamatus mainitud teine ja kolmas põlvkond kristlikke juhte kogesid imesid, sealhulgas Stefanos, Filippus, Barnabas, prohvet Agabus ja Filippuse tütred. Püha Vaimu vägi jätkus.

2. Algsed lakkamise pooldajad suhtusid imedesse skeptiliselt. Üks varajase lõpetamise peamisi pooldajaid oli presbüterlastest teoloog B. B. Warfield, kes töötas Princetoni seminari presidendina aastatel 1886–1902. Kuigi Warfield oli vastu oma aja teoloogilistele liberaalidele, kes ei uskunud Pühakirja üleloomulikku inspiratsiooni, suhtus ta ärkamisse väga skeptiliselt ja eitas üleloomulikke kogemusi. Ta õpetas isegi, et lõik Jaakobuse 5:14 õliga võidmise kohta oli õpetus kasutada õli ravimina.

Warfieldi ajal mõissid paljud kristlikud juhid igasuguse emotsionaalsuse või taaselustamishimu hukka, sest nad tundsid, et see on antiintellektuaalne. Nad tahtsid, et nende usk oleks raamatu järgi, ilma räpase üleloomuliku elemendita. Nad olid ka imede suhtes skeptilised, sest mõned roomakatoliiklased väitsid, et näevad nägemusi või kogevad tervenemisi – nii et kõik karismaatilised kogemused märgiti ketserlikuks. Kahjuks muutis see üleloomuliku vastane suhtumine kirikud kuivaks, formaalseks ja suletuks Püha Vaimu eluandvale uuendamistööle.

3. Kirikuajalugu ei toeta lakkamist. Kirikul on olnud tõuse ja mõõnu, nii ärkamis- kui allakäiguperioode. Kuid ülestähendus näitab, et evangeeliumi levitamisega on alati kaasas käinud imed. Mis tahes välismissioonide uurimine tõestab, et samad imed, mida apostlid tegid esimesel sajandil, jätkuvad täna. Tegelikult lubas Jeesus, et Tema järelkäijad teevad suuremaid tegusid kui Tema (vt Johannese 14:12). Pimedad näevad endiselt, jalutud kõnnivad, pidalitõbised puhastatakse endiselt ja deemoneid aetakse välja. Isegi sel tunnil leiavad Iraani moslemid Jeesuse imeliste unenägude ja nägemuste tõttu!

Paulus hoiatas Timoteost, et viimseil päevil omavad inimesed „jumalakartlikkuse kuju, kuigi nad on salganud selle väge” (2Tm 3:5a). Ärge klammerduge vana ja kuiva õpetuse külge, mis seab kahtluse alla, kas Apostlite tegude raamat on tänapäeva jaoks. Kui me sel kuul 19. mail nelipühi tähistame, siis ma palvetan, et võtaksite täielikult omaks Püha Vaimu väe ja ihaldaksite siiralt Tema imelisi ande.

Liituge Charisma Magazine Online’iga, et jälgida kõike, mida Püha Vaim maailmas teeb!

Autor: J. Lee Grady / Бог не отключал силу Пятидесятницы (ieshua.org)

Allikas: God Didn’t Shut Off the Power of Pentecost – Charisma Magazine Online (mycharisma.com)

J. Lee Grady on autor, auhinnatud ajakirjanik ja ordineeritud minister. Ta töötas aastaid uudistekirjutajana ja ajakirjade toimetajana, enne kui asus täisajaga teenistusse.

Lee on kuue raamatu autor, sealhulgas “10 valet, mida kirik naistele räägib”, “10 valet, mida mehed usuvad” ja “Piibli kartmatud tütred”. Ajakirjas „Charisma” veedetud aastad andsid talle ka ainulaadse vaate Vaimuga täidetud kogudusele ning panid ta kirjutama „Püha Vaim ei ole müügiks” ja „Pange mu süda põlema”, mis on selle teose piibliuurimus. Pühast Vaimust.

Imeseened

Kui 1990ndatel Kesk-Hiinat haaras võimas äratus, siis vastasid paljud kristlased Jumala kutsele kuulutada evangeeliumi riigi ligipääsmatutes piirkondades. Kaks .....

Laos – deemonitest vaevatud mees sai vabaks

Meile on see õnnistuseks kui saame lugeda väliaruandeid sadadelt evangelistidelt, keda toetame kogu Aasias. Üks hiljutine aruanne köitis .....

Kommunistliku partei juhi pääsemine

Heilongjiangi provintsi ühes osas elas viiekümnendates eluaastates mees, kes oli tuntud kommunistliku partei juht. Oma ebatervisliku stressirohke eluviisi, .....

Mongoolia: kuidas me tulime järgima elavat Jumalat

"Tervitused Jeesuse nimel! Minu nimi on Enkhsarul ja ma elan Mongoolias. Olin kogu oma elu olnud budist ja .....

Päästetud Tema auks: tunnistus Himaalajast

„Kiitus Issandale! Minu nimi on Dolo Sono. Ma kasvasin üles piirkonnas, kus keegi polnud kunagi kuulnud Jeesusest Kristusest, .....

Õde Changi kuulekus

„Selleks ma ju kirjutasingi, et läbi katsuda teie meelsust, kas te kõiges olete kuulekad.” – 2. Korintlastele 2:9 .....

Eakas “onu” ei lase end heidutada ja saab vaenulikkusest üle

Kui evangelistid Heilongjiangi kodukirikust välja lähevad, siis saavad nad tohutut palvetuge paljudelt vanadelt "tädidelt", kellel on nii lihtne .....

Õndsad on rahutegijad

Yi’ani maakonna kodukoguduse üks juhte on vend Wu. Enne kui ta koges Issandalt päästmist, oli Wu tuntud targa .....

Henan, Hiina: Kodukirikute tunnistused

Jumala viha juhib paljusid meeleparandusele. Henani kiriku tagakiusajad on teinud usklikele nimetamatuid asju, kuid nad ei ole alati .....

Lisa miili läbimine Hiinas

Henani kodukirikud ei palveta kunagi valitsuse vahetumise eest, vaid pigem palvetavad, et Jumal päästaks Hiinas kadunute hinged! Tegelikult .....

Kahe peaga mees

1994.aastal ilmus Hiina Henani provintsi Nanyangi linnas eakal tuntud arstil Chenil vähkkasvaja näole. Vähk kasvas tohutu suureks, kuni .....