Jumala austamine ebavõrdse ikkega abielus

Kirikus näib see õde olevat vallaline. Ta on usklik, kelle mees temaga kunagi ei ühine, sest kuigi ta võib uskuda või mitte uskuda Jumalat, ei tunne ta kristluse vastu huvi. Kuigi naine on vaga, võib teda leida kusagilt rahuliku uskmatuse ja ärritunud sallimatuse vahelisest kontiinumist. Sellised ebavõrdse ikkega liidud ei ole ideaalsed ja kindlasti mitte soovitatavad, kuid see on paljude evangeelsetest kristlastest naiste jaoks reaalsus – ka minu jaoks.

Hiljuti avaldas TGC M. Connori artikli selle kohta, kuidas ta sai enne pulmi aru, et uskmatuga abiellumine ei ole see, mida Jumal kristlaste jaoks kavatseb. Kahjuks saavad paljud usklikud naised sellest aru alles pärast sõrmuste vahetamist. Teised naised tulevad usule abielu ajal ja sageli ilma abikaasata. Kõigi nende naiste ja nende perede jaoks on oluline küsimus, mis vajab meie tähelepanu: kuidas austab naine Jumala kavandatud abieluplaani olukorras, mis ei ole kooskõlas Jumala plaaniga?

Naiste teenistus meeste eludes

Pühakiri annab selged juhised neile, kes on abielus uskmatutega. Paulus kirjutab,

Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest,  sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. (1. Korintlastele 7:13-14).

Apostel ei tegele siin konkreetselt sellega, kuidas me seda tüüpi abielus igapäevaste raskustega toime tuleme. Ta räägib siiski teenistuse potentsiaalist kui ollakse ebavõrdses ikkes. See, et uskmatu abikaasa „pühitsetakse”, ei tähenda, et ta naudib päästmist uskliku naise kaudu, vaid pigem seda, et lähedus tema naise Kristuse-kesksele eluviisile loob võimalused jumalakartlikuks mõjutuseks. Iga kord, kui naine näitab oma mehe vastu üles jumalakartlikkust (1. Peetruse 3:1–6), on see hetk, mil meest ei mõjuta jumalatus, mis soovib nõuda tema hinge. Sel viisil mees „pühitsetakse”, sest ta on maailmast eraldatud ja on tõenäolisem, et ta võtab vastu evangeeliumi. Samamoodi on abielus elavatel lastel suurem võimalus puutuda kokku Piibli tõe mõjuga, kuna nad on otsustanud perekonnana kokku jääda.

Nii raske kui see ka pole – ja see oli minu jaoks – need Korintose kirikule kirjutatud sõnad usklike ja uskmatute vahelise abielu kohta ei ole pelgalt soovitused, vaid ajatud tõed, mis kehtivad tänapäeval. Otsus abiellu jääda annab usklikule võimaluse teenida oma uskmatut abikaasat, aidates kaasa nende suhte taastamisele. Me ei saa muuta inimest, kellega oleme abielus – isegi siis, kui me seda tahame; saame töötada ainult selle nimel, et saada inimeseks, kelleks Jumal meid on kutsunud. See ei ole psühho-pläma vaid pöördumine Jumala armu ja halastuse poole.

Olen omal nahal näinud, kuidas see on peaaegu 20 abieluaasta jooksul minu enda abikaasat mitmel viisil ja eri punktides muutnud. Kui otsustame elada nii, nagu elas Jeesus, õrnalt mõjutades ja vältides viha ja provokatsioone, võib „südame varjatud inimene” pehmendada ka kõige kõvemat südant. Mehed pehmenevad mõnikord Vaimu tööle ja muutuvad imekombel lihalikust vaimseks. Mõnikord nad seda ei tee. Kuid meid on kutsutud olema Pühakirjale ustavad, vaatamata oma asjaoludele ja individuaalsetele igatsustele.

Ebavõrdselt ikestatud: funktsionaalselt võrdne?

Mõnel vaimselt tasakaalustamata abielus naisel on raske mõista, kuidas nad saavad oma abielus Jumala abieluplaani austada. Kui tema abikaasa ei ole Kristuse järgija, ei saa naine omada usuasjades juhtrolli, kuigi tal võib olla võimalik teenida laenatud jumalatarkuse kapitaliga teistel tähendusrikastel viisidel. Siis jälle ei pruugi ta seda teha. Kui mees ei täida oma Jumala poolt määratud kohustusi, siis ei peaks naised püüdma täita tema rolli, vaid täitma omaenda Jumala poolt määratud kohustust elada viisil, mis näitab üles austust ja puhtust, „et ta võidetaks usule ilma sõnadeta. ” (1. Peetruse 3:1). See muidugi ei piira teda tingimusteta vaikimisega, vaid kaitseb suhet, paludes naisel meest mitte survestada, et ta vastaks naise standarditele naise soovitud ajal.

Vastutus, mis kuulub tema mehele, on paralleelne Kristuse kui koguduse peaga (Ef 5:22-24) ja on juurdunud loomise järjekorras (1Tm 2:13). Selle tõe uskumine ei vähenda tema vaimset küpsust ega kahanda mehe ja naise vajadust suhelda ja koos õppida, mis on nende pere heaolu jaoks parim. Mõned väidavad, et nendes olukordades, kus mees on kohal, ent sisuliselt puudub, tuleneb funktsionaalne võrdsus. Kuid me ei saa eeldada, et ebavõrdse ikkega abielu esindaks parimat kas täiendavast või võrdväärsust taotlevast raamistikust. Kuid kui naine otsustab austada abielumudelit, mille Jumal kehtestas enne pattulangemist, võib sellise abielu trajektoor olla suunatud kujundusele, mis peegeldab Kristuse ja Tema pruudi, kiriku vahelist suhet (Ef 5:32).

Vaimne tervis edendab perekonna tervist

Naise vaimne küpsus ilmneb siis, kui ta julgustab oma meest uskuma sama õrnal ja kinnitaval viisil, nagu ta jagaks Kristust kõigi teiste inimestega, keda ta evangeeliumiga kohtab. Sellistes abieludes valitseva stressi ja muude raskuste tõttu võivad mehed sageli olla viimased inimesed, kes kogevad samasugust kaastunnet ja armu, mida teised uskmatud võivad tema naiselt oodata. Sel põhjusel peaks iga naine uurima Jumala iseloomu ja laskma Kristuse eeskujul armul ja halastusel tungida oma igasse mõttesse, et erilise teadlikkusega oma mehega suhelda.

Sel kevadel võtsin arvesse oma mehe igavese saatuse, kui tal diagnoositi geneetiline südamehäire, mis sageli avastatakse esmakordselt alles surnukuuris. Tema eriolukord aitas mulle meelde tuletada, et selleks, et olla tema teenimises tõhus, peab minu armastus Jumala Sõna tõe vastu olema tahtlikult ühendatud leebe vaimu ning pideva tahtliku armastuse ja kaastunde väljendamisega. Aastate jooksul on olnud lihtne süüdistada tema käitumist ja sõltuvusi minu kasvavas jaheduses meie suhetes – see on mõtteviis, mille ohvriks võivad sattuda kõik ebavõrdses ikkes abielus olevad inimesed. Kuid Pauluse sõnad uskmatute naistele tuletavad meile meelde, et Jumal kutsub ka meid osalema nende lunastuslugudes, keda ta on juhtima kutsunud. Tähtis on, et oleme vaimselt küpsed.

Kui meie kultuur muutub vähem kiriklikuks, siis on meie keskel rohkem selliseid abielus olevaid üksikuid inimesi. Väljakutse ei seisne mitte ainult uskmatute meeste– või uskmatute naiste meeste – jaoks, kuidas ülistada Jumalat tema abieluplaanis, vaid isegi pastoritel ja teenistusjuhtidel selles, kuidas neid ühendada, varustada ja teenida. Naised võivad olla tänulikud teadmise üle, et Jumal annab oma ilmutatud Sõnas armuga täidetud õpetuse sellest, kuidas elada olukorras, mis ei vasta Tema kavandatud abieluplaanile. Tema Püha Vaimu töö kaudu saab neid abielusid tõeliselt lunastada nii ülesehituses kui ka funktsioonis.

Autor: Sarah Flashing.

Allikas: Honoring God in an Unequally Yoked Marriage (thegospelcoalition.org)

“SELLE kohta”: Mida teha, kui Teile meeldib uskmatu tüdruk?

Küsimus: Mida teha, kui sulle meeldib uskmatu tüdruk? Kas temaga on võimalik suhelda ja seejärel ta kogudusse tuua? .....

Kiri sõbrannale, kes on kihlatud uskmatuga

Kallis Kelly, Olin teie kihlusest kuuldes üllatunud. Kuidas ma soovin, et saaksin seda sinuga ilma reservatsioonideta nautida, kuid .....

“Armastus ei jäta meelde paha” : Jeremiah Burroughs Jumala armu tõlgendustest

1. Moosese 18:12 koges Saara oma elu madalaimat hetke. Jumal lubas, et Aabraham saab temalt poja ja seda .....

Kui Püha Vaim tuleb, oodake kriitikat

Kristlastel üle maailma on praegu ülestõusmispühade ja nelipühade vaheline periood. (Juudi kalendri järgi algas paasapüha 22. aprillil ja .....

Ješua ära põlgamine ortodokse judaismi kasuks: neli peamist põhjust

Aastaid tagasi loobus mees, kes oli Ameerika kristlikes ringkondades tuntuks saanud usu juutide juurte õpetamisega, oma usust Ješuasse .....

Dietrich Bonhoeffer “Tänulik suhtumine”

Kristlikus koguduses suhtutakse tänulikkusesse samamoodi nagu kristlikus elus üldiselt. See, kes tänab väikese eest võtab vastu suure. Kui .....

⚠️ Jooga on deemonlik⚠️

Endise joogaõpetajana tunnen end eriti süüdi ja soovin hoiatada inimesi selle okultse praktika vaimsete tagajärgede eest. Jooga EI .....

Kirikute rajamine ilmalikus Skandinaavias

Kui ma osalen konverentsidel ja räägin koguduste rajajate ja teenistusjuhtidega mujalt maailmast, küsitakse minult sageli: „Mis tunne on .....

Kuidas jääda raskesse abiellu?

Jeesus ütleb, et abielu on Jumala poolt loodud suhteks, milles kaks elu sulanduvad üheks. Teie nimed saavad üheks, .....

Üks suur viga, mida vallalised teevad Jumalat oodates

Jumala hoiatuse tagasilükkamine: ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega. 2. Kor. 6:14. Kristlastena arvavad paljud meist, et .....

Kas kristlased saavad käia kohtamas mittekristlastega?

Kes kristlastest, alustades uskmatuga kohtamas käimist, kavatses seda eelnevalt teha? Ma kahtlustan, et vähesed kristlased kavatsesid tahtlikult minna .....