Jumal peab oma lubadusi meeles, kuid palub neid Talle meelde tuletada!

Kui astute täna mõnda kontorisse Iisraelis, siis kuulete sõna mazkir (מזכיר) või mazkira(naissoost sõna), mis tähendab sekretäri. See pärineb heebrea keelsest sõnast “meeldetuletus”, tüvi זכר (zeher – mäletama).

Meeldetuletamise, mäletamise ja meenutamise ideed on Pühakirja võtmeteemad ja meil on au olla Jumala sekretärid vastavalt Jes. 62:6, et meenutada Talle Tema prohvetlikku kalendrit ja tuletada Talle Tema kohtumisi meelde.

“Siis mäletas Jumal Noad”, “Jumal mäletas Aabrahamit”, “Jumal meenutas Saarat”, “Issand mäletas Annat” … Kas nad libisesid Jumala mälust välja ja tulid siis, mingi murrangu tõttu, taas esile? Muidugi mitte. Piiblis tähendavad need väärtuslikud sõnad seda, et Jumal jätkuvalt mäletab,  Jumal meenutab tõotuse tegelikkust – päästeakti, paljunemist jne. See on täpselt vastupidine sellele, nagu Jumal oleks oma tõotuse unustanud!

Seiske Jumala ette “meeldetuletusena”

Huvitav on see, et heebreakeelne sõna “mees” (zachar) pärineb ka tüvisõnast “mäletama” (זכר). See on seotud päritolu ja pärandi ideega, nime, mälu ja järglaste jätkamisega põlvkondade kaupa. Seadus nõudis, et iga meessoost iisraellane (זכר) ilmuks Jumala ette kolm korda aastas. Muidugi ei vaja Jumal abi, et mäletada, kes me oleme – Tema mõistus ei “vanane” nagu meie oma!

„Kolm korda aastas ilmugu kõik su meesterahvad Issanda, su Jumala palge ette paika, mille ta valib: hapnemata leibade pühal, nädalatepühal ja lehtmajadepühal. Aga Issanda ette ärgu ilmutagu tühje käsi…” (5Ms 16:16)
Kolm korda aastas tuletati Jumalale meelde Tema rahvast, kui see rahvas tuli ja seisis Tema ees kohas, mille Ta oli valinud – ja loomulikult räägime me Jeruusalemmast. Igaüks loeti üle ja igaüks pidi tooma pool seeklit, olenemata sellest, kas nad olid rikkad või vaesed, mis sümboliseeris igaühe võrdset väärtust Jumala ees, meeldetuletuseks Talle nende pattude katmisest:

„…Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest! Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda kogudusetelgi teenistuseks; see meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele!” (2.Mo 30:15-16)
Nii pidas Jumal meeles oma lepingut oma rahvaga ja andestas nende patud.

Mis on Jumala ajakavas Iisraeli jaoks?

Kokku annab Jumal Piiblis kuusteist lubadust Iisraeli kohta – nende saatuse ja rahva ajaloo kohta – ning kõik, välja arvatud kolm viimast, on juba täidetud. Jumal ennustas Iisraeli teed Egiptusesse ja sealt lahkumist suure rikkusega, nende Kaanani vallutamist, ebajumalakummardamist ja pagendust, kahe templi hävitamist ja rahvaste sekka hajutamist. Ta ennustas ka Iisraeli taasühendamist ja taastamist, mis, nagu nägime, leidis aset 1948. aastal. Kuid see pole veel kõik.

Piibel ütleb meile ka, et Jumala plaan on see, et kõik maa rahvad pöörduvad Iisraeli vastu (Hes. 38-39) ja see juhtub selleks, et juudi rahvas saaks massilise ilmutuse, et Jeshua on nende ristilöödud Messias ( Sak. 12:10-14; Room. 11:25-36). Meile öeldakse ka, et Jeshua tuleb tagasi alles siis, kui Iisraeli rahvas hüüab Jeruusalemmast: “Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!” (Matteuse 23:37-39). Siis tuleb Messias ja valitseb Pühas Linnas ning kehtestab oma valitsemise maa peal.

Ja meie, eestpalvetajatena peame neid lubadusi nagu sekretärid Jumalale meelde tuletama. Jesaja ütleb selle kohta järgmist:

Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkustja ärge andke Temale puhkust, enne kui Ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks!(Jesaja 62:6-7)

Me peame olema “Jumala sekretärid”

Jumal ei ole unustanud oma lubadusi ja iga sõna saab teoks, kuid Ta tahab, et me ühineksime selle prohvetliku protsessiga, tegutsedes Tema sekretäridena ja tuletades Talle meelde, mida Ta on öelnud. Meie kohustus on õppida Pühakirja uurides, mida Jumal on lubanud ja seejärel palvetada vastavalt Tema Sõnale. Kui me palvetame ja kuulutame Jumala ees Tema ettekuulutusi Iisraeli rahva kohta, tuletame endale ka meelde, mida Ta on öelnud ja mille täitumist me peaksime ootama. On suur au ja rõõm ühineda Jumalaga, kui Ta mäletab Iisraeli ja tegutseb oma Sõna järgi, täites seda.

Võite võtta veidi aega, et lugeda ülalmainitud kirjakohti (Hes. 38-39; Sak. 12:10-14; Rm 11:25-36; Matt. 23:37-39) ja paluda, et Jumalal oleksid tõotused Iisraeli kohta Tema silme ees. Nagu on öeldud Jes. 62, olgem Tema sekretärid ja ärgem andkem Talle rahu enne, kui Ta on teinud kõik, mis Ta on lubanud!

Autor – https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/does-god-forget/

Allikas: https://ieshua.org/bog-pomnit-svoi-obeshhaniya-no-prosit-napominat.htm

Muretsedes mitte millegi pärast: kuidas Jumala lubadused meie hirme leevendavad

Minu silme all avanes kohutav vaatepilt ja mu kõige hullemad õudusunenäod ähvardasid reaalsuseks saada kui hoidsin süles oma, .....

Boris Grisenko: Issand täidab oma lubadused, kuid siin on ka meie osa

„Ja Jeremijale tuli Issanda sõna: Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal; kas minu jaoks on midagi võimatut? .....

Õpi heitma oma mure

“... heitke kõik oma mure tema peale...” 1. Peetruse 5: 7 Õpi heitma “...kõik oma mure Tema peale...” .....

Jumal on alati enne meid juba kohal. Misjonäri lootus rasketes kohtades

Ootasin Saudi Araabias Riyadis King Saudi ülikooli üliõpilaskeskuses. Mõtisklesin oma ümbruse üle, kui massiivse saali kõrgetest katuseakendest paistis .....

Patt ei pea kunagi oma tõotusi

Aastaid tagasi peteti mind ja minu sõpru Pariisi saabudes 70 dollariga. Üritasime rongijaamas välja mõelda, kuidas piletiautomaadi kaudu .....

Miks Jumal lubas Taavetil võtta Batseba endale naiseks

Pidage meeles, et Taavet kannatas kohutavalt oma patu pärast Batsebaga. Ta kaotas oma neli last. Esimena suri laps, .....