Jumal pole sind unustanud! Ta taastas Eelija ja Ta suudab taastada ka sinu

Shalom,

kui sa teda näeksid, siis sa ei tunneks teda ära.

Juuksed sassis, silmad hirmunud ja hing meeleheites purustatud. Depressioon kattis teda nagu tume kuub. See oli tema, keda inimesed nimetasid prohvetiks.

See oli mees, kes pani taeva lukkuja peatas vihma kolmeks aastaks.

See mees kutsus rahvast üles valima, millist Jumalat nad teenivad, ja kutsus taevast isegi tule alla.

See mees varjas end nüüd kõrbes asuvas koopas. See mees oli prohvet Eelija.

On raske ette kujutada, et sõnakuulmatu kuninga abikaasa ähvardus sundis selle Jumala prohveti eluks ajaks põgenema.

Kuidas ta võiks olla lastejuttude kangelane? Rääkimata siis tema austamisest Messia saabumise kuulutajana?

Vaata, Ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et Ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.” (Malakia 4: 5–6)

See võib juhtuda igaühega meist. Jumalameeste-ja naistena võime kaotada visiooni ja kutsumuse, mille Jumal meile on andnud. Me langeme masendusse, komistame ja isegi anname alla.

Ehkki teised võivad meid meeleheitesse jätta, siis Jumal seda ei tee.

Ta hoolib meist, lohutab, tugevdab ja kasvatab meid ilma häbistamata üles ja kutsub meid jätkama oma missiooni!

Vaatame, kuidas Jumal mitte ainult ei lunastanud seda meest tema lootusetusest, vaid valis ta ka oma valitud rahva lunastamiseks.

Oma Vägede JEHOOVA (YHVH Shabaoti) lõpmatu ressursiga seisis Eelija 450-ne, õela kuninganna Isebeli jumala, baali prohvetite ja 400 asera jumala prohvetite ette ja tappis nad kõik (1. Kuningate 18:19-40).

Iisebel ja tema armee üritasid teda nüüd tappa. Eelija arvates polnud keegi jäänud Issanda tööd jätkama; ta jooksis oma elu eest Hoorebi mäe kõrbepiirkonda ja peitis end koopasse.

Seal mäel, kus Jumal andis Iisraelile Toora ja sõlmis nendega lepingu nagu peigmees pruudiga, rääkis Jumal Eelijaga tema kõrbekogemuses.

Kuid enne, kui vaatame, mida Jumal talle ütles, võtame hetkeks aja maha, et mõelda, kuidas Messia Ihu (kirik) võiks reageerida, kui Eelija oleks täna elus.

Lõppude lõpuks võite ka teie teada mõnda Eelijat.

Kas kirikujuhid saadaksid koguduse liikmete armee koos halastuse, külalislahkuse ja julgustusandidega sellele Eelijale järele, et taastada ta uuesti Jumala teenistusse?

Või jätaksid nad ta 100 miili kaugusele koopasse ja otsiksid linnas teist prohvetit?

Kahjuks liiga sageli valitakse viimane variant.

Kipume nägema tagasilööki, lootusetuse episoodi või isegi pattu inimese elus kui märki sellest, et ta pole enam väärt Jumalat teenima või et Jumal on oma sulasest loobunud.

Lõppude lõpuks ei võtnud Eelija lihtsalt paar nädalat puhkust, vaid hüüdis: “Mul on küllalt, Issand. Võta mu elu! ” (1. Kuningate 19: 4)

Vaatame nüüd, kuidas Jumal tuleb Eelija seisundiga toime.

Lamades kõrbes leetpõõsa all ja soovides surra, saadab Jumal ingli Eelijat lohutama ja andma talle taevase koogi ja vee kaudu energiat (1. Kuningate 19: 5–8).

Pärast nelikümmend päeva reisimist Hoorebi vaenuliku kõrbe sügavuses ei räägi Jumal mitte vihase maavärina, tuule ja tule läbi, vaid vaikselt hüüdes, küsib Ta tema häda kohta: „Mis sa siin teed, Eelija?” (1. Kuningate 19: 11–13)

Kuulnud meeleheidet Eelija südames, annab Jumal talle ajutise kergenduse, valides tema töö jätkamiseks teise mehe, Eliisa.

Kuid see ei tähenda, et Jumal oleks Eelijaga lõpetanud.

Nagu Eelija, põleme ka meie mõnikord stressi, hirmu ja enda lühinägelikkuse tõttu läbi, peites end tundide, isegi päevade kaupa oma voodisse teki alla.

Kui teised meie töö üle võtavad, siis võime tunda, et meil pole enam Jumala silmis mingit väärtust, eriti kui teised usklikud meile seda ütlevad.

Kui usume seda valet, siis võivad päevad teki all muutuda kasututeks aastateks.

Ent kui me oleme valmis taastuma ja jääme Tema teenistusse, pole Jumal kunagi meiega lõpetanud. Ta ei olnud ka Eelijaga lõpetanud.

Eelija lahkus koopast, et täita veel suuremaid Issanda poolt antud ülesandeid. Üks tema viimaseid prohvetlikke toiminguid oli hoiatada Iisebeli meest kuningas Ahabit teatud hävingu eest ja Eelija kuuletus.

Ahab “käristas oma riided lõhki, pani kotiriide ümber ihu ja paastus; ja ta magas kotiriides ning käis tasahilju. ”

Tema alandlikkuse tõttu, millega ta võttis vastu Jumala prohveti Eelija sõnad, ei tabanud Ahabit häving. (1. Kuningate 21: 17–29)

Eliisa vaatas taevasse ja hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!” (2. Kuningate 2: 11–12)

Eelija oleks võinud maa peal teha palju muljetavaldavamaid asju, kuid Jumal viis ta varakult koju, ja seda lausa kaarikuga.

Sellegipoolest ei olnud tema kuningriigi teenistus veel sellega lõppenud. Eelija seisis koos Moosesega Tabori mäel Galilea järve ääres, kui Jeshua (Jeesus) muutmise mäel ilmutas endas Jumala ilmset au!

Ja Jumal ei olnud ikka veel Eelijaga lõpetanud!

Malakia raamat on Tanahi (Vana Testamendi) viimane raamat. Selles ennustatakse Eelijale, et ta saab suure au osaliseks, tulles koos Messia Jeshuaga tagasi siis, kui Jeshuast saab Kuningas oma kuningriigi üle maa peal.

Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa.  Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad. Ja te tallate õelaid, sest need saavad põrmuks teie taldade all sel päeval, mille ma valmistan,” ütleb Issand Kõigeväeline.

Tuletage meelde mu sulase Moosese Seadust, määrusi ja käske, mis ma temale andsin Hoorebil kogu Iisraeli jaoks!

Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.  Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. ” (Malakia 3)

Messia kuningriik on juudi rahva suur lootus igal päeval, igal šabatil ja igal paasapühal.

Ja Eelija tagasitulek, selle kunagi masendunud, heitunud ja depressioonis prohveti, kelle Jumal lunastas Hoorebi koobastest, on selle Messia tuleku lootuse lahutamatuks osaks.

“Tulgu ta varsti meie juurde, koos Taaveti poja Messiaga,” laulab juudi rahvas (sõnad Eliyahu HaNavilt).

Taaveti poeg hakkab valitsema kuningriigis, kus “elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval; vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid.“ (Jesaja 11: 6)

Eelija tagasituleku lootus

Igal paasapühal jutustavad juudi perekonnad, messiaanlikud usklikud ja isegi mõned kristlased loo Iisraeli lunastamisest Egiptuse orjusest, nagu Jumal käskis igal põlvkonnal seda teha (2. Moosese 13: 3–16).

See jutustamine (haggadah) leiab aset rituaalsel õhtusöögil, mida tuntakse Sederina. Juudi traditsiooni kohaselt seadsid mõned pered Eelijale Sederi laua juurde tühja koha.

Maja uks on avatud ja nad hüüavad Eelijale – Eliyahu, Eliyahu! Oodates Eelija vaimu sisenemist perekonda ja sööma asumist.

Kõigis majapidamistes valatakse pokaal veini. See on Eelija karikas, kuid nad ei joo seda. Mõni laps jälgib pingsalt veini lainetamist – see on märk, et Eelija on kodu külastanud.

Seejärel laulavad lauas istuv pererahvas ja sõbrad psalme 115–118, mis väljendavad osaliselt seda, kuidas nad igatsevad oma lõplikku lunastust:

Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime.” (Laul 116: 13)

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks Hosanna! – Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! ” (Laul 118: 22–26)

Eelijat oodatakse terve aasta.

Iga hingamispäeva (sabati) lõpetamisel toimub traditsiooniline tseremoonia nimega Havdalah (eraldamine), mis lõpetab hingamispäeva ja juhatab sisse uue nädala.

Eelijat ja saabuvat Messia kuningriiki tuletatakse taaskord meelde:

Tulgu prohvet Eelija,
Eelish Tisbelane,
Eelija Gileadist,
kiiresti meie päevil,

tule meie juurde

kuulutades lunastust.

Ja ortodokssed juudid loevad pärast sööki iga päev siddurist (palveraamatust) palveid, mis sisaldavad Eelija palvet:

“Saatku halastaja meile prohvet Eelja – jäägu ta meelde lõplikult – ja las ta toob meile hea sõnumi, vabastuse ja lohutuse.”

Jumal lunastas ja taastas võiduka, kuid siiski põlatud sulase veelgi kõrgemasse teenistusse ja Ta tahab sama teha ka sulle.

Eelija tuli välja oma koopast ja Jumal palub meil kõigil tulla teki alt välja ja tulla tagasi sellele teele, mis Jumalal meie jaoks on määratud.

Kui me jätkame enda varjamist, siis on meie teenistus Issanda heaks läbi.

Kuid kui lubame Jumalal meid üles ehitada nende annete, oskuste ja vaimsete andide kaudu, mille Ta on andnud Messia ihule, kirikule, siis võime leida rahulduse või uue visiooni.

Ja me võime näha Jumala tervendavat väge ja anda Talle kiitust.

Meie kired võivad muutuda, kuid meie teenimine on ikkagi Jumala Kuningriigi jaoks ja see on tõeliselt oluline.

Jumal on sind lunastanud, et saaksid mängida rolli teiste lunastamisel. See algab sinu perest, naabritest, töökaaslastest ja inimestest, kellega kokku puutud, olgu see siis supermarketis, kohvikus või parklas.

Inimesed, kellega kohtud, võivad end nimetada kristlasteks, sest nad on selle tiitliga üles kasvanud. Ometi, nagu enamiku juudi rahva puhul, ei öelnud keegi neile, mida Jumal nende heaks Jeesuse surma ja ülestõusmise kaudu tegelikult tegi.

Nad pole kunagi olnud Jumalaga lepitatud Yeshua (Jeesuse) kaudu ega ole Püha Vaimuga ristitud.

Eelija saadeti oma rahva juurde, et nad saaksid lepitatud Jumalaga, nii et palveta iga päev, et Jumal annaks sulle julgust jõuda kadunud inimesteni ja isegi nendeni, kes arvavad, et nad pole kadunud – nii juutide kui paganateni.

Jumal tahab sind kasutada.

“Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu.” (2. Korintlastele 5:20)