Jumal vaikib?

Kui Ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi Ta veel kaheks päevaks sinna, kus Ta oli. (Johannese 11:6)

Kas Jumal on usaldanud sind vaikusega – vaikusega, millel on suur tähendus? Jumala vaikus on tegelikult Tema vastus. Lihtsalt mõtle sellele absoluutsele vaikusele selles majas Betaanias! Kas Jumal saab sind nii usaldada või otsid sa endiselt nähtavat vastust? Jumal annab sulle need õnnistused, mida palud, kui keeldud ilma nendeta edasi liikumast, aga Tema vaikus on märk sellest, et Ta toob su veel imelisemale arusaamisele Endast. Kas sa oled õnnetu Jumala ees, sest pole kuulnud kõrvaga kuuldavat vastust? Kui sa ei kuule Jumalat, siis sa avastad, et Ta on sind usaldanud kõige intiimsemal viisil – absoluutse vaikusega, mitte meeleheite vaikusega, aga naudingu vaikusega, sest Ta nägi, et sa suudad kanda veel suuremat ilmutust. Kui Jumal on andnud sulle vaikuse, siis kiida Teda – Ta juhib su oma eesmärkide peavoolu. Kindel tunnistus õigeaegsest vastusest sõltub Jumala suveräänsusest. Aeg ei ole Jumala jaoks midagi. Mingi hetk sa võibolla ütlesid “ma küsisin Jumalalt leiba, aga Ta andis mulle kivi” (vt Matteuse 7:9). Ta ei andnud sulle kivi ja täna sa avastad, et Ta on andnud sulle “Elu Leiva” (Johannese 6:35).

Imeline asi Jumala vaikuse kohta on, et Tema vaikus on nakkav – see läheb sinu sisse ja muudab sind täiesti kindlaks nii, et sa võid öelda “ma tean, et Jumal on mind kuulnud.” Tema vaikus on märk sellest, et Ta on kuulnud. Nii kaua kui sa hoiad mõtet, et Jumal vastab su palvele, õnnistades sind, Ta teeb seda, aga mitte kunagi ei anna Ta sulle siis oma vaikuse armu. Kui Jeesus Kristus toob su arusaamisele, et palve on Tema Isa austuseks, siis Ta annab sulle esimese märgi oma intiimsest lähedusest – vaikuse.