Jumal valis selle maja Teie jaoks

Teie aadress pole juhuslik.

See, kus Te elate – maja, korter või ühiselamu – ei sõltu lõppkokkuvõttes Teie eelarvest, Teie eluetapist ega pendelrändest. Te elate seal, kus Te elate, sest Jumal on Teid tahtlikult sinna paigutanud. Pikk sündmuste, otsuste ja asjaolude ahel, mis Teid siia tõi, tõi Teid tõesti sellesse kohta. Ta juhatas Teid samm-sammult Teie kodu juurde.

Jumal, kes lõi maailma ja kõik selles, nagu Paulus Marsi mäel jutlustas, „Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist,” (Ap 17:26-27).

Jumal mitte ainult ei kudunud Teid kokku Teie emaüsas; samamoodi on Ta suveräänselt korraldanud kõik kohad, mida Te koduks nimetate – Teie „elupaiga“ perioodid ja piirid. Te elate oma kodus põhjusega. Teie kodu on Jumala kutse otsida Jumalat ja ülesanne aidata teistel inimestel Jumalat leida.

Viis soovi meie kodule

Meie pere aadress on viimastel nädalatel muutunud. Liikusime küll vaid 5 kilomeetrit, kuid tundsime oma viimase (ja esimese) kodu mahajätmise raskust. Tundsime ka rõõmu uue maja koduseks tegemisest (isegi kui uue maja ettevalmistamise ja kolimise rõõm möödus veelgi kiiremini).

See samm andis meile uue võimaluse kodu omamise üle mõelda, sellest unistada ja selle pärast palvetada. Miks me vajame maja? Mida me tahame nende seinte sees saavutada? Milline on meie pärand pärast siin elatud aastaid? Perekonnana, kes usub Jeesusesse, kuuletub Jeesusele ja armastab Jeesust rohkem kui midagi muud, kuidas saaksime sellest kodust maksimumi võtta?

Need küsimused iseenesest on meie jaoks liiga suured, seepärast esitame need Jumalale ja laseme Tal rääkida. Allolevad salmid kirjeldavad, kuidas meie pere kavatseb meie kodu majandada, ja julgustavad meid tegema sellest pigem teenimise eelposti, kui et oma kutsumusest taganeda.

1. Ehitagem oma maja Kristusele ja ärgem leppigem vähemaga

Kõigist koduülevaatusaruandes ilmneda võivatest vigadest on vundamendiprobleemid halvimad. Kui otsustate osta halva vundamendiga kodu, on Teil palju tõsiseid probleeme kogu oma kodus, aga ka kümneid tuhandeid dollareid, mida peate vundamendi remondi eest maksma. Enamik ostjaid lihtsalt taganevad tehingust, kui näevad, et majal on kehv vundament. Ja neil on selleks kõik põhjused.

Kui kristlased tahavad oma kodu tõhusalt hoida ja majandada, peame selle üles ehitama Kristusele. Olenemata sellest, kas me omame või üürime kodu, olenemata sellest, kas oleme siin elanud 25 aastat või vaid paar päeva, on meil võimalus oma vaimsete jalgade all vundament uuesti üles ehitada.

Jeesus räägib selle tähendamissõna,

„Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.  Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.” (Matteuse 7:24-27).

Kui elate liival, hakake Jumala Sõna valama enda ja oma pere all olevale vundamendile. Ükskõik kui tugevad ja turvalised enamik kaasaegseid kodusid ka ei tunduks, on paljud neist seestpoolt vaikselt lagunemas, kuna jätame tähelepanuta Jeesuse ja Jeesuse sõnad Pühakirjas. Ehitame oma kodud peaaegu märkamatult mugavusele, privaatsusele, meelelahutusele ja turvalisusele, jätmata ruumi sellele, mida Jumal ütleb. Siis, kui sajab erinevate katsumuste vihmasadu, saabuvad kriisid või puhuvad elutuuled, laguneb kunagine tugev maja ootamatult.

Selle vältimiseks ehitage oma maja Kaljule. Lubage Tema häälel olla Teie elus pidevaks stabiliseerivaks, suunavaks, kujundavaks, korrigeerivaks ja rahustavaks vundamendiks.

2. Ärgem kiindugem sellesse majja

Isegi pärast vaid mõnetunnist meie uues kodus elamist on kiusatus hakata idealiseerima tuttavust, mugavust ja turvalisust, mida kodu toob. Kolisime oma teise koju, teades hästi, et Jumal võib selle aasta pärast ära võtta või Ta võib meid igal ajal sellest kodust oma Kuningriigi nimel ära kutsuda.

Nii nagu Ta armulikult ja armastusega andis, võib Ta armulikult ja armastusega ära võtta (Iiob 1:21). Me õnnistame Tema nime täna ja otsustame õnnistada Teda, kui ja millal tulevad raskemad ajad.

Jeesus ütleb, et mõned meist kaotavad oma kodu, kuna otsustame Teda järgida:

Tõesti, Ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud Minu pärast ja evangeeliumi pärast ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu.”” (Markuse 10:29-30)

Me võime kaotada oma kodu Kristusele, kuid me ei kaota selle käigus kunagi. Ükskõik kui palju me Tema pärast selles elus kaotame, võidame nüüd tänu Temale sada korda rohkem ja igavikus lõpmatult rohkem. Tuhandete ja tuhandete aastate igavikulisest vaatenurgast võib kodu kaotamist selles elus võrrelda lemmikpliiatsi või pastaka kaotamisega.

Nii et nautige seda maja, kuid ärge hoidke sellest liiga tugevalt kinni.

3. Teeme oma kodu koduks teistele

Kui Jumal meile kodu annab, tahab Ta hoolitseda meie lähedase pere eest, kuid on tähelepanelik ka teiste inimeste suhtes. Uus Testament on selge selles osas, et Jumal soovib, et iga kristlik kodu – olgu me siis vallalised, abielus või juba lapsevanemad – oleks koduks inimestele väljaspool meie kodu. Mõnikord sõna otseses mõttes ja füüsiliselt, kuid kindlasti vaimselt ja emotsionaalselt.

Apostel Paulus annab igale majaomanikule (või üürileandjale) käsu: „Aidake Jumala rahvast, kui nad seda vajavad; olge külalislahked” (Roomlastele 12:13, tänapäevane tõlge). Heebrealastele öeldakse ka: „Ärge unustage külalislahkust” (Heebrealastele 13:2). Osutage külalislahkust. See tähendab, et kõikjal, kus Te elate, võtke inimesed endaga kaasa ja kasutage oma kodu teiste inimeste vajaduste rahuldamiseks.

Ja tehke seda rasket ja peaaegu võimatut tööd, mis tähendab olla külalislahke, ilma kurtmiseta (1. Peetruse 4:9) – kaebamata maja koristamise või toiduvalmistamise, plaanide muutmise või ebamugavuste pärast. Nurinata külalislahkus ja suuremeelsus loovad „Kristuse aroomi Jumala poolt päästetute ja hukka minejate seas” (2. Korintlastele 2:15–16) – imelist ja kaunist lõhna, millega me kõik soovime oma kodu täita.

4. Seadke esikohale oma pärispere

Kõigist inimestest, keda võime oma koju tuua, julgustab Piibel meid eelistama ühte inimrühma – võib-olla isegi rohkem kui meie oma perekondi. Paulus ütleb: „Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!” (Galaatlastele 6:9-10). Eriti neile, kes armastavad Jeesust.

Kui Jeesuselt küsiti Tema sünniperekonna kohta, vastas Ta: „Kes on mu ema ja kes on mu  vennad?” Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema.” (Matteuse 12:46-50). Ta käsib meil ka austada oma vanemaid ja hoolitseda oma bioloogiliste perede eest, kuid eriti austada neid, kes koos meiega armastavad ja kuuletuvad Issandale.

Te mitte ainult ei ela majas ega oma maja; Teid loodi koos kõigi teiste usklikega majaks: “Ja teid ennast, nagu elavaid kive, ehitatakse üles vaimseks kojaks, pühaks preesterkonnaks, et tuua Jeesuse Kristuse kaudu Jumalale meelepäraseid vaimseid ohvreid” ( 1. Peetruse 2:5). Olgu Teie kodu sellise vaimse ehitamise, usuperega liitumise ja küpseks saamise katalüsaatoriks.

5. Pidagem meeles, et see maja pole meie kodu

Kuigi me võime selles majas mõnda aega elada – 5 aastat, 25 aastat, võib-olla isegi 50 aastat – on see kõik vaid ajutine. Meie maapealne kodu ei ole meie tõeline kodu, sest meil on parem, igavene kodu taevas (Heebrealastele 10:34). „Aga meie kodakondsus on taevas, kust me ootame Päästjat, meie Issandat Jeesust Kristust” (Filiplastele 3:20). Kui me armastame, järgime ja teenime Kristust, kus iganes me siin maailmas elame, siis teame, et kuulume millessegi suuremasse.

See ei tähenda, et me ei oskaks neid nelja seina hinnata. Jumal valis need seinad sel ajal spetsiaalselt meie jaoks – Tema auks meie läbi ja meie rõõmuks Temas. See tähendab, et me elame nende seinte vahel ja hoolitseme nende eest, kuid meie südamed peavad olema keskendunud meie lõplikule ja igavesele kodule. Kui naudite seda Jumala määratud elukohta, valmistage oma süda ja perekond ette elama igaveses kodus koos Issandaga.

Autor Marshall Segal / © 2017 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/bog-vybral-etot-dom-dlya-vas.htm

Kuidas tänada, kui olete kodust kaugel

Üks paguluse põhikogemusi on koduigatsus. Olgu selleks Tolkieni Pippin, kes mõtiskleb “teise hommikusöögi” teemal või põgenik, kes on .....

9 näpunäidet oma mehe eest hoolitsemiseks 1950. aastate kodunduse raamatust

Oh, kui saaks vaid olla abielumees ja isa viiekümnendatel. See väljavõte vanaaegsest tüdrukutele mõeldud kodumajanduse raamatust selle kohta, .....

Kodu leidmine võõras kohas

Hingasin sügavalt sisse ja avasin oma tütre toa ukse. Sellest tuli karm vestlus. Ta vaatas mulle pisarsilmil otsa .....

Kaotatud kodumaa

Kuni 2023. aasta oktoobrini elas enam kui 100 000 etnilist armeenia kristlast Artsahhis, tuntud ka kui Mägi-Karabahhis, lahkulöönud .....

Olgu meie tütred koduvägivalla osas targad

"Kui su tulevane abikaasa sind sõrmegagi puudutab, siis ütle mulle kohe ja ma tapan ta." Nii räägivad paljud .....

Kodugrupp päästis minu vanemate abielu

Käisin suurema osa oma elust ühes kirikus. Terve kogudus kujundas mind üles kasvades, eriti kolm abielupaari kirikust, kes .....

Mida mu vanemad õigesti tegid: rajasid kodu reaalsusele

Ema on olnud minu elu suurim mõjutaja ja Issand on teda eluliselt kasutanud, et tuua mind päästva teadmiseni .....

Õnnelik issi, õnnelik kodu

"See on mu armas Poeg, kellest mul on hea meel." – Matteuse 3:17 Isa on pere rõõmu allikas. .....