„Jumal sundis mind seda tegema!” Miks kiusas Jumal Sauli kurja vaimuga?

Oletame, et kohtunik ähvardab paljude rikkumiste tõttu Teie juhiloa peatada. Seejärel tõmmatakse juht uuesti teelt kõrvale, mistõttu tema luba peatatakse. Oleks rumal arvata, et kohtunik andis hoiatuse lihtsalt selleks, et meelitada juhti järjekordset rikkumist sooritama. Peatamine on korduvate rikkumiste tagajärg.

Nii on ka Jumalaga.

Jumal mõistab patu üle kohut selles elus meeleparanduse eesmärgil (Hes. 18:23–32; Hb 12:10). See kohtuotsus ei ole kättemaks – Ta ei tee seda selleks, et meelitada meid rohkem pattu tegema. Ta teeb seda, sest Ta armastab meid.

Jumala kui kohtuniku üle mõtisklemine aitab mõista Sauli ja kurja vaimu lugu 1. Saamueli 16–19. Pärast selle lugemist tekib kohe küsimus: kas Jumal saatis kurja vaimu, et meelitada Sauli Taaveti mõrvakatsele (1. Sam. 18:10–11; 19:9–10)? Kas kättemaksuhimuline Jumal ahvatles Sauli pattu tegema või otsustas Iisraeli esimene kuningas ise mõrvakatse sooritada?

Esmapilgul võib tunduda, et Jumal pani Sauli ebaõnnestuma, saates kurja vaimu. Kui aga lugeda seda lõiku Jaakobuse 1:13 valguses, on selge, et Jumal ei ahvatle kedagi pattu tegema.

Niisiis, kuidas saab 1. Saamueli 16–19 ühildada Jaakobuse 1:13-ga? Sauli ja kurja vaimu loost kooruvad välja kaks põhipunkti.

1. Jumal saatis Sauli üle kurja vaimu

Sauli valitsemisaja algusest jääb mulje, et ta oli kuningana õige valik. Ta andis palju lootust. Ta juhtis sõjaväge mitmes võtmes (1. Sam 11; 13:1–4; 14:16–23) ning kasutas tarkust ja halastust (1. Sam 11:12–13).

Kuid kaks sündmust tema valitsemisajal näitavad, et kõik ei olnud hästi.

Esiteks võttis Saul enda peale põletusohvri ohverdamise ajal, kui ta koos sõjaväega Saamueli ootas (1. Sam. 13:5–14). Prohvet noomis Sauli suutmatust Jumalale kuuletuda ja väitis, et Issand oli juba valinud teise kuninga oma südame järgi.

Ja siis, kaks peatükki hiljem, ei täitnud Saul Jumala käsku amalekid täielikult hävitada. Taas noomis Saamuel teda selle eest, et ta mõistis valesti Jumala nõuet, et ta oli mässumeelne ja allumatu, et ta lükkas tagasi Jumala Sõna. Tõsi küll, Issand tühistas Sauli kuningriigi (1Sam 13:14; 15:23), eemaldas oma Vaimu Saulilt (1Sam 16:14) ja saatis tema peale kurja vaimu (1Sam 16:16: 14). Jumal ei kiusanud Sauli kurja vaimuga; ta saatis selle kohtuotsusena vastuseks Sauli kangekaelsele mässule.

Pühakiri õpetab selgelt, et Jumal kasutab oma eesmärkide saavutamiseks kogu vaimset maailma (Kohtumõist 9:23; 2Sam 24:1; 1Aja 21:1; Luuka 22:31). Seega võime kindlalt väita, et Jumal saatis kurja vaimu Sauli püsiva sõnakuulmatuse üle kohut mõistma.

Saul aga leidis Taaveti muusika kaudu Jumala viha eest armu ja halastust (1. Sam. 16:23). Jumala lahkus Sauli vastu pidi juhtima teda meeleparandusele (Rm 2:4), kuid see tõstatab veel ühe küsimuse: kui Jumal saatis kurja vaimu, siis kuidas vastutab Saul Taaveti tapmiskatse eest? Lõppude lõpuks ei saa keegi Jumalale vastu seista.

2. Saul vastutab oma valikute eest ise

Saul ei olnud nagu roolita laev, mis mere kapriiside keskel viskles; ta oli aktiivne osaline oma elu sündmustes. Ta tegi 1. Saamueli peatükkides 16–19 kaks olulist otsust, mis näitavad, et ta oli vastutav Taaveti tapmiskatse eest.

Saul otsustas hoida Taavetit palees, et ta harfi mängiks. Iga kord, kui kuri vaim Sauli terroriseeris, mängis Taavet harfi ja see kosutas Sauli (1. Sam. 16:23). Taavetit muusikat mängima kutsudes võttis Saul Taaveti teenimise vastu. Veelgi enam, tagasilükatud kuningas Saul võttis vastu Jumala poolt Tema valitud teenija Taaveti kaudu antud armu ja halastuse.

Kuid Saul otsustas kadestada Taavetit tema edu pärast ja olla tema kavatsuste suhtes kahtlustav (1. Sam. 18:8–9). Kuna Jumal oli Taavetiga, saavutas ta Sauli juhtimisel edu: temast sai kuninga relvakandja (1Sam 16:21), ta tappis Koljati (1Sam 17) ja tõusis sõjameeste rühmaülemaks. (1.Saam. 18:5).

Taaveti edu ja inimeste armastus tema vastu – sealhulgas see, kuidas naised talle kiitust laulsid – ei olnud Saulile eriti meelt mööda (1. Sam. 18:7–8). Ta vaatas Taavetit sellest päevast peale kahtlustavalt. Saul otsustas olla armukade ja kahtlustav ning see pani teda Taaveti mõrva kavandama.

Valides armukadeduse ja kahtlused, lükkas Saul tagasi rahu saavutamise vahendid, mille Jumal Taaveti kaudu andis ja alistus oma kurjadele soovidele.

Saul viskas kaks korda odaga Taavetit, mõlemal ajal oli siis kuri vaim tema peal (1.Saam. 18:10; 19:9). Taaveti muusika – Jumala armuline kingitus – ei värskendanud teda enam; ta lihtsalt andis end üle omaenda kurjadele soovidele. Jaakobuse 3:16 sõnad kehtisid Sauli kohta: „Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid.”

Kuidas peaksime seda kuulutama?

Kuigi Sauli elu vili näitab, et ta ei olnud usklik, pakub tema elu rakendust nii usklike kui ka uskmatute eludes.

Sauli ja kurja vaimu teksti jutlustamisel peaksid pastorid nimestele meelde tuletama, et Jumal ei ole kättemaksuhimuline. Ta ei ahvatle inimesi pattu tegema. Jaakobus ütleb, et meid kiusatakse, kui meie endi kurjad soovid meid ahvatlevad (Jk 1:14). Jumal mõistab igaühe üle kohut tema tegude järgi – mitte meelevaldselt, vaid meeleparanduse eesmärgil (Hes. 18:23, 32; Room. 2:5–11; Hb 12:10). Ta teeb seda, sest Ta armastab meid.

Selles langenud maailmas võib kohtunik teha otsuse liiga kiiresti või karmilt, kuid Taevakohtunik on tohutult kannatlik. Sauli üle mõisteti kohut alles pärast seda, kui ta oli näidanud, et tema süda on paindumatult sõnakuulmatu. Jah, Jumala kannatlikkus võib lõppeda (Ps 103:9; 2Pt 3:8–10), kuid isegi kohtuotsuses jagab Ta usklikele ja uskmatutele armu, et nad meelt parandaksid (Rm 2:4). Kahjuks püsis Saul kahetsematus uskmatuses ja mässas kuni surmani (1. Sam 31).

Kuigi uskliku pääste on kindel, ei ole me kiusatuste ega patu tagajärgede vastu immuunsed(1Kr 3:3; Jaakobuse 4:1). Nii nagu Saul pöördus võitud Taaveti vastu  kurja vaimu kaudu, pöördub usklik patu vastu Jumala Sõna ja palve kaudu. Uskmatute puhul rahuldatakse Jumala viha uskmatuse ja mässu vastu (Rm 1:24; 2:8) kahetseva usaldusega Jumala Võitusse Jeesusesse Kristusesse.

Meie Jumal ei ole kättemaksuhimuline kohtunik, kes kiusab ja hävitab neid, kes Talle ei kuuletu. Ta on õiglane ja halastav, soovides, et kõik parandaksid meelt ja elaksid (1. Tim. 2:4).

Autor: Richard Mcdonald / https://www.thegospelcoalition.org/article/god-made-god-tempt-saul-evil-spirit/

Piibli palved vaimulikuks kasvuks

Lk 21:36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja .....

Vaimse sõjapidamise strateegiad, mis aitavad teil katsumuste ajal ustavaks jääda

Jeesus on vägede juht, Taeva Issanda armee, kes on võitnud vaenlase. Tema järgijatena oleme saanud ülesande minna Tema .....

Valeri Grigorash: “Jumal võib muuta kurja heaks.” Vaimsed paralleelid sõjast Ukrainas ja Iisraelis

30. oktoobrist 3. novembrini 2023 toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime kirikute ühenduse “Leivamaja” piiskopi Valeri Grigorashiga .....

Vaimult rõhutud naine

Charles Haddon Spurgeon,  1. jaanuar 1970.a. Pühakirja tekst: 1. Saamueli 1:15 Alus: Metropolitan Tabernacle Pulpit, 26. köide. "Aga .....

6 vaimset ohtu Teie nutitelefonis, millest peate teadma

Kui Teil on nutitelefon, siis on Teie käeulatuses rohkem väge, kui arvatavasti mõistate. Näiteks on Teie telefon võimsam .....

6 tõhusat, Jumala poolt antud, abinõud rüvedate vaimude vastu

Jeesusel oli meelevald deemonite üle. Ükskõik kuhu Ta läks, kogunes Tema ümber rahvahulk. Sellistes rahvahulkades oli kurjast vaimust .....

Kust kohast tekkis komme pulmas “Kibe!” hüüda?

Traditsiooniliselt saadavad iga pulma külaliste valjud hüüded: "Kibe!" Nii julgustavad nad noorpaari suudlema. Kuid see pole veel kõik: .....

Kes see siis oli? Saamuel või kuri vaim?

1.Saamueli 28. peatükis kirjeldatakse, kuidas kuningas Saul pöördus nõu saamiseks Jumala poole, kuid Jumal ei vastanud talle tema .....

Kuidas peaksime reageerima, kui vaimulikud juhid langevad?

Kui Te olete Piiblit lugenud, siis teate, et vaimulikud juhid võivad langeda. Ja inimloomust teades saab selgeks, et .....

Boris Grisenko: Miks on Jumal aeglane kurikaelte karistamisel?

Nendel päevadel tasub meenutada, millised traagilised sündmused Egiptuses juhtusid ja kuidas Issand kõige selle juures hoidis oma lapsi, .....