Jumala astjad

Ma ei tea, kui palju aega olete selle küsimuse üle mõtisklenud, aga kui olete uuesti sündinud, siis olete astja, omamoodi anum, nagu seaduselaegas. Teile on andeks antud, Teid on puhastatud ja nüüd elab Teis Jumala Vaim. See tähendab, et Te toote Jumala au igasse kohta. Selles peitub väga sügav mõte.

Jumala asukoht

Hiljuti seisin Nutumüüri ääres paljude teiste inimeste seas, kes olid tulnud võimalikult lähedale Templimäe seaduselaeka paigale, ja mõistsin, et toon Jumala Püha Vaimu, Šekina, kohalolu Jumalalt, otse nende inimeste keskele. Mitte, et ma oleksin ümbritsevatest parem, aga mu Messia ohver pesi ja puhastas mind ning minus elab Jumala Vaim. Igaüks võib seista õigena Jumala ees, kui ta on valmis tunnistama oma pattu ja võtma vastu andestuse, mille Messias meile ostis – igaühest võib saada Iisraeli Jumala kodu. Kui me Tema oma ellu vastu võtame, on Tal hea meel olla meiega ja alustada elukestvat teekonda suunates meie teed.

Ma palun Isa ja Ta saadab teile teise Abilise, kes jääb teiega igaveseks – Tõe Vaimu. Maailm ei saa Teda vastu võtta, sest Ta ei näe ega tunne Teda. Sina tunned Teda, sest Ta elab sinuga ja on sinus. (Johannese 14:16-17, ERV)

Kui Jeesus ütles, et saadab “teise” Abilise, kasutas Ta seda sõna kreeka keeles (Jeesuse aja lingua franca) – ἄλλον (allon). Kreeka keeles on kaks sõna, mida saab selles kontekstis kasutada, allon ja heteros. Allon tähendab “teine ​​sama kvaliteediga”, heteros aga “teine ​​suurepärase kvaliteediga”. Valitud sõna oli allon, “teine, sama kvaliteediga” – siin on 5 seeklit ja siin on veel üks 5 seekliline münt. Täpselt samasugune.

Jeesus tõotab saata Aitaja, täpselt nagu Temagi, kes jääb meie juurde ja elab meis.

Muidugi on meil veel vaba tahe ja valikuvõimalus, kuid Jeesuse Vaim on meis. Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti ning Tema Vaim võib anda meile jõudu käia Tema teed ja töötab meie kaudu. Oleme anumad, mille kaudu Püha Vaim saab töötada. Kuulsin kunagi kedagi ütlemas, et me oleme nagu Jumala kindad, mis äratatakse ellu sisemise jõu poolt, mis annab neile täiesti uue vormi. Me oleme Jumala käed ja jalad maa peal.

Jüngrid võisid olla segaduses, kui Jeesus neile kinnitas, et Tema lahkumine oli hea:

“Aga mina ütlen teile tõtt: see tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde.” (Johannese 16:7)

“Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis Isal on, see on minu päralt; sellepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.” (Johannese 16:13-15)

Selle asemel, et üks mees (Ješua) oleks täidetud Püha Vaimuga, täitus ruum ühtäkki jüngritega, kellel oli sama Vaim. Ja siis hakkas see arv hüppeliselt kasvama. Tänapäeval on miljoneid, võib-olla miljardeid anumaid, mida Jumal saab kasutada oma headuse valamiseks maa peale. Ješua ütles üllatunud jüngritele, et nad teevad „veel suuremaid tegusid kui need”, ja nüüd, tänu suurele hulgale nendele, kes kannavad endas Jumala Vaimu, tehakse kogu maailmas erakordsel hulgal häid tegusid, mis toovad abi ja abivajajate paranemist ning mida on võimatu kokku arvutada.

Jumala armu anumad

Jumal esitas oma õigluse ja õiguse teed Piiblis ning meie oleme anumad, mis on loodud Tema halastuse kandmiseks purustatud maailma.

Meie oleme Messia Ihu ja Tema on pea. Ta töötab välja üldplaanid ja meie, Tema anumad, kanname need Tema Vaimu jõul maailma. Piibel manitseb meid hoolitsema vaeste ja abivajajate eest, toitma nälgijaid, riietama alasti olijaid, külastama vanglas viibivaid ja jagama head sõnumit, et kõik saavad andeks ja nad võetakse vastu Jumala perekonda.

Ta nõuab, et me käituksime õiglaselt, armastaksime halastust ja käiksime alandlikult koos Temaga kui Tema esindajatega maa peal ja oleksime Tema kanalid, mille kaudu saab voolata Tema headus. Asjaolu, et Ta elab meis, on sama uskumatu kui see, et Tema vägi võib voolata läbi meie, et õnnistada meid ümbritsevaid inimesi. Jumal saab armastada ja teenida teisi meie tegude, sammude, käte, näoilmete, kallistuste ja meie ligiolu kaudu – meie kaudu. Me peame saama mini-Jeesuseks – seda tähendab olla kristlane (Χριστιανός – Christianos – kreekakeelne sõna) või messiaanlik juut (משיחי – Meshihi – heebrea sõna). Kristus on kreeka keelne vorm heebrea sõnast Messias.

Kristluse pakutav olemus on järgmine: kui me ei seisa vastu Jumala tahtele, siis saame osa võtta Kristuse elust. Ja kui see juhtub, saame kaasosalisteks selles elus, mis sündis, mitte ei loodud, mis on alati eksisteerinud ja jääb alati olema. Kristus on Jumala Poeg. Kui me tuleme Tema ellu, saavad meist Jumala lasteks.

Me armastame Isa nii, nagu Tema armastab, ja Püha Vaim elab meis. Kristus tuli siia maailma ja sai inimeseks, et levitada teiste inimeste seas seda kõrgeimat eluvormi, mis on Talle omane. Ma nimetan seda “virtuaalseks infektsiooniks”. Iga kristlane peab saama väikeseks Kristuseks. Seda tähendabki olla “kristlane”. (C.S. Lewis, “Mere Christianity”)

Muidugi, kui me mõtleme enda peale ja võrdleme end Jeesusega, kipume me silmad langetama ja end häbenema, kuid tõde on see, et Jumal kasutab meid kõiki, katkiseid anumaid, oma eesmärkidel. Me oleme Jumala elu konteinerid. Piibel räägib Jumala rahvast kui anumast mitmes kohas:

Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld- ja hõbe-, vaid ka puuastjaid ja saviastjaid, ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks. Kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud ning tarvilik oma isandale, kõlvuline igaks heaks teoks. (2 Tim. 2:20,21)

 Oh inimene, nii see on! Kes siis sina oled, et sa tahad vaielda Jumala vastu? Kas see, mis tehtud, ütleb oma tegijale: “Miks sa mu nõnda tegid?” Või ei ole potissepal meelevalda savi ühest ja samast segust teha ühe astja õilsaks, teise halvaks otstarbeks? Eks Jumal, tahtes osutada oma viha ja teha teatavaks oma väge, suure pikameelega sallinud vihaastjaid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada oma au rikkust armuastjate vastu, mis ta ette oli valmistanud aulisteks, nõnda nagu tema on kutsunud ka meid, mitte ainult juutide, vaid ka paganate seast? (Ro. 9:20-24)

Aga meil on see aare saviriistades, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. (2Kr 4:7)

Viimane salm räägib meie purunemisest ja raskustest. Aga valgus paistab ikka. Näiteks nagu Gideoni armee purustab savinõusid, et valgus saaks läbi murda ja võidu tuua. Samuti meenutab see jaapani kintsugi kunsti, kus meistrimees võtab katkised anumad ja tihendab praod kuldlakiga, taastades need senisest veelgi kaunimaks. Anumate seisukord ei oma tähtsust, sest kogu mõte on Jumala auhiilguses, mis on anuma sees. Ta ei vaja, et me oleksime terviklikud või täiuslikud, me lihtsalt peame olema valmis Tema Vaimu vastu võtma.

Ärge väärtustage anumat rohkem kui selle sisu

On äärmiselt haruldane, et anum on tähtsam kui selle sisu ja seda võite julgelt öelda, kui heidate pilgu erinevatele pudelitele ja anumatele, misTeie kodus on. Kuid need on hädavajalikud sisu hoidmiseks.

Samamoodi on Iisraeli rahvas Jumala valitud anum maailma teenimiseks. Iisraeli kaudu tulid maailma Issanda prohvetid ja Messias ise. Iisrael on elav näide maailmale Jumala ja inimkonna vahelistest suhetest: Tema ustavusest, Tema väest ja Tema hämmastavatest viisidest.

Samuti oli Maarja Jumala valitud anum, et tuua maailma lihaks saanud Messia. Messias vajas ema, nii et Maarja, kes oli selle ülesande täitmiseks valitud, sai suurima au. Tema saatus, nagu ka Iisraeli saatus, polnud aga kerge. Valu ja kurbust oli palju, kuid kui suurepärast rolli see Jumala suures plaanis mängis!

Kuid liiga paljud komistavad, tõstes Jumala valitud anumad ebajumalateenistuse tasemele. Maarjal ei olnud kunagi jumalikku loomust. Ta ei olnud täiuslik, nagu ka Iisrael polnud täiuslik. Need on lihtsalt savinõud, nagu Teiegi, valitud Jumala eesmärkide saavutamiseks.

Seaduselaegas oli valmistatud akaatsiast – sitkest, kõverast kõrbepuust –, kuid oli kaetud kullaga. Kullaga kaetud puidust laegas räägib meie toorest inimloomusest, mis on kaetud Jumala pühadusega, et muuta koht kuningale sobivaks. Kuningate Kuningale. Me võime olla katkised, haprad, karedad ja kõverad, rikutud ja piiratud, kuid oleme Jumala poolt valitud, pühitsetud ja Tema eesmärkide jaoks eraldatud. On suur au kanda Tema ligiollu meie ellu ja olla kanal, mis toob Tema küllusliku elu igasse paika.

Autor- oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/sosudy-boga.htm

Kas Te solvate oma Päästja pruuti? Mida Jeesus oma kirikust arvab

"Kirik" on selline. "Kirik" on teistsugune. Üks viise, kuidas kristlased paljastavad oma väikese, peene ja nõrga nägemuse ülestõusnud .....

Te olete Minu kutsutud ja valitud rahvas, astjad Minu käes pühaks kasutamiseks

Ma olen kutsunud teid üles tegudele, millest olen maailma algusest peale rääkinud, tegudele, mis on täis tuld. Ma .....

Juri Sipko “Lugesin hiljuti evangeeliumi”

Lahe salm, ma ütlen sulle. Loe siit! "Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad Isa .....

Nii ussike kui ka väärtuslik

Kui Oprah Winfrey 2011. aastal oma kauakestnud päevase jutusaate lõpetas, häälestusin viimasele osale, mõistsin saatejuhi kohalolu ja mõju .....

Meie Jumal – Suur Looja

Raseduse ajal rändavad lapse rakud ema vereringesse ja naasevad seejärel tagasi lapse juurde... 41 nädalat ringlevad ja sulanduvad .....

Mägede Looja on sinuga

Pimeduse päevadel annab Jumal meile regulaarselt lohutust ja tugevust selliste lihtsate sõnade kaudu: "Olen sinuga." Ma olen sinuga. .....

Looja poolt kõige vihatum patt – tänamatus

See lugu leidis aset Kuuepäevase sõja ajal. Iisraeli sõdurid vabastasid Lääne-Jeruusalemma. Meie dessantväelased olid Koteli (Nutumüüri) juures. Kakskümmend .....